Lue ja katso!

Monilukutaitoa opitaan ilolla -kehittämisohjelma

Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (MOI) -kehittämisohjelman verkkosivuilta löytyy monenlaista monilukutaidon kehittämiseen tähtäävää materiaalia. Kehittämisohjelmassa keskiössä on lasten monilukutaito, mutta sivustoa kannattaa silmäillä myös aikuisten opettamisen näkökulmasta.

Tarinoita monilla kielillä

Global Storybooks -portaali on lukemista ja kielen oppimista edistävä työkalu kouluille ja kodeille. Portaaliin on koottu kuvitettuja afrikkalaisia tarinoita (African Storybook), jotka on käännetty lukuisille kielille. Portaalin kautta on mahdollista sekä lukea että kuunnella tarinoita eri kielillä. Portaalista valitaan ensin maa tai alue, minkä jälkeen voi määrittää, millä kielellä tarinat luetaan/kuunnellaan. Suomenkielistä portaalia ei vielä toistaiseksi ole tarjolla, mutta ruotsi sen sijaan löytyy jo. Ruotsinkielisen portaalin kautta pääsee käsiksi esimerkiksi arabian-, turkin-, venäjän- ja persiankielisiin tarinoihin.

Being and becoming a teacher in initial literacy and second language education for adults

Colliander, H. 2018. Being and becoming a teacher in initial literacy and second language education for adults. Linköping Studies in Behavioural Science No. 205. Linköping University. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1199369&dswid=8723

Helena Collianderin väitöskirjassa on kiinnostavaa tietoa lukutaito-oppijoiden opettamisesta, opettajien identiteetistä ja ajakohtaisista muutoksista tällä alalla. Sivuilla 74–85 on tiivistettynä kunkin osatutkimuksen keskeisimmät vaiheet ja tulokset; ainakin näihin kannattaa tutustua!

Lisää luettavaa

Laine, R., Nissilä, L. & Sergejeff. K. (toim.) 2007. Eväitä, esimerkkejä ja kokemuksia. Luku- ja kirjoitustaidon opetus aikuisille maahanmuuttajille. Opetushallitus: Helsinki.

Tarone, E., Bigelow, M. & Hansen, K. 2009. Literacy and second language oracy. Oxford: Oxford University Press.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä