Moduuli 2. Miten aikuiset oppivat lukemaan ja kirjoittamaan?

Sisältö: Tässä moduulissa opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat osallistujat saavat perustietoa luku- ja kirjoitustaidosta sekä niiden kehittymisen lähtökohdista. Moduulissa esitellään myös käytännön työkaluja lukutaito-oppijoiden ohjaamiseen ja opettamiseen.

Tavoitteet: Moduulin päätyttyä osallistuja tuntee luku- ja kirjoitustaidon kehityksen sosiaalisia, kognitiivisia ja kielellisiä lähtökohtia. Lisäksi hän tunnistaa lukutaito-oppijoiden yksilöllisiä lähtökohtia ja tarpeita. Osallistuja tuntee pedagogisia käytänteitä, joilla tukea opiskelijoiden peruslukutaidon, monilukutaidon ja tekstitietoisuuden kehittymistä. Hän osaa valita opiskelijaryhmälle sopivia opiskelumateriaaleja ja työvälineitä. Osallistujalla on valmiuksia arvioida ja kehittää omaa työtään lukutaito-oppijoiden parissa.

ArviointiModuulin arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
- luku- ja kirjoitustaidon peruskäsitteiden ja moduulin muiden sisältöjen ja materiaalien soveltaminen oman työn tarkasteluun
- portfoliotyön jäsentyneisyys ja monipuolisuus: tehtävän kaikki vaiheet on taustoitettu, toteutettu ja kuvattu konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti
- portfoliotyön ja pohdintatehtävän analyyttisyys: tehtävissä tuodaan esiin oivalluksia ja huomioita luku- ja kirjoitustaidon oppimisesta ja opetuksesta alan käsitteitä hyödyntäen
- Lue ja katso! -lähteiden soveltaminen oman pohdinnan tukena

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä