Opiskelijan materiaali (moduuli 2)

Miten aikuiset oppivat lukemaan ja kirjoittamaan?

Tervetuloa opiskelemaan Miten aikuiset oppivat lukemaan ja kirjoittamaan? -moduulia! Tässä moduulissa rakennetaan työkalupakkia aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opettamiseen.

Moduulin keskiössä on EU-Speak 3 -hankkeessa laadittu materiaali, johon sisältyy taustalukemistoa sekä ajatuksia virittäviä tehtäviä ja opiskelijaryhmien kanssa toteutettavia kokeiluja.
Portfoliotehtävässä pureudutaan tästä materiaalista saatujen kokemusten lisäksi myös Lue ja katso! -osion materiaaleihin. Edellisten lisäksi moduulissa on yksi pohdintatehtävä, joka käsittelee lukutaidon roolia aikuisen arjessa.

Antoisia hetkiä lukutaitoteemojen parissa!

Moduulin tavoitteet ja arviointi

Moduulin päätyttyä tunnet luku- ja kirjoitustaidon kehityksen sosiaalisia, kognitiivisia ja kielellisiä lähtökohtia. Lisäksi osaat tunnistaa lukutaito-oppijoiden yksilöllisiä lähtökohtia ja tarpeita. Tunnet pedagogisia käytänteitä, joilla tukea opiskelijoiden peruslukutaidon, monilukutaidon ja tekstitietoisuuden kehittymistä. Osaat valita opiskelijaryhmälle sopivia opiskelumateriaaleja ja työvälineitä ja sinulla on valmiuksia arvioida ja kehittää työtäsi lukutaito-oppijoiden parissa.

Moduulin arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
- luku- ja kirjoitustaidon peruskäsitteiden ja moduulin muiden sisältöjen ja materiaalien soveltaminen oman työn tarkasteluun
- portfoliotyön jäsentyneisyys ja monipuolisuus: tehtävän kaikki vaiheet on taustoitettu, toteutettu ja kuvattu konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti
- portfoliotehtävän ja pohdintatehtävän analyyttisyys: tehtävissä tuodaan esiin oivalluksia ja huomioita luku- ja kirjoitustaidon oppimisesta ja opetuksesta alan käsitteitä hyödyntäen
- Lue ja katso! -lähteiden soveltaminen oman pohdinnan tukena

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä