Moduuli 1. Miten opetan perustaitoja?

Sisältö: Tässä moduulissa käsitellään maahanmuuttajataustaisten aikuisten opiskelijoiden opettamisen lähtökohtia. Moduulin aikana pohditaan esimerkiksi, millaisista taustoista opiskelijat tulevat, millaisia valmiuksia ja resursseja he tuovat mukanaan oppimistilanteisiin ja millaisiin lähtökohtiin opettaja perustaa ajattelunsa ja opetuksensa. Lisäksi moduulin keskiössä ovat pedagogiset työkalut, joita opettaja voi hyödyntää aikuisia maahanmuuttajia opettaessaan. Moduulin aikana syvennetään tietoja siitä, miten monikielisyyttä, kielitietoisuutta ja yhteistoiminnallisuutta voi käytännössä tukea erilaisissa oppimisympäristöissä.

Tavoitteet: Moduulin lopussa osallistujat tuntevat ja osaavat tarkastella kriittisesti oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja jäsentää käsityksiään monikielisyydestä, kielestä ja oppimisesta. Lisäksi he tunnistavat aikuisen oppijan oppimiseen ja osallisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä ja saavat valmiuksia soveltaa monikielisiä, yhteistoiminnallisia ja vaihtelevia työtapoja ja materiaaleja omissa opetusryhmissään. Osallistujat osaavat tunnistaa ja käyttää hyödyksi kielellisiä, kulttuurisia ja yksilöllisiä resursseja, joita opiskelijat tuovat oppimisympäristöihin.

Arviointi: Moduulin arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
- maahanmuuttajaopiskelijoiden resurssien ja tarpeiden havaitseminen ja tämän tiedon soveltaminen omassa työssä
portfoliotyön jäsentyneisyys ja monipuolisuus: tehtävän kaikki vaiheet on taustoitettu, toteutettu ja kuvattu konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti
- portfoliotyön ja pohdintatehtävän analyyttisyys: tehtävissä tuodaan esiin oivalluksia ja huomioita perustaitojen opettamisen lähtökohdista
- Lue ja katso! -lähteiden soveltaminen oman pohdinnan tukena

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä