Moduuli 3. Tavoitteista arviointiin – oppiminen ja arviointi monikielisessä ryhmässä

Sisältö: Tässä moduulissa osallistujat saavat tietoa siitä, miten perustaitojen opetusta voi integroida opittavaan asiasisältöön ja kieleen sekä millaisia arviointikäytänteitä se edellyttää. Osallistujat saavat työkaluja oppimisprosessien tukemiseen oppijalähtöisesti, materiaalien suunnitteluun ja laadintaan sekä oppimista edistävien ympäristöjen luomiseen. Lisäksi he saavat välineitä opetuksen aikaiseen arviointiin sekä opiskelijoiden vertais- ja itsearviointiin.

Tavoitteet: Moduulin lopuksi osallistujat pystyvät suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään kielitietoista perustaitojen opetusta. He ymmärtävät, että monipuolinen arviointi on osa opetus- ja oppimisprosessia. He pystyvät suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään arviointia osana opetustaan ja koulutettavien oppimisprosessia.

ArviointiModuulin arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
- ilmiölähtöisen oppimisen periaatteiden ja moduulin sisältöjen ja materiaalien soveltaminen omassa opetuksessa
- tavoitteiden, oppimistehtävien ja arvioinnin suhteen ymmärtäminen
- portfoliotyön jäsentyneisyys ja monipuolisuus: tehtävän kaikki vaiheet on taustoitettu, toteutettu ja kuvattu konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti
- portfoliotyön ja pohdintatehtävän analyyttisyys: raportissa tuodaan esiin oivalluksia ja huomioita moduulin aihepiireistä
- Lue ja katso! -lähteiden soveltaminen oman pohdinnan tukena

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä