Vieras kieli englanti, A-oppimäärä

Englannin kielen A1-oppimäärän arviointi vuosiluokilla 1-2 Joensuun seudulla

Lukuvuoden päätteeksi A1-kielen sanallista arviota (hyväksytty/hylätty) antaessaan opettaja arvioi tekemiensä havaintojen sekä oppilaiden itse- ja vertaisarvioinnin perusteella oppilaiden osaamista suhteessa kaikkiin opetussuunnitelman perusteissa oppimiselle asetettuihin tavoitteisiin lukuun ottamatta T1, T2 ja T4. Opettajan arvioidessa oppilaan oppimista on huolehdittava siitä, että oppilaat voivat osoittaa osaamistaan eri tavoin.