Työrauha Oriveden kouluissa

Oriveden koulujen järjestyssäännöt

1. OPISKELU

 • Noudatan opettajan tai ohjaajan antamia ohjeita
 • Annan työrauhan kaikille
 • Teen tehtäväni huolellisesti
 • Huolehdin läksyistäni ja opiskeluvälineistäni

2. KÄYTTÄYTYMINEN JA HUOLELLISUUS

 • Tervehdin, kiitän ja olen kohtelias
 • Käyttäydyn huomaavaisesti muita kohtaan
 • Käytän asiallista kieltä
 • Liikun sisätiloissa meluamatta ja rauhallisesti
 • Huolehdin ympäristöni siisteydestä sekä omista ja yhteisistä tavaroista

3. VÄLITUNNIT

 • Pysyn välituntialueella
 • Pukeudun sään mukaisesti
 • Välituntileikkini eivät aiheuta vaaraa itselleni tai muille
 • Siirryn välitunnille ja takaisin ripeästi

4. RUOKAILU

 • Siirryn ruokailuun ja sieltä pois rauhallisesti
 • Käyttäydyn ruokalassa asiallisesti
 • Annan kaikille ruokarauhan

5. KOULUN MATKAT

 • Noudatan liikennesääntöjä ja annettuja ohjeita
 • Käytän pyöräillessä kypärää
 • Käytän hämärässä heijastinta

6. POISSAOLOT

 • Huoltajani on velvollinen ilmoittamaan opettajalle poissaoloni syyn mahdollisimman pian
 • Aiheettomat ja/tai pitkäkestoiset poissaolot johtavat oppilashuollollisiin toimenpiteisiin

7. PÄIHTEET

 • Tupakointi ja päihteitten käyttö sekä hallussapito on kielletty koulussa ja koulualueella

8. OMIEN VÄLINEIDEN KÄYTTÖ

 • Tuon kouluun vain opiskelussa tarvittavat välineet
 • Omien tarvikkeiden tuominen kouluun tapahtuu omalla vastuulla
 • Puhelimien ja omien päätelaitteiden käytöstä sovitaan tapauskohtaisesti opettajan kanssa eivätkä ne saa häiritä opiskelua

9. SEURAAMUKSET

 • Lievistä järjestyssääntörikkomuksista ja laiminlyönneistä tiedotetaan huoltajia Wilma-tuntimerkinnöin
 • Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus
 • Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi
 • Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan koulupäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi
 • Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään
  (Perusopetuslaki 36§)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä