Avoimen korkeakoulun opinnot (YO ja AMK)

Opiskelu avoimessa korkeakoulussa

Avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat kaikille avoimia ilmaisia tai maksullisia opintoja. Tälle sivulle on koottu lukuvuoden 2019 - 20 tarjonnasta lukiolaisille sopivia kursseja. Voit suorittaa myös muita kuin näillä sivuilla mainittuja kursseja.

Ilmaiskursseja voit tehdä vapaasti milloin ja miten haluat, mutta tarkista opolta, pitääkö sinun ilmoittautua itse vai tekeekö opo ilmoittautumisen. Maksullisissa kursseissa Mäntsälän lukio maksaa kurssit opiskelijoilleen, mutta asiasta tulee sopia opinto-ohjaajan kanssa ennen ilmoittautumista. Maksullisille kursseille ilmoittautuessasi sinun tulee sitoutua siihen, että maksat kurssimaksun itse, ellet saa suoritettua kurssia hyväksytysti.

Avoimen korkeakoulun opinnot voit sisällyttää AMK- tai yliopistotutkintoosi lukion jälkeen. AMK-kurssit hyväksytään AMK:ssa, yliopistokurssit yleensä sekä AMK:ssa että yliopistossa. Kaikissa tutkinnoissa on valinnaisia opintoja, jonne voi yleensä sijoittaa mitä tahansa kursseja, siis myös muita kuin oman alan opintoja.

Pyydä tarvittaessa apua opinto-ohjaajalta kurssin aloittamiseksi.

Kurssien hyväksymisessä lukio-opinnoiksi käytetään kaavaa 2 opintopistettä = 1 lukiokurssi.

AMK:n kursseja

Kulttuurituotannon koulutus

Kulttuurituotannon perusteet 3 op -kurssilla tutustutaan erilaisiin kulttuurituotantoihin ja kulttuurituottajiin, sisällölliseen ja tekniseen tuotantoon sekä tuotannon talouteen ja johtamiseen. Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa itsenäisesti ja sen voi aloittaa milloin tahansa ajalla 2.9.2019-24.5.2020. Suoritusaikaa on 31.7.2020 asti.

Kurssi on osa laajempaa Kulttuurituotannon perusteet 10 op -opintojaksoa, joka sisältyy kulttuurituottaja AMK-tutkintoon. Kaikki kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat 3 op avoimen AMK:n suorituksena. Suoritus hyväksiluetaan osaksi AMK-opintoja, mikäli opiskelija aloittaa myöhemmin Humakissa tutkinto-opiskelijana. ILMAINEN. Ilmoittaudu itse esitteessä olevan linkin kautta.

Tulkkauksen koulutus

Tulkkauksen koulutus tarjoaa kahta kurssia: toinen painottuen suomalaiseen viittomakieleen ja toinen puhevammaisten tulkkaukseen sekä vaihtoehtoisiin kommunikaatiomenetelmiin.

Otetta suomalaiseen viittomakieleen 2 op -kurssilla tutustutaan suomalaiseen viittomakieleen sekä viittomakieliseen kulttuuriin. Opiskelija oppii kertomaan itsestään ja lähiympäristöstään. Sormiaakkoset, numerot ja lauserakenteiden perusteet tulevat tutuksi.

Otetta puhevammaisten tulkkaukseen 2 op -kurssilla tutustutaan puhevammaisten tulkkauspalveluun, asiakasryhmiin sekä vaihtoehtoisiin kommunikaatiomenetelmiin. Kurssilla opiskelija pohtii mm. multimodaalista vuorovaikutusta ja oppii käyttämään kuvatyökalua.

Molemmat kurssit toteutetaan kokonaan verkossa itsenäisesti ja ne voi aloittaa milloin tahansa ajalla 2.9.2019-24.5.2020. Suoritusaikaa on 31.7.2020 asti. Kurssit ovat osa Tulkki (AMK) -tutkintoa. Kaikki kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat 2 op/kurssi avoimen AMK:n suorituksena. Suoritus hyväksiluetaan osaksi AMK-opintoja, mikäli opiskelija aloittaa myöhemmin Humakissa tutkinto-opiskelijana. ILMAINEN. Ilmoittaudu itse esitteessä olevan linkin kautta.

Yhteisöpedagogin koulutus

Yhteisöpedagogi – ihmissuhdetyön ammattilainen 3 op -kurssi johdattaa tutustumaan yhteisöpedagogin työhön järjestö- ja nuorisoalalla. Kurssilla tutustutaan työssä tärkeisiin eettisiin ohjeisiin ja yhteisöpedagogien uratarinoihin. Uratarinoiden esimerkkien kautta tutuksi tulevat yhteisöpedagogin työssä tärkeät taidot, esimerkiksi yksilöiden ja ryhmien ohjaaminen ja erilaisten menetelmien hyödyntäminen ohjaustyössä, vaikuttaminen yhteiskunnallisiin asioihin sekä toimintatapojen kehittämiseen. Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa itsenäisesti ja sen voi aloittaa milloin tahansa ajalla 2.9.2019-24.5.2020. Suoritusaikaa on 31.7.2020 asti.

Kurssi on osa Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op -opintojaksoa, joka sisältyy yhteisöpedagogi AMK-tutkintoon. Kaikki kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat 3 op avoimen AMK:n suorituksena. Suoritus hyväksiluetaan osaksi AMK-opintoja, mikäli opiskelija aloittaa myöhemmin Humakissa tutkinto-opiskelijana. ILMAINEN. Ilmoittaudu itse esitteessä olevan linkin kautta.

Lukuvuoden 2019 - 20 kurssitarjottimella olevia kursseja

Jokaisen opintojakson laajuus on 2 opintopistettä = 1 kurssi

Nämä kurssit ovat maksullisia (lue ohje yllä) - hinta 30 e. Ilmoittaudu opon kautta.

Yliopisto

 • Elinympäristön kemia: arkielämän kemia
  Johdantokurssi kemian merkityksestä, käytännön sovelluksista ja kemian ilmiöistä luonnossa, teollisuudessa ja ihmisen elinympäristössä. Kurssi havainnollistaa kemian ilmiöitä ja käsitteitä opiskelijan jokapäiväisen elämän yhteyksissä.

 • Biologinen kemia 1: kemiaa lääke- ja biotieteistä kiinnostuneille
  Kurssi toimii integroivana kurssina biologian ja kemian ilmiöistä sekä käytännön sovelluksista. Kurssi havainnollistaa biologisen kemian perusteita ja sisältää opiskelijan omakohtaisia tutkimuksia.

 • Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin
  Kurssi liikunta- ja terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeisistä tavoitteista sekä liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminnasta.

 • Haluatko kauppatieteilijäksi?
  Kurssi toimii kauppatieteiden opiskelun johdantokurssina. Kurssi esittelee kauppatieteiden eri alueita ja antaa opiskelijalle perusvalmiudet Kauppakorkeakoulun oppiaineiden opetuksen seuraamiseen.

 • Johdatus tilastotieteeseen
  Kurssilla tutustutaan tilastotieteen olemukseen ja tilastotieteen rooliin empiiriisessä tutkimuksessa. Katso opintojakson esittelyvideo.

 • Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen
  Kurssilla tarkastellaan kieltä tutkimuksen kohteena. Kurssi antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen.

 • Tieteen etiikka
  Kurssilla tutustutaan tieteen etiikan kysymyksiin tutkijoiden, tieteenalojen, tiedeyhteisön ja tiedeinstituution näkökulmista. Lisäksi tarkastellaan etiikan käsitteistöä ja teorioita.

 • Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio
  Kurssi perehdyttää argumentaation tutkimukseen ja tieteelliseen argumentointiin. Kurssilla käydään läpi kriittistä ajattelua, vaikuttamiskeinoja kommunikaatiossa sekä ajattelun vinoumia ja virheitä. 

 • Deutsch für die Zukunft: Studium und Beruf
  Kurssilla kehitetään monipuolisesti saksan kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia. Aihepiirit ovat koulutus, opiskelu korkeakoulussa sekä työelämä.

 • Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta
  Kurssilla tarkastellaan kansainvälistä kauppaa eri näkökulmista. Keskiössä ovat globalisaatioon liittyvät mahdollisuudet ja haasteet sekä talouden megatrendit. Lisäksi tutkitaan vastuullisen liiketoiminnan merkitystä ja toteutusta yritystoiminnassa muun muassa konkreettisten yrityselämän esimerkkien kautta. Kansainvälistymisen valmiuksia parannetaan syventymällä liiketoimintakulttuureihin. Kurssilla tutustutaan tarkemmin myös kiertotalouteen.

 • Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen
  Kurssi luo pohjan kaupalliselle osaamiselle ja globaalille liikesivistykselle. Kauppojen aikaansaaminen ja asiakassuhteiden luominen ovat kaiken liiketoiminnan perusta. Myynnin osalta kurssilla keskitytään myyntitekniikoihin sekä ratkaisumyyntiin, jolla tarkoitetaan asiakkaiden tarpeisiin vastaamista luottamusta herättäen. Kaupallistamisen osalta syvennytään brändin rakentamiseen ja markkinoinnissa puolestaan digitaaliseen markkinointiin.


Katso tästä tarvittaessa opintojaksojen tarkemmat sisältökuvaukset.


Ammattikorkeakoulu

Opiskelutaidot MOOC
- Lahden ammattikorkeakoulu, toteutusjaksot 3.9.-8.10.2019 ja 26.11.-5.1.2020, lue lisää.

 • Opiskelutaidot-MOOC sopii sinulle, jos suunnitelmissasi on yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa opiskelu tai kaipaat vinkkiä opiskelutekniikoihin ja tiedon hakemisen ja tuottamisen käytänteisiin. Tällä verkkokurssilla pääset verryttelemään opiskelutekniikan, tekstilajien, tiedonhaun ja asiakirjoittamisen parissa. Kurssi antaa eväitä sekä opiskeluun että mahdollisiin pääsykokeisiin. ILMAINEN. Ilmoittaudu itse suoraan.

Lukiolaisille sopivia kursseja avoimessa korkeakoulussa