Materiaalin tekijät

Materiaalin tekijät

Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa Perustaidot haltuun: malli maahanmuuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutukseen -hankkeessa (2017–2020). Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Seuraavat henkilöt Jyväskylän yliopistosta ovat osallistuneet koulutusmateriaalin suunnitteluun ja pilotointiin:

FT Heidi Vaarala
Heidi Vaarala työskentelee yliopistotutkijana Kieliverkostossa, Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa, ja johtaa Perustaidot haltuun -hanketta. Hän on toiminut pitkään suomi toisena/vieraana kielenä -opettajana niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hän on kiinnostunut erilaisista asioista osana kielenoppimista ja kielenkäyttöä; esimerkiksi teknologiasta, kirjallisuudesta ja visuaalisista taiteista. Näistä aiheista hän myös kirjoittaa mielellään.

FT Taina Tammelin-Laine
Taina Tammelin-Laine työskentelee tutkimuskoordinaattorina Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa. Taina on kiinnostunut sellaisten maahanmuuttaja-aikuisten suomen kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyvistä teemoista, joilla on vähäinen tai reikäinen koulutustausta. Hän oli mukana EU-Speak 2 - ja EU-Speak 3 -hankkeissa, suomenkielisen DigLin-materiaalin laatimisessa ja Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelman laatineessa työryhmässä.

FM, KM Minna Bogdanoff
Minna Bogdanoff työskentelee projektitutkijana Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa. Hänen kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluvat muun muassa opettajien identiteetit sekä käsitykset kielestä.

Professori Tarja Nikula-Jäntti
Tarja Nikula-Jäntti työskentelee professorina Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa. Hän on kiinnostunut kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksistä, kielitaidon olemuksesta, kielikäsityksistä ja monikielisistä käytänteistä. Hän on tutkinut näitä aihealueita erityisesti kieltä ja sisältöä yhdistävässä, ns. CLIL-opetuksessa (content and language intergrated learning).

Professori Mirja Tarnanen
Mirja Tarnanen työskentelee kielikasvatuksen professorina opettajankoulutuslaitoksella. Hänen kiinnostuksensa on kohdistunut sekä aikuisten että koululaisten oppimiseen, integroitumiseen ja monikielisyyteen mutta myös arviointiin liittyviin kysymyksiin sekä opettajien ja opettajaopiskelijoiden tekstitaitoihin. Viimeisimmät julkaisut käsittelevät myös monilukutaitoa ja sen pedagogiikkaa.

Professori Minna Suni
Minna Suni työskentelee suomen kielen professorina kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa. Hän on laaja-alainen suomi toisena ja vieraana kielenä -alan asiantuntija, jonka julkaisut ovat keskittyneet erityisesti kielenoppimisen sosiaalisiin ulottuvuuksiin, monikielisyyteen sekä kielikoulutuspolitiikkaan. Viimeaikaisten hankkeiden keskiössä ovat olleet mm. aikuiset lukutaito-oppijat ja työelämän kielikysymykset. 

FT Marja Seilonen
Marja Seilonen työskentelee suomen kielen ja suomi toisena ja vieraana kielenä -yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Hänellä on pitkä kokemus suomen kielen opettamisesta toisena ja vieraana kielenä sekä Suomessa että ulkomailla. Hän on kiinnostunut toisen kielen oppimisen ja opettamisen sekä työelämän kielitaidon kysymyksistä.

FT Sanna Mustonen
Sanna Mustonen työskentelee yliopistonopettajana Opettajankoulutuslaitoksella sekä tutkijana Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Hän on kouluttanut opettajia ja laatinut oppimateriaalia sekä S2-oppijoille että opettajille kielitietoisen pedagogiikan kehittämisen tueksi useiden vuosien ajan. Mustonen on tutkinut toisen kielen oppimista erityisesti osallisuuden näkökulmasta.

KT Katarzyna Kärkkäinen
Katarzyna Kärkkäinen työskentelee globaalin kasvatuksen yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa. Hän on toiminut aikuiskoulutuskonseptien kehittämisen parissa Suomessa ja myös Saksassa. Hän on kiinnostunut maahanmuuttaja-aikuisten oppimisesta, opettamisesta ja kotoutumisesta erityisesti ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Viimeisimmässä tutkimuksessaan hän tarkasteli ulkomailla työskentelevien tai työskennelleiden suomalaisten opettajien kokemuksia.

FM Nina Reiman
Nina Reiman toimii suomi toisena ja vieraan kielenä -yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa, jossa hän kouluttaa opettajia toisen kielen oppimisesta, opettamisesta ja arvioinnista. Hän on myös kehittämässä korkeakoulutettujen maahanmuuttajien opintopolkuja ja opettaa suomea toisena kielenä JYU:n INTEGRA-hankkeessa. Lisäksi hän on ollut mukana laatimassa oppimateriaalia suomen oppijoille ja opettajille.

FT Aija Virtanen
Aija Virtanen toimii yliopistonopettajana Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksessa Jyväskylän yliopistossa. Hänen tutkimuksensa ja julkaisunsa keskittyvät erityisesti työelämän kielikysymyksiin sekä kielipolitiikkaan monikielisissä yhteisöissä.

Huk Sanni Törmänen
Sanni Törmänen oli Perustaidot haltuun -hankkeessa korkeakouluharjoittelijana kesällä 2018. Törmänen tekee parhaillaan gradua hankkeessa kerätystä aineistosta. Tutkimuksen keskiössä ovat aikuisten lukutaito-oppijoiden digitaaliset tekstitaidot.

Kuvitus

Sivuston kuvat: Pixabay.
Bannerin kuva: Johannes Plenio / Pixabay.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä