Käyttäytymiseen liittyvät tukimuodot

Käyttäytymiseen liittyvät tukimuodot

Kaikki kaupungin koulut ovat mukana ProKoulu (Positiivisesti ryhmässä oppien) – toiminnassa. ProKoulussa tavoitellaan kasvatusosaamisen edistämistä ja koko koulun positiivisen toimintamallin rakentamista lasten ja nuorten käyttäytymisen tukemiseksi. Hyvän käyttäytymisen oppimisessa keskeisiä asioita ovat: yhteisistä pelisäännöistä sopiminen, toivottavan käyttäytymisen opettaminen ja systemaattinen ja mahdollisimman välitön palaute. Oppilaiden toimintaa ja käyttäytymistä tuetaan asettamalla eri-ikäisille oppilaille soveltuvat koulun yhteiset positiiviset käyttäytymisen odotukset, joita opetetaan ja harjoitellaan koulun arkitoimintojen osana.

Kouluissa käytetään ja sovelletaan suomalaiseen peruskouluun soveltuvia, teoreettisesti perusteltuja ja tutkimukselliseen näyttöön perustuvia lähestymistapoja, joilla voidaan ohjata oppilaita hyvään käyttäytymiseen sekä korjata jo ilmeneviä käyttäytymisen ja tarkkaavuuden lieviä pulmia koululuokassa ja korjata erityisen vaikeita oppilailla ilmeneviä käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmia. Tässä hyödynnetään moniammatillista oppilashuoltotyötä tukemalla yhteistyömuotojen kehittämistä koulujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä.