Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Arjen taidot

Itsestä huolehtiminen, terveyteen ja turvallisuuteen sekä arjen teknologian hallintaan liittyvät taidot ovat tärkeitä kaikille. Kyse on yksilön hyvinvoinnista sekä kestävään elämäntapaan sitoutumisesta. Esiopetuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin liittyviä taitoja sekä ohjata heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Esiopetuksessa tuetaan lasten myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen.

Keinoja arjen hallintaan

Esiopetuksessa lapsia ohjataan edellytystensä mukaan huolehtimaan itsestään, toisista, omista tavaroista ja yhteisestä ympäristöstä. Opetuksessa ja yhteistyössä huoltajien kanssa käsitellään lasten arkielämän rytmiä sekä ruokailun ja levon merkitystä. Erityisesti kiinnitetään huomiota monipuoliseen ja riittävään liikuntaan lasten hyvinvoinnin ja oppimisen edellytyksenä. Lasten kanssa pohditaan heidän hyvää oloaan edistäviä ja haittaavia tekijöitä. Lapsia ohjataan toimimaan turvallisesti lähiliikenteessä. Heitä ohjataan pyytämään ja hakemaan apua tarvittaessa. Lasten kanssa kokeillaan teknologisia ratkaisuja ja harjoitellaan laitteiden ja välineiden turvallista käyttöä.

Muuramen esiopetuksen painopisteet itsestään huolehtimisessa ja arjen taidoissa

Jokaisessa esiopetusryhmässä annetaan turvataitokasvatusta esim. Stakesin turvataitokasvatuksen oppimateriaalin pohjalta.

Muuramen esiopetuksessa on käytössä koskemattomuussääntö. Koskemattomuussääntö on käytössä Muuramen kunnan esi- ja perusopetuksessa.

KOSKEMATTOMUUS ON YHDESSÄ TEKEMISTÄ, SATUTTAMATTA TOISTA SANOIN TAI TEOIN
eli
nimittelemättä, ivaamatta, nolaamatta, haukkumatta, tönimättä, painimatta, potkimatta, lyömättä, uhkaamatta, kiristämättä, lyömättä , ärsyttämättä tai muulla tavalla, jonka voi kokea loukkaavaksi

FYYSINEN JA PSYYKKINEN KOSKEMATTOMUUS ON JOKAISEN OIKEUS! VASTUU SIITÄ ON MEILLÄ KAIKILLA!

Muuramen esiopetus on mukana Liikkuva Muurame-hankkeessa. Hankkeella tähdätään kaikkien muuramelaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä