Ajattelu ja oppiminen

Luottamuksen vahvistaminen

Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa ja muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tiedon määrä ja sen nopea uudistuminen edellyttävät taitoja uuden omaksumiseen sekä oman oppimisen ohjaamiseen. Tiedon jäsentäminen ja uuden luominen edellyttävät luovaa ja kriittistä ajattelua. Esiopetuksen tehtävä on rohkaista ja auttaa lapsia kehittämään ajattelun ja oppimisen taitojaan sekä vahvistaa lasten luottamusta omaan osaamiseensa.

Keinoja oppimisen vahvistamiseksi

Lasten muistin ja mielikuvituksen kehittymistä tuetaan esimerkiksi lorujen, musisoinnin ja draamatoiminnan avulla. Leikin, pelien ja erilaisten ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien käyttö tarjoaa lapsille elämyksiä sekä oivaltamisen ja uuden löytämisen iloa. Monipuolinen liikkuminen ja havaintomotoriset harjoitukset tukevat lasten oppimista. Lapsia kannustetaan kokeilemaan ja opettelemaan myös heille vaativia asioita ja heitä ohjataan kysymään ja kyseenalaistamaan. Heitä rohkaistaan iloitsemaan onnistumisista ja kannustamaan toisia sekä samalla olemaan lannistumatta epäonnistumisista. Toimintaa dokumentoidaan, siitä keskustellaan, ja sen onnistumista pohditaan yhdessä lasten kanssa. Samalla autetaan lapsia havaitsemaan edistymistään ja oppimistaan.

Muuramen esiopetuksen painoitukset ajattelussa ja oppimisessa

Itse yrittämällä saatu ilo on eteenpäin vievä voima.

Painotamme Muuramessa esiopetuksessa yritteliäisyyttä (yrittäjyyskasvatus). Hyödynnämme lasten toiveita ja vahvuuksia monipuolisessa toiminnassa. Toiminnassa tulee olla tilaa lasten ongelmanratkaisukyvylle.

Omaehtoinen oppiminen mahdollistuu oppimisympäristön monipuolisuudella. Materiaalit tulee olla lasten saatavilla. Lasten aito kuuleminen ja kuunteleminen sekä lasten ideoiden kokeileminen kannustaa lasta ajatustensa ja ideoidensa kertomiseen.

Oppimista tukee lapsen kannustaminen, kehuminen ja positiivinen ilmapiiri.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä