Moduuli 1. Miten opetan perustaitoja?

Kouluttajalle

Moduulin sisältö
Tässä moduulissa käsitellään maahanmuuttajataustaisten aikuisten opiskelijoiden opettamisen lähtökohtia. Moduulin aikana pohditaan esimerkiksi, millaisista taustoista opiskelijat tulevat, millaisia valmiuksia ja resursseja he tuovat mukanaan oppimistilanteisiin ja millaisiin lähtökohtiin opettaja perustaa ajattelunsa ja opetuksensa. Lisäksi moduulin keskiössä ovat pedagogiset työkalut, joita opettaja voi hyödyntää aikuisia maahanmuuttajia opettaessaan. Moduulin aikana syvennetään tietoja siitä, miten monikielisyyttä, kielitietoisuutta ja yhteistoiminnallisuutta voi käytännössä tukea erilaisissa oppimisympäristöissä.

Moduuliin kuuluu kolme pohdintatehtävää ja portfoliotehtävä. Portfoliotehtävässä osallistujat laativat oman opiskelijaryhmän resurssi- ja tarvekartoituksen, jonka tulosten pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan pienimuotoinen opetuskokeilu. Lue ja katso! -sivulle on koottu kurssin sisältöihin liittyvää materiaalia, jota hyödynnetään tehtävissä.

Pohdintatehtävien toteutustapa voi vaihdella koulutuksen muodosta riippuen. Jos kopioit koulutusmateriaalin omalle Peda.net-sivullesi ja jaat sitten moduulin opiskelijoillesi, voit halutessasi rakentaa pohdintatehtävien yhteyteen verkkokeskustelualueen ja ohjata opiskelijasi vastaamaan pohdintatehtäviin siellä. Jos taas opetat kontaktikurssilla, voi pohdintatehtäviä käyttää yhteisen, kasvokkaisen keskustelun pohjana.

Voit varioida ja muokata portfoliotehtävän tehtävänantoa ryhmällesi sopivaksi. Esimerkiksi raportoinnin muotoa voi mieluusti ohjata multimodaaliseen suuntaan (visuaalinen toteutus, videot, podcastit) ja tehtävän voi kannustaa tekemään pareittain tai pienissä ryhmissä. Jos käytät tätä moduulia opiskelijoidesi kanssa Peda.netissä, voit lisätä portfoliotehtävän yhteyteen palautuskansion tai ryhmäpalautuskansion, johon opiskelijat voivat palauttaa tehtävän luonnoksia ja lopuksi valmiit raporttinsa.


Tavoitteet
Moduulin lopussa osallistujat tuntevat ja osaavat tarkastella kriittisesti oppimiseen vaikuttavia tekijöitä sekä osaavat jäsentää käsityksiään monikielisyydestä, kielestä ja oppimisesta. Lisäksi he tunnistavat aikuisen oppijan oppimiseen ja osallisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä ja saavat valmiuksia soveltaa monikielisiä, yhteistoiminnallisia ja vaihtelevia työtapoja ja materiaaleja omissa opetusryhmissään. Osallistujat osaavat tunnistaa ja käyttää hyödyksi kielellisiä, kulttuurisia ja yksilöllisiä resursseja, joita opiskelijat tuovat oppimisympäristöihin.


Arviointi
Moduulin arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
- maahanmuuttajaopiskelijoiden resurssien ja tarpeiden havaitseminen ja tämän tiedon soveltaminen omassa työssä
portfoliotyön jäsentyneisyys ja monipuolisuus: tehtävän kaikki vaiheet on taustoitettu, toteutettu ja kuvattu konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti
- portfoliotyön ja pohdintatehtävän analyyttisyys: tehtävissä tuodaan esiin oivalluksia ja huomioita perustaitojen opettamisen lähtökohdista
- Lue ja katso! -lähteiden soveltaminen oman pohdinnan tukena

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä