Itsearvioinnin avuksi

OPETTAJAN, -OPPILAAN JA VERTAISARVIOINTI

Sinulla on käytössäsi arvioinnin työkalupakki, joka koostuu kuudesta aihealueesta:

  1. Koulun aloituksen arviointi (elokuu)
  2. Käyttäytymisen arviointi (syyskuu)
  3. Oppimaan oppimisen arviointi (lokakuu)
  4. Työskentelytaitojen arviointi (marraskuu)
  5. Vastuunkantamisen arviointi (maaliskuu)
  6. Sosiaalisten taitojen arviointi (huhtikuu)

Suluissa on ehdotus ajankohdasta, jolloin arvioinnin voi suorittaa, mutta järjestys on vapaamuotoinen ja opettaja voi itse valita haluamansa aihealueet.

Arviointia suoritetaan yhden viikon aikana niin, että maanantaina käydään yhdessä läpi tavoitteet ja arvioinnin osa-alueet. Koteihin ilmoitetaan viikon alussa mitä osa-aluetta arvioidaan niin, että koditkin voivat osallistua arviointiin. Perjantaina oppilas itse arvioi värittämällä arviointilomaketta. Lomake käydään sen jälkeen yhdessä opettajan kanssa läpi niin, että opettaja merkkaa paperiin myös oman arvionsa. Tämän jälkeen arviointi lähetetään kotiin nähtäväksi. Kotona huoltajat voivat kirjoittaa omat kommentit paperin alaosaan varattuun tilaan. Lomake palautetaan takaisin opettajalle maanantaina.