1.3 Paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen

Koulutuksen arviointi

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on koulutuksen kehittäminen ja oppimisen edellytysten parantaminen. (Perusopetuslaki 21 § 1 ja 2 mom. (32/2003) Paikallisen opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää.

Opetussuunnitelman päivittäminen

Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä paikalliseen opetussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa opetussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja toimivuutta myös paikallisista tarpeista lähtien ja kehittämistyön tuloksia hyödyntäen.

Sivistyslautakunnan suorittama lukuvuosittainen seuranta

Riihimäellä koulut laativat vuosisuunnitelman elokuussa. Vuosisuunnitelmassa arvioidaan mennyttä lukuvuotta ja laaditaan tulevan lukuvuoden tavoitteet ja koulutyön järjestämiseksi vaadittavat suunnitelmat. Lautakunta hyväksyy koulujen suunnitelmat, jotka on laadittu yhteistyössä koulun henkilöstön kesken.

Kaikki Riihimäen peruskoulut arvioivat omaa toimintaa ja opetussuunnitelmaa pitkin lukuvuotta. Lautakunta hyväksyy koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja niihin tehtävät muutokset, jotka kirjataan sähköiseen opetussuunnitelma-asiakirjaan.
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä