Hankkeeseen liittyvät julkaisut

Hankkeeseen liittyvät julkaisut

Tammelin-Laine, T., Vaarala, H., Bogdanoff, M. & Savolainen, J. (tulossa). Technology-supported L2 learning in LESLLA classes: Case Finland. Teoksessa N. Pettitt, A. Elson & R. Farrelly (toim.) Literacy education and second language learning for adults (LESLLA): Proceedings of  the 16th symposium.

Tammelin-Laine, T., Bogdanoff, M., Vaarala, H., Mustonen, S. & Kärkkäinen, K. (painossa). " Getting a grip on basic skills" - toward professional development of SLIFE teachers. Teoksessa M. D'Agostino & E. Mocciaro (toim.) Languages and literacy in new migration. Research, Practice, and Policy. Literacy Education and Second Language Learning for Adults (LESLLA): Proceedings of the 14th Annual Meeting of LESLLA. Palermo: UniPa Press.

Vaarala, H. & Bogdanoff, M. (2019). Älypuhelimet aikuisten lukutaito-oppijoiden vapaa-ajalla. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10(6). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-lokakuu-2019/alypuhelimet-aikuisten-lukutaito-oppijoiden-vapaa-ajalla

Bogdanoff, M., Vaarala, H. & Tammelin-Laine, T. (2019). Perustaidot haltuun - älypuhelin osana aikuisten lukutaito-oppijoiden monilukutaitoa. Kielikukko 2, 2 - 9. Saatavilla: http://www.parnet.fi/~finra/Kielikukko/Kielikukko%202%202019%20www.pdf

Bogdanoff, M., Vaarala, H., Törmänen, S. & Tammelin-Laine, T. (2018). Tieto- ja viestintäteknologia luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa. Teoksessa M. Vaalgamaa (toim.) TAIKOJA. HAMK Unlimited Professional 16.11.2018. Saatavilla: https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/tvt-luku-ja-kirjoitustaidon-opetuksessa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä