Kultavuoren koulu

Tervetuloa Kultavuoren koulun kotisivuille

Kultavuoren koulun saattoliikennepaikan rakennustyöt alkavat maanantaina 27.9.2021

Kultavuoren koulun saattoliikennepaikan rakennustyöt alkavat maanantaina 27.9.2021

Kultavuoren koulun nykyinen saattoliikennepaikka on ahdas ja epäkäytännöllinen. Aikaisemmin tänä vuonna valmistuivat suunnitelmat uuden saattoliikennepaikan rakentamisesta vanhan paikalle. Suunnitelmat liitteenä. Työ on kilpailutettu ja urakoitsija löydetty.

Rakennustyön valmistelut alkavat viikon 39 alussa maanantaina 27.9.2021 puuston raivauksella. Urakoitsija aloittaa maanrakennustyöt työmaalla perjantaina 1.10.2021

Rakennustyöt valmistuvat vuodenvaihteessa, jonka jälkeen uusi saattoliikennepaikka otetaan käyttöön. Asfaltointi- ja viimeistelytyöt tehdään vuoden 2022 kesällä.

Väliaikainen saattoliikenne

Rakennustyön aikana aikaisemmin käytössä ollutta saattoliikennepaikkaa ei voi käyttää. Urakoitsija aitaa työmaan ja estää alueelle pääsyn. Työn ajan väliaikaisena saattoliikennepaikkana, sekä iltapäivän odotuspaikkana käytetään Oriveden Kampuksen piha-aluetta, liitteenä väliaikaisen saattoliikennepaikan suunnitelma.

Saattoliikenne Sukkavartaantien kautta on kielletty.

Väliaikaiselle saattoliikennepaikalle Oriveden Kampuksen alueella pystytetään opastekyltit. Väliaikaiselle suojatielle tulee hidastustöyssyt sekä huomiovalot.

Huomioita vanhemmille

Mahdollisuuksien mukaan koululaisia kannattaa kannustaa tulemaan jalan tai pyörällä kouluun Sukkavartaantien kautta, jotta liikenne työmaa-alueen läheisyydessä pysyy mahdollisimman vähäisenä.

Huoltajia toivotaan kannustamaan koululaisia kiinnittämään huomiota liikenneturvallisuuteen, sillä alueella on väliaikaisesti muuttuneet liikennejärjestelyt.

Väliaikainen saattoliikennepaikka ei koske niitä, jotka tuovat erityisluvalla lapset autolla koulun ovelle saakka.

Kysymykset työstä

Työn tekniseen toteutukseen sekä liikennejärjestelyihin liittyvät kysymykset voi esittää allekirjoittaneelle.

Liitteet: Uuden saattoliikennepaikan suunnitelmat sekä väliaikaisten saattoliikennejärjestelyjen suunnitelma Oriveden Kampuksen alueella.

 

Orivedellä

21.9.2021

Waltteri Martelin

Kunnallistekniikan päällikkö

0400 730 802

Liitteet:

Saattoliikennealueen kartta

Kultavuoren koulu

Kultavuoren koulu on noin 325 oppilaan esi- ja perusopetuksen koulu, jossa toimivat kolme esiopetuksen ryhmää, yleisopetuksen vuosiluokat 1-6 sekä erityisopetuksen vuosiluokat 0-9.

Kultavuoressa on kolme esiopettajaa, 18 perusopetuksen opettajaa, 13 koulunkäynninohjaajaa/lastenhoitajaa.

Oriveden Keskuskoulun nimi muuttui Kultavuoren kouluksi 1.8.2014. Nimeä ehdotti koulun henkilökunta, ja se sai kannatusta niin alakoulujen johtokunnilta kuin koulumme vanhempainyhdistykseltäkin. Lasten- ja nuortenlautakunta hyväksyi nimenmuutoksen. Kultavuori-nimellä on sekä maantieteelliset että koulun historiaan liittyvät perusteet.

Lukuvuoteen liittyvistä asioista tiedotetaan huoltajille Wilmassa.

Koulumme arvot ovat vastuullisuus, turvallisuus, kunnioitus ja yhteisöllisyys. Arvot näkyvät arjen kasvatustyössä: kannustamme oppilaita esimerkiksi kohteliaaseen puheeseen, tervehtimiseen, rehellisyyteen, rauhalliseen liikkumiseen käytävillä ja kohtuullisen äänen käyttämistä ruokalassa ja käytävillä.

Koulumme on Liikkuva koulu, kannustamme toiminnalliseen oppimiseen ja liikkumiseen välitunneilla. 

Koulumme osallistuu lukuvuosina 2019-2020 ja 2020-2021 Erasmus-hankkeeseen Take Care! Sustainable children -sustanable Earth, jossa kehitetään koulua kestävän kehityksen suuntaan. Tavoitteena on projektin aikana tai sen jälkeen saada Vihreä Lippu.

Kultavuori in English

Kultavuoren koulu is a modern primary school with 325 pupils from pre-schoolers to 6th graders, aged 6 to 13 years. Our school has shared administration and practical terms with a village school, Hirsilan koulu, which has pupils on grades 1 to 6. Kultavuori school is located in the centre of the city of Orivesi.

In Kultavuori school we have 18 teachers and the principal, who administrates also Hirsila school with three teachers. The amount of school assistants in Kultavuori is 13 and in Hirsila 2. There are 12 classes, three special education classes for children with special needs, plus three preschool classes in Kultavuori. Hirsila school consists of three compound classes (1.-2., 3.-4. and 5.-6.) and there is preschool teaching, too.

The values of our school are responsibility, safety, respect and communality. These values are present in our school and we try to adopt and adapt them in our lives in and out of the school. Politeness, greeting, right-side moving and keeping one’s voice down are the ordinary everyday customs in our school.

Our teachers participate actively in different kinds of training – some have been in courses like Moving school (Liikkuva koulu), Nature school (Luontokoulu) and Outdoor school (Ulkokoulu) to name some. In our work community we wish to share the information from the trainings to all personnel, not only to those who have participated the trainings.  Our school is part of the national Moving School project. We will start working for the Green Flag in our Erasmus project Take Care! Sustainable children -sustanable Earth during the school years 2019-2020 and 2020-2021.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä