4.5 Perusopetuksen toimintakulttuuri

Koulujen toimintakulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen tukee koulun tavoitteellista toimintaa, tuo kouluun oppimisen iloa ja lisää viihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta, ylläpitää ja kehittää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vuorovaikutusta. Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa kuvataan koulun toimintakulttuuria määrittelemällä keskeiset oppimisympäristöt ja työtavat sekä yhteiset toimintaperiaatteet. Koulun vuosisuunnitelmaan kirjataan ja arvioidaan oman toimintakulttuurin kehittämisen painopistealueet, yhteistyötahot ja -muodot.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien sekä mahdollisen muun eheyttämisen suunnittelu, tavoitteiden ja sisältöjen määrittely, toteuttaminen, seuranta ja arviointiyhteistyö täsmennetään koulukohtaisesti koulun vuosisuunnitelmassa. Eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteistyötä ja työnjakoa koskevat toimintatavat oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kirjataan vuosisuunnitelmaan, johon tarkennetaan myös oppimiskokonaisuuksiin liittyvän oppilaan arvioinnin käytänteet. Vuosisuunnitelmaan voidaan myös liittää monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista tukevia yhteistyösuunnitelmia koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Kulttuuripolun toteuttaminen opetuksessa tutustuttaa oppilaat paikalliseen kulttuuritarjontaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä