Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja ymmärtää muita on tärkeä merkitys yksilön toimintakyvylle ja hyvinvoinnille kulttuurisesti monimuotoisessa maailmassa. Taito kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä kuuluu hyvään vuorovaikutukseen ja kulttuuriseen osaamiseen. Myönteisten ihmissuhteiden luominen ja ongelmatilanteiden rakentava ratkaiseminen edellyttävät yhteistyötaitoja. Esiopetuksen tehtävä on tarjota lapsille mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja turvallisesti vertaisryhmän ja lähiyhteisön aikuisten kanssa.

Keinoja vuorovaikuksen kehittämiseen

Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin ja toimimaan heidän kanssaan. Juhlat, leikit ja yhteistyöhön perustuva toiminta luovat mahdollisuuksia harjoitella käyttäytymistä eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Lapsia kohdellaan arvostavasti ja heitä ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. Lasten kanssa tutustutaan lähiympäristöön ja sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Lapsia ohjataan arvostamaan oman ja toisten perheiden perinteitä ja tapoja. Lasten kielitietoisuuden kehittymistä tuetaan ja heitä rohkaistaan ilmaisemaan itseään eri keinoin.

Muuramen esiopetuksen painotukset kulttuurillisessa osaamisessa, vuorovaikutuksessa ja ilmaisussa

Esiopetuksessa tutustumme monipuolisesti Muurameen lähi- ja kulttuuriympäristönä.

Esiopetusvuoden alussa panostamme ryhmäytymiseen. Opimme leikkimään ja toimimaan erilaisten lasten kanssa. Tavoitteena on luoda hyvä ja salliva ilmapiiri sekä lapsille että aikuisille.

Opetamme kunnioittavaa ja hyväksyvää suhtautumista kanssaihmisiin eri tilanteissa. Tutustumme monikulttuurisuuteen lapsiryhmän lasten ja perheiden kautta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä