Moduuli 4. Perustaidot työelämässä

Kouluttajalle

Moduulin sisältö
Tässä moduulissa tarkastellaan työyhteisöä ja työpaikkaa monikielisenä toimintaympäristönä. Moduulissa perehdytään siihen, miten yleinen ja ammatillinen kielitaito suhteutuvat toisiinsa ja miten aiempaa osaamista ja toimintaympäristön tuttuutta käytetään työssä resurssina. Lisäksi pohditaan ohjauskäytänteiden ja pedagogisten työkalujen toimivuutta, kun tavoitteena on tukea perustaitojen kehittymistä.

Pohdintatehtävien toteutustapa voi vaihdella koulutuksen muodosta riippuen. Jos kopioit moduulin materiaalin omalle Peda.net-sivullesi ja jaat sen opiskelijoille, voit halutessasi rakentaa pohdintatehtävien yhteyteen verkkokeskustelualueen ja ohjata opiskelijasi vastaamaan pohdintatehtäviin siellä. Jos taas koulutat kontaktikurssilla, voi pohdintatehtäviä käyttää yhteisen, kasvokkaisen keskustelun pohjana.

Voit varioida ja muokata portfoliotehtävän tehtävänantoa ryhmällesi sopivaksi. Esimerkiksi raportoinnin muotoa voi mieluusti ohjata multimodaaliseen suuntaan (visuaalinen toteutus, videot, podcastit) ja tehtävän voi kannustaa tekemään pareittain tai pienissä ryhmissä. Jos käytät tätä moduulia opiskelijoidesi kanssa Peda.netissä, voit lisätä portfoliotehtävän yhteyteen palautuskansion tai ryhmäpalautuskansion, johon opiskelijat voivat palauttaa tehtävän luonnoksia ja lopuksi valmiit raporttinsa.

Jos osallistujalla ei ole omaa opiskelijaryhmää tai jos ryhmällä ei ole työharjoittelua, portfoliotehtävän voi toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
a) Osallistuja tekee portfoliotehtävän yhteistyössä toisen opettajan kanssa. Tällöin sovitaan työnjaosta mutta muuten tehtävä toteutetaan annettujen ohjeiden mukaan.
b) Osallistuja ottaa yhteyttä tuntemaansa työpaikkaan, jossa on aikuisia maahanmuuttajataustaisia työharjoittelijoita, ja tiedustelee mahdollisuutta päästä havainnoimaan ja tallentamaan ohjaustilannetta sekä keskustelemaan siitä opiskelijoiden ja työyhteisön jäsenten kanssa. Tehtävä toteutetaan soveltaen annettuja ohjeita. Tavoitteet
Osallistujat osaavat hyödyntää erilaisia ohjauskäytänteitä ja pedagogisia työkaluja opiskelijoidensa perustaitojen ja ammatillisen kielitaidon tukemisessa esimerkiksi työharjoitteluissa. He saavat myös keinoja siihen, miten muita työyhteisön jäseniä kannustetaan ja ohjataan osallistamaan opiskelijoita työssä sekä siihen, miten valmentaa ja ohjata perustaitojen vahvistumista työelämässä.


Arviointi
Moduulin arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
- perustaitoteemojen merkityksen hahmottaminen osana työharjoittelujaksoja ja työelämää
- portfoliotyön jäsentyneisyys ja monipuolisuus: tehtävän kaikki vaiheet on taustoitettu, toteutettu ja kuvattu konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti
- portfoliotyön ja pohdintatehtävän analyyttisyys: raportissa tuodaan esiin oivalluksia ja huomioita perustaitojen tukemisesta työharjoitteluissa

- Lue ja katso! -lähteiden soveltaminen oman pohdinnan tukena

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä