Råddjuren

INFO

Koronaohjeet varhaiskasvatuksessa oleville lapsille, oppilaille, opiskelijoille ja lapsiperheille. Lue huolella! 

 

 1. Jos saat flunssaoireita tai vatsakipua, pysy kotona ja tee koronan kotitesti. On suositeltavaa tehdä kotitesti myös seuraavana päivänä. Jos testit ovat negatiivisia, voit palata päivähoitoon/oppilaitokseen, kun sinulla ei ole oireita. Lievää kuivaa yskää ei pidetä oireena. Kyse on sairauspoissaolosta, ilmoita poissaolosta oppilaitokseen/päivähoitoon normaalisti.

 

 1. Jos sairastut koronaan, jää heti kotiin, kun saat oireita ja pysy kotona vähintään 10 vuorokautta ensimmäisistä oireista. Voit palata päiväkotiin/oppilaitokseen vasta kahden oireettoman päivän jälkeen. Lievää, kuivaa yskää tai haju- tai makuaistin muutoksia ei pidetä oireina. Mikäli korona on todettu virallisella PCR-testillä laboratoriossa, ottaa tartuntatautitiimi yhteyttä. Koronatestistä (virallinen tai kotitesti) positiivisen tuloksen saanutta/tämän huoltajaa kehotetaan kertomaan itse tartunnasta niille, joihin tartunnan saaneella on ollut lähikontakti 2 vuorokautta ennen oireita ja mahdollisesti vielä oireiden puhkeamisen jälkeen. 

 

 1. 3. Jos perheessäsi on todettu koronavirustartunta, eli olet altistunut koronalle kotona, pyrkii tartunnanjäljitystiimi ottamaan yhteyttä perheeseen. Ennen tätä suosittelemme vapaaehtoista kotiin jäämistä, sillä todennäköisesti kotona altistunut koululainen joutuu myös viralliseen karanteeniin heti kun häneen on ehditty ottaa yhtyettä.  Jos tulee oireita tai kotitesti on positiivinen, pysy kotona vähintään 10 vrk ensimmäisistä oireista tai positiivisesta testistä. Lisätietoja kotitestauksen mahdollisesta varmentamisesta virallisella PCR-testillä on saatavilla Loviisan kaupungin internet-sivuilta: https://www.loviisa.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/epailetko-koronavirusta-testiin-hakeutuminen/

 

 1. Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset tiedottavat ryhmien koronatapauksista muille ryhmän jäsenille/huoltajille paljastamatta tartunnan saanutta. Heitä kehotetaan tekemään kotitestin. Toistaiseksi kotitestit täytyy ostaa itse. 

 

 1. Jos lapsi on altistunut koronavirustartunnalle vapaa-ajalla, asia käsitellään huoltajan kanssa, ei koulun tai varhaiskasvatuksen. Tartunnanjäljitystiimi pyrkii vielä rajoitetusti ja mahdollisuuksien mukaan ottamaan yhteyttä, myös vapaa-ajalla altistuneisiin. Heille suositellaan kotona pysymistä 5 vrk ajan ja kotitestausta ennen kuin vapaaehtoinen karanteeni päättyy. Jos lapsi on rokotettu koronaa vastaan ja kyse ei ole perheen sisäisestä tartunnasta eikä lapsi kuulu vakavan koronataudin riskiryhmään, ei vapaaehtoinen karanteeni ole tarpeen.

Starka dofter

I vårt daghem har vi många i personalen som är känsliga för dofter pga astma. Vi önskar att ni INTE använder starkt parfymerade tvättmedel. ❤️

Info !!

Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista 

Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista koronaviruspandemiasta johtuen. Päiväkodissa voi tulla tilanteita, joissa varhaiskasvatuslain edellyttämää henkilöstöä ei ole saatavilla. Tilanne vaikeuttaa myös koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja, kuten sitä, että ryhmien sekoittamista tai yhdistämistä keskenään tulisi välttää. 

Tilanteeseen viitaten, on ensisijaisen tärkeää, että huoltajat ilmoittavat ajoissa lapsen tarkat päivittäiset hoitoajat. Hoitoaikojen muutokset tulee ilmoittaa heti päiväkotiin. 

Tilanteissa, joissa varhaiskasvatuksen henkilöstön työvuorosuunnittelulla ei pystytä vastaamaan kello 6.30–17 auki olevan päiväkodin lasten hoidon tarpeisiin, päiväkodin aukioloaika voidaan keskittää esimerkiksi kello 7.30–16.30 välille. Tällöin huoltajia pyydetään järjestämään lapsen hoidontarve päiväkodin lyhennetyn aukioloajan puitteissa. 

Päiväkodin johtajat tiedottavat mahdollisista toimenpiteistä. Pahoittelemme tilannetta ja teemme kaikkemme, jotta toiminta voi jatkua mahdollisimman normaalina. 

Sivunvaihto 

Brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik 

Det råder brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik på grund av coronaviruspandemin. I daghemmen kan det uppstå situationer där sådan personal som lagen om småbarnspedagogik förutsätter inte finns att tillgå. Situationen försvårar också verksamhetssätten för att förhindra spridningen av coronaviruset, bl.a. anvisningen om att undvika sammanslagningar av barngrupper. 

Med hänvisning till den rådande situationen, är det är ytterst viktigt att vårdnadshavarna anmäler noggranna dagliga vårdtider för sitt barn i tid. Ändringar i vårdtiderna ska omedelbart meddelas daghemmet. 

I situationer där man inte genom planeringen av personalens arbetsturer kan tillgodose vårdbehoven för barnen på ett daghem som är öppet klockan 6.30–17 kan daghemmets öppettid reduceras till exempel till klockan 7.30–16.30. Då ombeds vårdnadshavarna att ordna barnets vårdbehov inom ramen för daghemmets reducerade öppettider. 

Daghemsföreståndarna informerar om eventuella åtgärder. Vi beklagar situationen och gör vårt yttersta för att verksamheten ska kunna fortsätta så normal som möjligt. 

 

 

Uppdaterade rekommendationer inom småbarnspedagogiken (3.1.2022)

Päivitetyt suosituksetvarhaiskasvatuksessa(3.1.2022)

Nämä ohjeet tarkentavat kasvomaskien käyttöä ja päiväkodeissa liikkumista.

Huoltajia pyydetään jälleenvälttämään tarpeetonta oleskelua päiväkotien tiloissa.

Haluamme erityisesti korostaa että:
Varhaiskasvatus suosittelee huoltajia käyttämään kasvomaskia, mikäli on tarvetta asioida päiväkodin ja perhepäivähoidon sisätiloissa tuonti-ja hakutilanteissa.
Suosittelemme, että lasten haku-ja tuontitilanteet hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan turvaväleistä huolehtien.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman eli vasu -keskusteluja käydään toimintakauden aikana. Tarvittaessa on hyvä pohtia keskusteluihin vaihtoehtoisia toimintatapoja, kuten etäyhteyksiä hyödyntämällä.Käytäntö on voimassa toistaiseksi.
 
Uppdaterade rekommendationer inom småbarnspedagogiken(3.1.2022)

Vårdnadshavare ombeds återatt undvika onödig vistelse i daghemmens lokaler.

Vi vill
särskilt betona att:
Småbarnspedagogiken rekommenderar vårdnadshavare att bära ansiktsmask, i sådana situationer där det är nödvändigt att vistas inomhus på daghemmen t.ex. vid lämning och hämtning av barn.
Vi rekommenderar att barnet hämtas och lämnas av endast en vuxen och att man håller säkerhetsavstånden.
Under verksamhetsperioden inom småbarnspedagogiken hålls samtal om barnets plan för småbarnspedagogik. Vid behov är det bra att fundera ut alternativa sätt att ordna samtalen med hjälp av digitala förbindelser.Anvisningarna gäller tillsvidare.

Ståhej och roliga veckor med kultur
Vi har varit till biblioteket på sagostund med författaren Benita Backas -Andersson. Hon har skrivit boken Djuren på Johannisberget. Villekulla fick också en egen bok
som vi alla turvis kan läsa för barnen. Alla barn fick också ett eget djurfoto. Tusen tack Benita ❤️

Sedan hade vi adventskyrkan med fint program i kyrkan. Alternativ till kyrkan var
Biblioteksbesök där barnen fick välja och låna böcker som vi sen kan läsa tillsammans.

Det roliga tar inte slut... på fredagen hade vi ponnyåkning med pedagogen Anne och Ponnyn Eppe. Det var jätteoligt - tusen tack till Anne.❤️

Buu- klubben hade också en extra sändning endast för daghem och den var också rolig.

Igår var vi till muséet och det var väldigt intressant, som alltid. Vi fick titta på julutställningen och leta efter muséeråttor. Vi är jättetacksamma för det program de ordnar åt oss. ❤️.

Nu är vi kulturella så det räcker. Vi har tomteverkstaden igång och gör olika slags julpyssel och sjunger julsånger tillsammans. Vi njuter av det vita och har en härlig julväntan framför oss ❤️

På kommande ännu ett målningsprojekt till Almska gården..... och förstås vår UTEjulfest 14.12. Kl.18.00.

❤️❤️❤️

Råddjurens kalender

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 52

27 December 2021 Thursday
28 December 2021 Thursday
29 December 2021 Thursday
30 December 2021 Thursday
31 December 2021 Thursday
1 January 2022 Thursday
2 January 2022 Thursday

Viikko 1

3 January 2022 Thursday
4 January 2022 Thursday
5 January 2022 Thursday
6 January 2022 Thursday
7 January 2022 Thursday
8 January 2022 Thursday
9 January 2022 Thursday

Viikko 2

10 January 2022 Thursday
11 January 2022 Thursday
12 January 2022 Thursday
14 January 2022 Thursday
15 January 2022 Thursday
16 January 2022 Thursday

Viikko 3

17 January 2022 Thursday
18 January 2022 Thursday
19 January 2022 Thursday
20 January 2022 Thursday
21 January 2022 Thursday
22 January 2022 Thursday
23 January 2022 Thursday

Viikko 4

24 January 2022 Thursday
25 January 2022 Thursday
26 January 2022 Thursday
27 January 2022 Thursday
28 January 2022 Thursday
29 January 2022 Thursday
30 January 2022 Thursday

Viikko 5

31 January 2022 Thursday
1 February 2022 Thursday
2 February 2022 Thursday
3 February 2022 Thursday
4 February 2022 Thursday
5 February 2022 Thursday
6 February 2022 Thursday
Ilmoittautuminen

Corona - restriktioner för tiden 1.12 - 16.1

 • Från och med 1.12.2021 omfattas personalen igen av stark rekommendation om användning av ansiktsmask.
 • Vid större sammankomster (t.ex julfester) bör alla från 12 år använda ansiktsmask.
 • Utomstående får vistas i daghemmen förutsatt att de använder ansiktsmask.
 • Kom ihåg handhygienen

Skogsutfärd 11.11.2021

Idag gick vi till Trollskogen. Vi gick Ehrensvärdsstigen i strålande solsken och hade en rolig utfärd ❤️

Svenska dagen

Vi firar Svenska dagen med Knytkalas och Maskerad torsdagen den 4.11.2021🌝🌝

Vecka 41
Sista veckan vi alla varit tillsammans här i skogen. Vi har haft praoflickor och det har varit roligt! Vi har läst sagor, haft theraplayinspirerade lekar, sjungit och lekt i skogen. Till vår glädje kom det nya rävar ❤
I Taekwondosalen hade vi Hoppa på och avslappningsjumppa 😎
Den 26.10 ses vi sen på det nya stället 😀 Tack till alla barn och föräldrar, vi har trivts bra här tillsammans.

Centralköket 🙂

Det var stort, det var fint och det var spännande. Massor av mat , många många portioner och en konstig diskmaskin. Tack Annika Kuusimurto för att vi fick komma på besök. Oförglömlig upplevelse .🙂

Vecka 40 😎🍁😎

Hej ❤
En rolig vecka börjar vara i paket.
Vi har varit i skogen, vi har skrattat på fotograferingen, vi har sjungit om masken Max och lilla Peppe med Pernilla, vi har pysslat och dessutom har vi gjort ett studiebesök till centralköket. Det var nog väldigt intressant både för barnen och pedagogerna. Tänk vad mycket mat de gör, duktiga köksflickor ! Vi är tacksamma för den goda maten vi får.

Just nu nu sover alla små Råddisar ❤
Trevligt veckoslut 😎

Vecka 39 🙂🙂Veckoslutet närmar sig. Vi har haft språkglädje med rim och kategorisering. Vi har läst saga och diskuterat och funderat vad vi läst. Vi har gjort hemliga pyssel, sjungit och jumppat i Taekwondosalen. Vi har varit på promenad och haft trafikvett och talat om reflex. Vi har lärt oss att pamparna heter bredkaveldun, får se hur länge vi kommer ihåg det .😅

Promenad

Vi förde kartong på vägen och kollade att vi ännu kommer ihåg vilken molock äter vad.

Samtidigt såg vi bredkaveldun. Vi kallar dem för pampar men vi googlade och det rätta namnet var bredkaveldun. En liten söt snigel såg vi också.

Vecka 38


En rolig vecka igen. Fredagsfiilisen börjar med modellera.
Vi har gjort experiment, haft roliga theraplaylekar, varit på teater och varit och jumpat till taekwondosalen. Idag blir det fri lek kryddat med lite intervjuer och uppgifter. ❤

Bussresan var också en upplevelse

Det var jättekiva och spännande att åka buss också. Vi såg ju många sevärdheter på vägen. Tranbrunnen med de fina blommorna, Polisstationen, Kyrkan, Rådhuset och Torget. S- Market och Lidl var också viktiga 😅

Fotona på whatsappen.

Teater Bobban 22.9.2021Vilken rolig dag ! Tusen tack till föräldraföreningen Mårran för en jätterolig upplevelse. Mårran bjöd alltså både på buss,teater och buffé. Det var en fantastisk teater och vi är tacksamma för vår energiska föräldraförening som fixade det.❤

Fotona finns som vanligt i vår Whatsappgrupp.

Vecka 37

Fredagsfiilis😎
Den här veckan har vi målat, picknickat i skogen, sjungit med Pernilla, gjort superhjältemärken och jumppat i Taekwondohallen. Vi har haft en rolig vecka med era små guldklimpar ❤
Trevligt veckoslut!

Vecka 36

Den här veckan börjar bli i paket...😎
Vi har haft start och talat om att vara ledsen och varför man ibland kan bli leden. Och sen annars också igen den här veckan talat mycket om hur viktigt det är att alla är snälla mot varandra.
Vi har varit i skogen på tisdagen och plockat löv och idag lekt i skogen. Vi har talat om avfallshantering, sett via ipaden och fört kartong och papper till avfallsstationen. Vi har pysslat, sjungit och modellerat och dessutom har vi ju förstås lekt.❤

FöräldrainfoHej och ❤️ - ligt välkomna till Råddjuren

Ni och Era barn är hjärtligt välkomna hit till Råddjuren i Villekulla. Vi vill göra vårt allra bästa för att ni ska trivas här med oss. Programmet varierar och vi strävar till att ha ett så mångsidigt program som möjligt, men det VIKTIGASTE är ändå att alla trivs och att vi har det bra här tillsammans. Vi vill att era barn tycker att det är roligt att komma hit. 

Vårt djupgående tema genom åren är och kommer att vara VÄNSKAP i och med att vi tycker att det är det absolut viktigaste. Vi vill vara de bästa möjliga modeller för vänligt bemötande och lära barnen hur de ska bemöta andra. Vi har förutom oss själva olika verktyg vi kan ha som hjälpmedel i vårt viktiga arbete.

Vi har START och STEGVIS - där behandlar vi känslor

Vi har KOMPISVÄSKANS KOMPISAR - de hjälper oss att lösa konflikter

Vi har THERAPLAYINSPIRERADE LEKAR - där lär vi oss roliga lekar och kommer närmare varandra

Förutom detta pysslar, spelar, jumppar, sjunger, rimmar, läser sagor, pusslar och målar vi förstås också men glömmer inte heller bort den viktiga fria leken. Vi går på stan, vi går till torget, vi lär oss om naturen och trafiken. Vi går till muséet och biblioteket och ja vi gör så mycket vi kan för att ert barn ska få en så mångsidig småbarnspedagogik som möjligt. Men det viktigaste av allt - vi är närvarande här för era barn och vill få dem att känna sig trygga och omtyckta. 

Ni får när som helst ringa eller rycka oss i ärmen och prata om ni undrar över något eller inte undrar över något. Vi tar emot förslag, kritik och beröm. Vi finns här för Er och för Era barn. Extra så kallade vasu-samtal kan bokas när som helst - säg bara till så ordnar vi det. 

Med hopp om ett bra samarbete önskar vi er ännu hjärtligt välkomna till Råddisarna.

 ❤️ Victoria, Benita och Lenita ❤️

Viktig information

Till vårdnadshavare

Vid ett bekräftat coronafall på daghem kontaktas endast de berörda familjerna. De berörda kontaktas per telefon av enheten för smittsamma sjukdomar. Om familjen inte kontaktats kan den utgå ifrån att verksamheten för det egna barnets del fortsätter som vanligt.

Inom småbarnspedagogiken råder stark sekretess och vi hanterar känslig information på ett mycket varsamt sätt. Vi informerar därför vårdnadshavare endast i fall att situationen leder till specialarrangemang i daghemmets verksamhet.

 Varhaiskasvatuksen henkilökunta - Personalen inom småbarnspedagogiken

Huoltajille

Kun päiväkodissa todetaan koronatartunta, vain asianomaisiin perheisiin otetaan yhteyttä. Tartuntatautiyksikkö on asianomaisiin yhteydessä puhelimitse. Jos perheeseen ei ole otettu yhteyttä, perhe voi olettaa, että lapsi voi osallistua toimintaan normaalisti.

Varhaiskasvatusta sitoo vahva vaitiolovelvollisuus ja jaamme arkaluonteista tietoa hyvin harkiten. Tiedotamme siksi huoltajia vain tapauksissa, joissa tilanne johtaa erityisjärjestelyihin päiväkodin toiminnassa.

Foton

Foton på era söta barn sätts direkt i vår Whatsappgrupp ❤

Vecka 34

Hej på er!

Vi har haft en rolig vecka med mycket program. Vi har firat vår fina stad Lovisa.

Vi har bekantat oss med Lovisas sevärdheter på olika sätt. Vi har tittat via tabletten, vi har klippt i tidningar och gjort tavlor. Vi har bekantat oss med Lovisas eget vapen och haft orientering.

Orienteringen hade vi idag. Vi gick runt och hittade fina Lovisakort. Korten fanns vid olika ställen i skogen och här i närheten. Vi såg en myrstack, blåbär, lingon, olika sorters träd, stubbar, trafikmärken, olika slags kottar, stenar, en lyktstolpe och till och med en stolpe som värmer bilens motor. Barnen var jätteivriga på att hitta till nästa ställe och kände också igen sevärdheterna på korten. Samtidigt lärde vi oss massor i skogen.

Dessutom hade vi Dagisfred, maskerad och Knatteloppet den här veckan - en rolig och händelserik vecka med andra ord.
Trevligt veckoslut❤️

Vecka 34

Vi firar Lovisaveckan i Råddjuren den här veckan 🙂

Föräldramöte

Hjärtligt Välkomna ❤ på Råddisarnas föräldramöte måndagen den 30.8 kl. 18.00
VI ÄR UTE.

Vecka 33

Veckans tema är vänskap ❤❤❤

Välkomna 🙂🙂🙂

Hej ❤

Vi har nu landat här vid Edupoli och våra utrymmen inne är ljuvliga. Gården känns kanske inte ännu okei för er men barnen har ändå hittat på och varit igång hela tiden. Fantasin är beundransvärd ❤

Under veckoslutet kommer vi att få sandlåds-sand, så då blir det hålligång 😊

Under de närmaste veckorna bekantar vi oss med varandra och vår nya miljö. Vi har många nya små Råddisar.

Onsdag och torsdag gick vi på promenad och bekantade oss med spindlar, olika slags träd och en myrstack. Vi hade också turen att se när de tömde en molock här vid avfallstationen, vilken jättepåse !! Vi räddade en larv som var påväg att gå över vägen på tokigt ställe och en av våra små visste att der kommer att bli en fjäril. Så vi är nära naturen och kan uttnyttja det och lära oss så mycket vi hinner och vill ❤

Benita, Lenita och Jag, Victoria, önskar er hjärtligt välkomna tillbaka efter en skön och varm sommar.😊

Anvisningar

Inom småbarnspedagogiken vidtas fortfarande åtgärder som förebygger coronavirussmitta (uppdaterad
19.8.2021)
I daghemmen följer man fortfarande Institutet för hälsa och välfärds och Utbildningsstyrelsens nationella
anvisningar samt den regionala pandemigruppens anvisningar för att förebygga smittspridning.
Följande rekommendationer gäller fortfarande:
Att skydda sig med munskydd
Man ska skydda sig med munskydd till och med under snabba besök i småbarnspedagogikens lokaler.
• I praktiken betyder det att man önskar att också vårdnadshavarna använder munskydd när de lämnar
och hämtar barnet och när de uträttar ärenden med personalen inomhus. Daghemmet erbjuder inte
munskydd för daglig kommunikation, utan vårdnadshavarna skaffar dem själv.
• Också personalen inom småbarnspedagogiken använder skyddsutrustning.
När barnen lämnas och hämtas på daghemmet
• Eftersom daghemmens tamburer är trånga och det är svårt att hålla avstånd, önskar vi att
vårdnadshavarna inte vistas för länge i tamburen och bara en vårdnadshavare i sänder kommer in.
Hen ska vara symtomfri, och vi rekommenderar användning av munskydd.
Barnet får inte komma till småbarnspedagogiken om hen uppvisar symtom
• Om ett barn insjuknar under dagen ska barnet som uppvisar symtom omedelbart flyttas till ett
annat rum för att under en vuxens tillsyn vänta på sin vårdnadshavare.
• Den vuxna ska undvika närkontakt med det insjuknade barnet och hålla ett tillräckligt avstånd.
• När vårdnadshavaren konstaterar att barnet har infektionssymtom, ska barnet inte komma till
småbarnspedagogiken. Om barnet är borta på grund av sjukdom, kan hens symtomfria syskon delta
i småbarnspedagogiken. Det rekommenderas dock att familjens alla barn skulle stanna hemma.
God hand- och hosthygien förebygger smittspridning
• Både barnen och de vuxna tvättar händerna alltid när de kommer till skolan eller
småbarnspedagogiken samt innan de går hem. Dessutom ska händerna tvättas med vatten och tvål
innan man äter, då man kommer in efter att ha varit ute och efter att man nyst eller hostat.
Händerna ska tvättas också när man har synlig smuts på dem. Händerna torkas noggrant med en
ren, torr handduk.
• Om det inte är möjligt att tvätta händerna, används handdesinfektionsmedel.
Handdesinfektionsmedel ska finnas lättillgängligt. En vuxen ska alltid övervaka barnen när de
använder handdesinfektionsmedel.
Om coronavirussmitta konstateras inom småbarnspedagogiken
• Smittkedjorna utreds av den läkare vid kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för
smittsamma sjukdomar. Hen ger närmare anvisningar om saken.

Sammankomster (t.ex. föräldrakvällar)

När det gäller sammankomster inom småbarnspedagogiken har stadens pandemigrupp beslutat att man
tillämpar de gällande begränsningarna för sammankomster (gäller till 28.8).
Om över tio personer deltar i en sammankomst inomhus, ska man under sammankomsten följa den
anvisning och de hygienkrav som Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd
publicerade 31.5:
• Deltagarna ska ha en möjlighet att hålla tillräckligt avstånd, det vill säga undvika närkontakt med
varandra, och en möjlighet att tvätta händerna. Med närkontakt avses vistelse i samma utrymmen
inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller att man har
fysisk kontakt med varandra.

Info gällande avgifter

Småbarnspedagogikens klientavgifter
Ändringar i inkomstgränsen fr.om 1.8.2021
Om ni tidigare har godkänt högsta avgiften, kan det vara skäl att kolla om era skattepliktiga förvärvs- och
kapitalinkomster samt de skattefria inkomsterna för barnet i och med ändringen blir under inkomstgränsen
för högsta avgiften.
Om så är fallet och ni önskar att er avgift granskas, vänligen skicka blanketten för inkomstutredningen med
bilagor, till faktureringen för småbarnspedagogik, senast 15.8.2021.
Blanketten för inkomstutredning kan printas ut via nätet eller avhämtas från Lovinfo.
Utredningen kan skickas per post:
Lovisa stad/Faktureringen för småbarnspedagogik
PB 77
07901 Lovisa
eller till e-posten:
veronica.eskonen@loviisa.fi
Veronica Eskonen 040 540 9796
Du kan även lämna in blanketterna på Lovisa stads kundservicekontor:
Lovinfo
Mariegatan 12 A
öppet må–fre kl. 9–16.
Mera info:
https://www.loviisa.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/dagvard-och-utbildning�smabarnspedagogik/smabarnspedagogikens-kundavgifter/

Magiskt digiskoj

Magiskt digiskoj

Vår småbarnspedagogiska enhet har deltagit i utvecklingsprojektet Magiskt digiskoj under detta verksamhetsår. Vårt mål har varit att öka de digitala färdigheterna hos barnen och personalen samt motivationen att använda informations- och kommunikationsteknologi. I projektet har deltagit förutom vi tre andra enheter. Projektet startade 1.8.2020 och pågår till 31.7.2022. Under nästa verksamhetsår kommer även de andra småbarnspedagogiska enheterna i Lovisa med i projektet.

Informations- och kommunikationstekniken är en del av en mångsidig och inkluderande lärmiljö för barnet. Informations- och kommunikationsteknologi används som en naturlig del av pedagogisk verksamhet till exempel som verktyg vid undersökning och dokumentering. Med hjälp av digitala verktyg kan vi utvidga lärmiljöerna utanför väggarna, till skogarna, andra länder och ut i rymden. Detta arbete har vi påbörjat.

Under det gångna verksamhetsåret har hela personalen fått skolning i att använda vissa utvalda applikationer. Vi har fördjupat vår kunskap och funderat tillsammans hur vi i vår grupp ska använda dem med barnen. Det är viktigt att de passar in i vår verksamhet och våra teman. De utvalda applikationerna är Chatterkid, SockPuppets och Keynote.

Lovisa stad har samarbetat med två studeranden från LAB University of Applied Sciences, Riina Moisio och Nea Halme. Som mål för samarbetet var att utveckla ett pedagogiskt spel för Lovisas småbarnspedagogik. Spelets mål är att erbjuda barnen, tillsammans med personalen inom småbarnspedagogiken, trygga inlärningsmiljöer för att träna olika saker (t.ex. språk, mediafostran och känslor) och samtidigt lära sig använda teknologi. Den preliminära planen är klar. Spelet kommer att vidareutvecklas tillsammans med Careerias kodnings studeranden under nästa verksamhetsår. 

Vi har i Råddjuren använt Chatterpix och Sockpuppets. Barnen tyckte mycket om att experimentera med foton och Chatterpix.
Vi har sjungit och haft disco och lärt oss nya sånger med tabletten.

Skiftomsorgen inom småbarnspedagogiken i Lovisa från och med 1.8.2021

Loviisan kaupungin varhaiskasvatuksen vuorohoito 1.8.2021 alkaen 

Vuorohoito on kaupungin erityispalvelua, johon ovat oikeutettuja vuorotyötä tekevien huoltajien lapset. Ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa voidaan erityisin perustein järjestää tarvittaessa myös huoltajan opiskelun vuoksi (esim. opiskeluun liittyvä työharjoittelu). Vuorohoito on iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä annettavaa varhaiskasvatusta. Vuoropäiväkodin aukioloaika määräytyy huoltajien etukäteen varaamien hoitoaikojen perusteella. 

Vuorohoitoa järjestetään 

 • Koskenkylän päiväkodissa ympärivuorokautista hoitoa  
 • Tesjoen päiväkodissa arkisin klo 5.30–22.00 
 • Maksusitoumuksella toisessa kunnassa 

Kyselyn tarkoitus 

Haluamme selvittää kyselyn avulla, onko tarvetta tehdä muutoksia vuorohoidon järjestämiseen. Tällä hetkellä keskustassa ei ole vuorohoitoa tarjolla, vaikka varhaiskasvatus- ja esikouluikäisiä lapsia on keskustan alueella määrällisesti eniten. Esikouluikäisillä on esiopetuksen lisäksi oikeus täydentävään varhaiskasvatukseen ja näin ollen myös vuorohoitoon. Tämän lisäksi haluamme selvittää Ruotsinpyhtään alueen perheiden vuorohoitotarvetta 
Vuorohoito koskenkylässä jatkuu. 

Pyydämme vuorotyötä tekeviä huoltajia vastaamaan seuraavaan kyselyyn. Kyselyn tuloksia hyödynnetään vuorohoidon järjestämisen suunnittelussa.  

Kysely on avoinna 3.2.2021 – 17.2.2021. Vastaa ja vaikuta! Kyselyn vastaamiseen menee 5-10 minuuttia. 

Kyselyn linkki https://link.webropolsurveys.com/S/3E87F6773B3FF364 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Skiftomsorgen inom småbarnspedagogiken i Lovisa från och med 1.8.2021 

Skiftomsorg är stadens specialtjänst, till vilken barnen till sådana vårdnadshavare som gör skiftarbete är berättigade. Kvälls-, natt- och veckoslutsomsorg kan med särskilda motiveringar ordnas vid behov även om en vårdnadshavare studerar (t.ex. studierelaterad arbetspraktik). Skiftomsorg är småbarnspedagogik som ordnas på kvällstid, nattetid, veckoslut, söckenhelger och andra helger. Skiftdaghemmets öppettider bestäms enligt de omsorgstider som vårdnadshavarna bokat i förväg. 

Skiftomsorg finns som 

 • omsorg dygnet runt i Forsby daghem  
 • vardagar kl. 5.30–22.00 i Tessjö daghem 
 • med betalningsförbindelse i annan kommun  

Enkätens mål 

Med hjälp av enkäten vill vi utreda om det finns behov av att ändra på ordnandet av skiftomsorg. För tillfället erbjuds ingen skiftomsorg i centrum trots att de flesta barn i åldern för småbarnspedagogik och förskola finns på centrumområdet. Under förskoleåret är barnen berättigade till kompletterande småbarnspedagogik och därmed också rätt till skiftomsorg. Därtill vill vi utreda familjernas skiftomsorgsbehov på Strömforsområdet.  
Skiftomsorgen i Forsby fortsätter. 

Vi ber vårdnadshavare som gör arbete i skift att svara på följande enkät. Svaren kommer vi att använda då vi planerar ordnandet av skiftomsorg.  

Enkäten är öppen 3.2.2021 – 17.2.2021. Svara och påverkaDet tar 5-10 minuter att svara på enkäten. 

Länken till enkäten https://link.webropolsurveys.com/S/3E87F6773B3FF364 

Tanssitassut kiittää! - Danstassarna tackar!

Loviisan Tanssiopiston ja Loviisan päiväkotien TANSSITASSUT -projekti on saatu päätökseen - ainakin tällä erää. 

Kokemus on ollut äärimmäisen positiivinen, järjestelyt ovat sujuneet erinomaisesti ja sekä lapset että henkilökunta ovat olleet innolla mukana tanssimassa.

Loviisan Tanssiopisto kiittää TANSSITASSUIHIN osallistuneita lapsia, päiväkotien henkilökuntaa ja kotijoukkoja hienosta yhteisestä projektista.

Jos tassuihin jäi tanssin kutinaa, Loviisan Tanssiopiston omassa toiminnassa voivat alle kouluikäiset (4-6v) harrastaa kevätkaudella 2021 seuraavasti:
- ma klo 17.45-18.30 Lastentanssi 1, opettajana Jenni Koistinen / Työväentalo
- la klo 11.15-12.00 Lastentanssi 2, opettajana Kati Kivilahti-Fagerudd / Meijerin tanssisali
- la klo 14.30-15.15 Tempputanssi, opettajana Amandien Doat / Generalshagenin koulu
Tiedustelut:
toimisto@loviisantanssiopisto.fi
+358 50 5921393 / Kati  
 
Projektet DANSTASSARNA som Lovisa Dansinstitut och daghemmen i Lovisa ordnade har nu slutförts - åtminstone för denna gång. 

Erfarenheten har varit mycket positiv, arrangemangen har fungerat utmärkt och både barnen och personalen har dansat ivrigt.

Lovisa Dansinstitut tackar alla barn, dagispersonalen och er där hemma som deltagit i DANSTASSARNA för ett fint gemensamt projekt.

Om det ännu rycker i danstassarna kan barn under skolåldern (4-6-åringar) delta på följande timmar som ordnas under vårterminen 2021 i Lovisa Dansinstituts eget regi:
- mån kl. 17.45-18.30 Barndans 1, lärare Jenni Koistinen / Folkets hus
- lör kl. 11.15-12.00 Barndans 2, lärare Kati Kivilahti-Fagerudd / Mejeriets danssal
- lör kl. 14.30-15.15 Trickdans, lärare Amandien Doat / Generalshagens skola
Mera information:
toimisto@loviisantanssiopisto.fi
+358 50 5921393 / Kati

Musiklekskolans julfest

Nu finns videon att titta på här på peda.net under sidan "Sagor och samlingar för er där hemma" ❣️

❤️ Vi sprider glädje ❤️

Råddjurens julkortsverkstad är igång. I år får tanter och farbröder i Lovisa julkort som vi har gjort ❤️
Vi gjorde 130 stycken!!!!

Joululoma / Jullovet 2020

Hyvät varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten huoltajat,

Loviisan kaupungin talouden tasapainottamiseksi kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti (9.7.2020, §62) 3/4 kaupungin henkilöstöä lomautetaan kahdeksi viikoksi. Lomautukset toteutetaan syksyn 2020 tai kevään 2021 aikana.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön lomautukset pyritään toteuttamaan niin, että vaikutukset perheiden arkeen olisivat mahdollisimman vähäiset. Tavoitteena on myös, että lomautukset kuormittaisivat henkilöstöämme mahdollisimman vähän.

Koulujen joululoman aikana hoidontarve on pääsääntöisesti ollut vähäisempää ja varhaiskasvatuksen toimintaa on yleensä supistettu välipäivinä (27.-31.12). Lomautussuunnitelmista johtuen toimintaa supistetaan tänä toimintavuonna poikkeuksellisesti 21.12 2020 - 5.1.2021.

Pyydämme teitä ilmoittamaan lapsenne hoitotarpeesta kyseisenä aikana eVarhaiskasvatus-palvelun kautta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään sunnuntaina 25.10.2020. Jos huoltajat eivät määräaikaan mennessä tiedä joulunajan hoitotarvetta, kehotamme varaamaan hoidon varmuuden vuoksi. Poissaolopäivät ajanjaksolla 21.12 2020 - 5.1.2021 hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa.

Päivystävä päiväkoti päätetään, kun hoitoa tarvitsevien lasten määrä on varmistunut. Päivystävään päiväkotiin tulee henkilökuntaa eri yksiköistä. Emme siis voi taata, että lapsen tuttuja kasvattajia on paikalla. Tiedotamme järjestelyistä lisää mahdollisimman pian.

Pahoittelemme etukäteen tästä mahdollisesti aiheutuvaa harmia.

 

Ystävällisin terveisin,

Sofia Hoff
Varhaiskasvatuspäällikkö

Lisätietoa:
sofia.hoff@loviisa.fi
puh. 044 3493132


---

Bästa vårdnadshavare till barn inom småbarnspedagogiken,

Stadsfullmäktige beslöt (9.7.2020, §62) att permittera 2/3 av stadens personal i två veckor som en ekonomisk balanseringsåtgärd. Permitteringarna genomförs under hösten 2020 och våren 2021.

Målet är att permitteringen av småbarnspedagogikens personal ska genomföras så att inverkningarna på familjernas vardag är så små som möjlighet. Målet är också att permitteringarna ska belasta vår personal så lite som möjligt.

Under skolornas jullov har vårdbehovet i allmänhet varit mindre och småbarnspedagogiken verksamhet har normalt reducerats under mellandagarna (27.-31.12).  Pga. permitteringsplanerna kommer verksamheten undantagsvis i år att reduceras under tiden 21.12 2020 - 5.1.2021.

Vi ber er att så fort som möjligt, dock senast 25.10.2020, meddela (via eSmåbarnspedagogik-tjänsten) ert barns vårdbehov för den här tiden. Om vårdnadshavarna inte inom tidsfristen vet hurdant vårdbehovet är under jullovet, uppmanar vi er att reservera vård för säkerhetsskull. Frånvarodagar under tiden 21.12 2020 - 5.1.2021 krediteras i småbarnspedagogikens kundavgift.

Vilket daghem som kommer att dejourera under den här tiden, bestäms när antalet barn som behöver vård har bekräftats. Det kommer personal från olika enheter till det dejourerande daghemmet. Vi ber er vårdnadshavare att beakta, att vi inte kan garantera, att det för varje barn finns bekanta pedagoger på plats. Vi informerar mer om arrangemangen så fort som möjligt.

Vi beklagar i förväg de eventuella besvär det här kan medföra.

 

Med vänlig hälsning,

Sofia Hoff
Chef för småbarnspedagogiken

Mer information:
sofia.hoff@loviisa.fi
tfn. 044 3493132

Magiskt digiskoj

Råddjurens utvecklingsmål är att på ett pedagogiskt sätt få in lite mera digi-skoj i verksamheten. Vi kommer att lära oss nya sånger via i-paden och ha den som ett musikaliskt stöd. Vi kommer att ta med i-paden då vi rör oss i naturen och fota med den. Barnen får själva fota med den. I skogen kan vi också använda google och jämföra naturen med bilder där, eller googla sådant vi vill veta mera om. Vi kan också ha i-paden i samlingar och där tillsammans googla sådant barnen vill och är intresserade av. Vi kommer också att rita och pyssla sådant barnen velat googla.

Anmälan av vårdtider

Hoitoaikojen ilmoittaminen


Varaa hoitoajat eVarhaiskasvatus-palvelun kautta viimeistään maanantaina klo 23.00 mennessä kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Jo ilmoitettuihin hoitoaikoihin voi tehdä muutoksia aina hoitoviikkoa edeltävän viikon maanantaihin asti. Jos järjestelmä on jo suljettu, muutoksista voi ilmoittaa suoraan varhaiskasvatusryhmän henkilökunnalle. Viikkoa ennen työntekijöiden työvuorot vahvistetaan, joten tieto lapsen läsnäolon ajoista ovat tärkeä tieto.

Kerralla voi ilmoittaa usean viikon hoitoajat.

Merkitse myös lapsen mahdolliset vapaapäivät.

Jos hoitoaikoja ei ole varattu määräaikaan mennessä, varhaiskasvatusyksikön henkilökunta varaa lapselle hoitoajat jokaiselle päivälle keskimääräisen tuntimäärän mukaan klo 8-16 välille. Tämä tuntimäärä lasketaan mukaan ilmoitettuun tuntimäärään.

Jos varattu tuntiraja kuukaudessa ylittyy, lapsen varhaiskasvatuksen läsnäolon keskimääräinen aika tarkistetaan kolmen kuukauden aikana. Jos ylitys on jatkuvaa, lapsen varhaiskasvatusmaksu muuttuu seuraavaan maksuluokkaan.

---

Anmälan av vårdtider


Reservera vårdtiderna via tjänsten eSmåbarnspedagogik senast måndag före klo 23.00 två veckor innan vårdbehovet.

Ändringar kan göras till redan anmälda vårdtider senast måndag en vecka innan vårdbehovet. Om systemet redan stängts, kan man anmäla ändringen till personalen i den småbarnspedagogiska gruppen. Anmälan om barnets närvaro är viktig för personalens arbetstider bestyrks en vecka innan.

Man kan meddela flera veckors vårdtider på samma gång.

Märk även barnets eventuella ledighet.

Om vårdtiderna inte är reserverade inom utsatt tid, reserverar personalen i den småbarnspedagogiska enheten vårdtider för barnet för varje dag enligt timantalets medeltal mellan kl. 8-16. Detta timantal räknas in i det anmälda timantalet.

Om det reserverade timantalet överskrids under månaden, följs medeltalet av barnets närvaro inom småbarnspedagogiken upp under tre månader. Om överskridningen är fortlöpande, ändras barnets avgift inom småbarnspedagogiken till följande avgiftsklass.

Danstassarna

Danstassarna-projektet. Lovisa dansinstitut kommer hit till Villekulla och ordnar dansen på förmiddagar.
4 tisdagar kommer vi att få dansa. 

29.9
6.10
20.10
27.10

Vi delar in Råddjuren i 2 grupper.
Det kommer att bli jätteroligt! 😊😊

Nya direktiv 26.9.2020

Miten toimia, kun lapsi sairastuu hengitystieinfektioon?


Jos lapsella on pelkkä nuha, eikä lapsella ole korona-altistumista tai perheellä ulkomaanmatkaa 14 vrk:tta edeltävästi, niin covid -näytettä ei tarvitse ottaa. Lapsi voi palata päivähoitoon/ kouluun kun on ollut yhden vrk:n oireeton.
Jos covid -näyte on otettu ja testitulos on negatiivinen , lapsi voi palata päivähoitoon tai kouluun, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.
Jos covid -näyte on otettu, mutta tuloksen saaminen viivästyy, päivähoitoon tai kouluun voi palata yhden oireettoman päivän vrk:n jälkeen (jos lapsi ei ole altistunut covid -virukselle eikä perheestä kukaan ole matkustanut ulkomailla edeltävän 14 vrk:n aikana.
Saman perheen samaan aikaan sairastuneista riittää yksi negatiivinen testitulos. Kaikkia perheen lapsia ei ole tarpeen testata.
Jos lapsen hengitysoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, ellei oireilu pahene.
Mikäli lapsella on allergista nuhaa, ei covid -testiä tarvita, mikäli allergialääkkeet auttavat ja/ tai lapsella ei ole/ tule muita oireita.
Koulu tai varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä.Tyvärr finns de uppdaterade direktiven tillsvidare bara på finska. Vi lägger upp de svenska här så fort som möjligt.


https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus?fbclid=IwAR1Lv0s3YR8oDpISS3DjU3u8Ft9rilmkHI6cxeA8UHtINL3YV6s7FGqI_mo

Lapset ja koronavirus - Infektiotaudit ja rokotukset - THLthl.fi<https://teams.microsoft.com/l/message/19:7f8d5fe45cd6450facd36d2900c786f3@thread.skype/1598425140093?tenantId=ea1d6cf6-8c66-416d-9a38-cdca41f0f30d&amp;groupId=4de98b1a-e2d4-4781-9804-fccbed77ea0b&amp;parentMessageId=1598425140093&amp;teamName=Varhaiskasvatuksen henkilökunta - Personalen inom småbarnspedagogiken&amp;channelName=General&amp;createdTime=1598425140093>

Välkomna tillbaka! 🌞

Uppdaterade anvisningar gällande Corona-läget:


 • Vårdnadshavarna stämplar inte barnets närvaro med hjälp av NFC-identifiering från och med 14.5. Personalen registrerar barnets närvaro manuellt.

Tips att göra hemma

Påminnelse

I fortsättningen får alla föräldrar en påminnelse till sin e-post om att reservera barnens vårdtider i eSmåbarnspedagogik i tid. Alla får påminnelsen oberoende om man meddelat tiderna eller inte.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä