Moduuli 2. Miten aikuiset oppivat lukemaan ja kirjoittamaan?

Kouluttajalle

Moduulin sisältö
Tässä moduulissa osallistujat saavat perustietoa luku- ja kirjoitustaidosta sekä niiden kehittymisen lähtökohdista. Moduulissa esitellään myös käytännön työkaluja lukutaito-oppijoiden ohjaamiseen ja opettamiseen. Moduulin sisällöt on lähtökohtaisesti suunnattu aikuisten maahanmuuttajien opettajille, mutta moduulista voi saada ideoita ja työkaluja myös yläkouluikäisten maahanmuuttajanuorten opetukseen. 

Moduulin keskeisimpänä lähdemateriaalina on EU-Speak 3 -hankkeessa tuotettu kirja, joka on ladattavissa verkosta. Kirja sisältää yhteenvedon verkossa toteutetuista EU-Speak-opintojaksoista, jotka esittelevät aikuisten luku- ja kirjoitustaidon oppimista ja opetusta eri näkökulmista. Verkko-opintojaksoja toteutetaan edelleen; jos haluat lisätietoa niihin osallistumisesta, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen info.euspeak(at)gmail.com

Tehtävien soveltaminen
Pohdintatehtävän toteutustapa voi vaihdella koulutuksen muodosta riippuen. Jos kopioit koulutusmateriaalin omalle Peda.net-sivullesi ja jaat sen opiskelijoille, voit halutessasi rakentaa pohdintatehtävän yhteyteen verkkokeskustelualueen ja ohjata opiskelijasi vastaamaan pohdintatehtävään siellä. Jos taas koulutat kontaktikurssilla, pohdintatehtävää voi käyttää yhteisen, kasvokkaisen keskustelun pohjana.

Voit varioida ja muokata portfoliotehtävän tehtävänantoa ryhmällesi sopivaksi. Esimerkiksi raportoinnin muotoa voi mieluusti ohjata multimodaaliseen suuntaan (visuaalinen toteutus, videot, podcastit) ja tehtävän voi kannustaa tekemään pareittain tai pienissä ryhmissä. Jos käytät tätä moduulia opiskelijoidesi kanssa Peda.netissä, voit lisätä portfoliotehtävän yhteyteen palautuskansion tai ryhmäpalautuskansion, johon opiskelijat voivat palauttaa tehtävän luonnoksia ja lopuksi valmiit raporttinsa.


Tavoitteet
- osalllistuja tuntee luku- ja kirjoitustaidon kehityksen sosiaalisia, kognitiivisia ja kielellisiä lähtökohtia
- osallistuja tunnistaa lukutaito-oppijoiden yksilöllisiä lähtökohtia ja tarpeita

- osallistuja tuntee pedagogisia käytänteitä, joilla tukea opiskelijoiden peruslukutaidon, monilukutaidon ja tekstitietoisuuden kehittymistä
- osallistuja osaa valita opiskelijaryhmälle sopivia opiskelumateriaaleja ja työvälineitä
- osallistujalla on valmiuksia arvioida ja kehittää omaa työtään lukutaito-oppijoiden parissa


Arviointi
Moduulin arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
- luku- ja kirjoitustaidon peruskäsitteiden ja moduulin muiden sisältöjen ja materiaalien soveltaminen oman työn tarkasteluun
- portfoliotyön jäsentyneisyys ja monipuolisuus: tehtävän kaikki vaiheet on taustoitettu, toteutettu ja kuvattu konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti
- portfoliotehtävän ja pohdintatehtävän analyyttisyys: tehtävissä tuodaan esiin oivalluksia ja huomioita luku- ja kirjoitustaidon oppimisesta ja opetuksesta alan käsitteitä hyödyntäen
- Lue ja katso! -lähteiden soveltaminen oman pohdinnan tukena

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä