Moduuli 4. Perustaidot työelämässä

Sisältö: Tässä moduulissa tarkastellaan työyhteisöä ja työpaikkaa monikielisenä toimintaympäristönä. Moduulissa perehdytään siihen, miten yleinen ja ammatillinen kielitaito suhteutuvat toisiinsa ja miten aiempaa osaamista ja toimintaympäristön tuttuutta käytetään työssä resurssina. Lisäksi pohditaan ohjauskäytänteiden ja pedagogisten työkalujen toimivuutta, kun tavoitteena on tukea perustaitojen kehittymistä.

Tavoitteet: Osallistujat osaavat hyödyntää erilaisia ohjauskäytänteitä ja pedagogisia työkaluja opiskelijoidensa perustaitojen ja ammatillisen kielitaidon tukemisessa esimerkiksi työharjoitteluissa. He saavat myös keinoja siihen, miten muita työyhteisön jäseniä kannustetaan ja ohjataan osallistamaan opiskelijoita työssä sekä siihen, miten valmentaa ja ohjata perustaitojen vahvistumista työelämässä.

Arviointi: Moduulin arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
- perustaitoteemojen merkityksen hahmottaminen osana työharjoittelujaksoja ja työelämää
- portfoliotyön jäsentyneisyys ja monipuolisuus: tehtävän kaikki vaiheet on taustoitettu, toteutettu ja kuvattu konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti
- portfoliotyön ja pohdintatehtävän analyyttisyys: raportissa tuodaan esiin oivalluksia ja huomioita perustaitojen tukemisesta työharjoitteluissa

- Lue ja katso! -lähteiden soveltaminen oman pohdinnan tukena

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä