Vähennä stressiä!

Lukiolaisen stressi

Mitä stressi on?
 • Elimistön luonnollinen ja automaattinen reaktio tilanteeseen, jossa ihmiseen kohdistuvat haasteet ja vaatimukset ylittävät hänen voimavaransa
 • Akuutti stressireaktio – ”Taistele tai pakene!”
  • Sarja fysiologisia ja biokemiallisia muutoksia, jotka valmistavat yksilöä toimimaan
  • --> suorituskyky paranee
 • Tilapäinen stressi auttaa meitä tekemään parhaamme esimerkiksi koetilanteessa

Haitallinen stressi

 • Pitkittyessään stressi muuttuu haitalliseksi
 • Fyysisiä oireita
  • Säryt, lihaskireydet, narskuttelu, vaikeus rentoutua, pinnallinen hengitys, sairastelu, vatsaongelmat, univaikeudet, väsymys, ruokahalun muutokset, iho-oireet
 • Psyykkisiä oireita
  • Jännitys, hermostuneisuus, huolestuneisuus, mielialan vaihtelut, alakuloisuus, ärtyneisyys, keskittymisvaikeudet, muistiongelmat, arvottomuuden tunteet, vaikeus tehdä päätöksiä, motivaation puute, uupumus
 • Sosiaalisia oireita
  • Vetäytyminen ihmissuhteista, kiinnostuksen lasku, ristiriitojen lisääntyminen
 • Stressin kokeminen on yksilöllistä

Miten haitallinen stressi vaikuttaa oppimiseen?

 • Keskittymisvaikeudet
 • Muistiongelmat
 • Kiinnostuksen lasku ja välinpitämättömyys
 • Motivaation puute

Lukiolaisen elämässä stressiä voivat tuottaa esimerkiksi:

 • Kiire
 • Hallitsematon työmäärä
 • Koeviikot
 • Suuret vaatimukset
 • Tuen puute
 • Yksinäisyys
 • Huoli omasta tai läheisen terveydestä
 • Ihmissuhteisiin liittyvät huolet tai ristiriidat
 • Rahahuolet
 • Liian vähäinen nukkuminen
 • Epäterveelliset elämäntavat
 • Elämässä tapahtuvat muutokset
 • Omien tavoitteiden puuttuminen
 • Epävarmuus tulevaisuudesta

Hyviä stressinhallinnan keinoja

 • Säännöllinen liikunta
 • Ulkoilu ja luonnossa oleilu
 • Riittävä lepo ja uni
 • Terveellinen ruokavalio ja säännöllinen syöminen
 • Ystävien tapaaminen
 • Musiikin kuuntelu, leipominen, piirtäminen, soittaminen, käsitöiden tekeminen, lukeminen, lemmikit, saunominen, muut harrastukset
 • Tunteista ja kokemuksista puhuminen toisen kanssa
 • Itsetuntemuksen lisääminen
 • Rentoutus- ja hengitysharjoitukset
 • Itsensä hemmottelu ja palkitseminen
 • Ajanhallinta