Yleistä


Koulujen kerhotoiminta

Koulujen kerhotoiminnalla tarkoitetaan opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä oppituntien ulkopuolista, oppilaille maksutonta ja vapaaehtoista toimintaa.
Kouluilla järjestetään myös muuta harraste- ja pienryhmätoimintaa. Toteuttajina ovat mm. Orimattilan JYMY ja 4H. Nämä täydentävät koulukohtaisesti järjestettävää kerhotoimintaa.

Koulujen kerhotoiminnan kehittämisen tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren koulupäivää. Tavoitteena on koulujen kerhotoiminnan kehittäminen siten, että kerhotoiminnan piiriin saadaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Kerhotoiminnan elvyttämisellä pyritään siihen, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen, esimerkiksi liikunnalliseen, kerhoharrastukseen läpi koko perusopetuksen.

Kerhotoiminnan kehittämisessä on tavoitteena myös syventää kodin ja koulun yhteistyömuotoja. Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä kolmannen sektorin, koulun muiden sidosryhmien ja eri hallintokuntien osaamista. Kehittämistoiminnan aikana koulun kerhotoiminta pyritään vakiinnuttamaan osaksi perusopetusta.

Mistä kerhot löytyvät ja miten niihin ilmoittaudutaan 

Kouluilla järjestettävä kerhotoiminta löytyy koulujen omilta pedanet-sivulta. Kerhoihin voi osallistua myös muiden kuin oman peruskoulun oppilaat, mutta siinä tapauksessa ei koulukuljetuksia voida tarjota kerholaiselle. 
Kerhoista ilmoitetaan myös Wilman kautta.
Koulujen oma henkilökunta järjestää kerhoja, jotka järjestetään koulupäivän ulkopuolella, mielellään heti koulupäivän jälkeen.
Kerhoon ilmoittautumisessa on erilaisia käytäntöjä kerhosta ja koulusta riippuen. Myös kerhopaikan saamisen suhteen on erilaisia kerhokohtaisia tapoja, mikäli halukkaita kerholaisia on enemmän kuin kerhopaikkoja. Se, miten kerholaiset valitaan tällaisessa tapauksessa, tiedotetaan vanhemmille Wilman tai Peda.net-sivuston kautta. 

Mitä kerhoissa tehdään 

Kerhoissa tapahtuvalle harrastamiselle on luonteenomaista joustavuus, lapsilähtöisyys, pitkäjänteisyys, innostavuus, elämyksellisyys, kokemuksellisuus ja tekeminen.

Kerhoja järjestetään oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Oppilaskuntien hallitukset järjestävät kyselyjä koulun oppilaille kerhotoiveista
Ohjattua mutta kuitenkin vapaata toimintaa eri aihepiirien 
Robotiikkaan tutustutaan rakentaen ja ohjelmoiden robotteja. Robotiikkakerhoja on sekä ylä- että alakouluilla. Kerhojen oppilailla on myös mahdollisuus osallistua muualla järjestettäviin kilpailuihin.
Oppilailla on mahdollisuus liikkua ja tutustua erilaisiin liikuntalajeihin. Kerhot ovat matalan kynnyksen liikuntakerhoja, joissa leikitään ja pelataan monipuolisesti erilaisia pelejä ja leikkejä ilman kilpailua ja vertailua.
Erilaisia kädentaitoja harjoitetaan esim käsityö- askartelu- kuvaamataitokerhoissa, samalla löytää ilo omasta luovuudesta.
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä