Moduuli 3. Tavoitteista arviointiin – oppiminen ja arviointi monikielisessä ryhmässä

Kouluttajalle

Moduulin sisältö
Tavoitteista arviointiin – oppiminen ja arviointi monikielisessä ryhmässä -moduulissa opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat osallistujat saavat tietoa siitä, miten perustaitojen opetusta voi integroida opittavaan asiasisältöön ja kieleen sekä millaisia arviointikäytänteitä se edellyttää. Osallistujat saavat työkaluja oppimisprosessien tukemiseen oppijalähtöisesti, materiaalien suunnitteluun ja laadintaan sekä oppimista edistävien ympäristöjen luomiseen. Lisäksi he saavat välineitä opetuksen aikaiseen arviointiin sekä opiskelijoiden vertais- ja itsearviointiin.

Pohdintatehtävien toteutustapa voi vaihdella koulutuksen muodosta riippuen. Jos kopioit moduulin materiaalin omalle Peda.net-sivullesi ja jaat sen opiskelijoille, voit halutessasi rakentaa pohdintatehtävien yhteyteen verkkokeskustelualueen ja ohjata opiskelijasi vastaamaan pohdintatehtäviin siellä. Jos taas opetat kontaktikurssilla, voi pohdintatehtäviä käyttää yhteisen, kasvokkaisen keskustelun pohjana. Jos jollakin koulutettavistasi ei tällä hetkellä ole opetettavaa ryhmää, voit ohjata häntä pohtimaan
kysymyksiä aikaisempien opetus- ja ohjauskokemusten valossa.

Voit varioida ja muokata portfoliotehtävän tehtävänantoa ryhmällesi sopivaksi. Esimerkiksi raportoinnin muotoa voi mieluusti ohjata multimodaaliseen suuntaan (visuaalinen toteutus, videot, podcastit) ja tehtävän voi kannustaa tekemään pareittain tai pienissä ryhmissä. Jos käytät tätä moduulia opiskelijoidesi kanssa Peda.netissä, voit lisätä portfoliotehtävän yhteyteen palautuskansion tai ryhmäpalautuskansion, johon opiskelijat voivat palauttaa tehtävän luonnoksia ja lopuksi valmiit raporttinsa.


Tavoitteet
Moduulin lopuksi osallistujat pystyvät suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään kielitietoista perustaitojen opetusta. He ymmärtävät, että monipuolinen arviointi on osa opetus- ja oppimisprosessia. He pystyvät suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään arviointia osana opetustaan ja koulutettavien oppimisprosessia.


Arviointi
Moduulin arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
- ilmiölähtöisen oppimisen periaatteiden ja moduulin sisältöjen ja materiaalien soveltaminen omassa opetuksessa
- tavoitteiden, oppimistehtävien ja arvioinnin suhteen ymmärtäminen
- portfoliotyön jäsentyneisyys ja monipuolisuus: tehtävän kaikki vaiheet on taustoitettu, toteutettu ja kuvattu konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti
- portfoliotyön ja pohdintatehtävän analyyttisyys: raportissa tuodaan esiin oivalluksia ja huomioita moduulin aihepiireistä
- Lue ja katso! -lähteiden soveltaminen oman pohdinnan tukena

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä