Erityisruokavaliot

Ohje huoltajille

Koulussa ja päiväkodissa tarjottava ruoka on terveellistä ja täyttää koostumukseltaan valtakunnalliset
ravitsemussuositukset. Valtakunnallinen Allergiaohjelma vuosille 2008-2018 on asettanut yhdeksi tavoitteekseen
tarpeettomien, allergioilla perusteltujen erityisruokavalioiden vähenemisen. Ruoka-allergiat ovat yleisempiä
neuvolaiässä, mutta niistä suurin osa häviää kouluikään mennessä.
Erityisruokavaliot toteutetaan ainoastaan lääkärin tai terveydenhoitajan allekirjoittaman erityisruokavaliolomakkeen
tai erikoislääkärin tekemän lausunnon mukaisesti. Vanhempien laatimia omia rajoituslistoja ei hyväksytä.
Terveydenhuollon lausunto erityisruokavaliontarpeesta annetaan vain siinä tapauksessa, että taustalla on sairaus.
Muista syistä perustellut erityisruokavaliotoivomukset (esim. kasvisruoka, eettiset syyt) ovat asiakkaan ja
ruokapalvelun välinen asia ja toteutuminen riippuu siitä, onko ruokapalvelulla resursseja toteuttaa tämä toivomus.
Mikäli vanhemmat haluavat lapselleen tai nuori valitsee itselleen esim. kasvisruokavalion, on perheen vastuulla
huolehtia siitä, että ruokavalio on kokonaisuudessaan ravitsemuksellisesti riittävä. Tarvittaessa kannattaa konsultoida
laillistettua ravitsemusterapeuttia. Kouluterveydenhoitajan on kuitenkin syytä olla tietoinen lapsen
kasvisruokavaliosta, jotta hän osaa ottaa tämän tarvittaessa huomioon kasvun seurannassa.
Koska ruoka-allergiat häviävät useimmiten ennen kouluikää, neuvolassa tarkistetaan erityisruokavalio vuosittain
lapsen syntymäpäivään ajoittuvan neuvolakäynnin yhteydessä. Tavoitteena on, että jokainen vältettävä ruoka-aine
kokeillaan vuosittain (pitäen kokeilun aikana oireista päiväkirjaa) ja poistetaan vältettävien ruokien listalta, kun se on
alkanut sopia. Lapset saavat päivitetyn erityisruokavaliolomakkeen päivähoitoon toimitettavaksi. Vaikeammin
allergiset ovat erikoissairaanhoidon potilaita ja saavat erityisruokavaliosuosituksensa sieltä. Tavoitteena on, että 6-
vuotisneuvolassa kiellettyjen ruokien lista on mahdollisimman lyhyt.
Kouluterveydenhoitaja tarkistaa vältettävien ruokien listat ensimmäisen vuoden koulutulokkailta ja toimittaa
erityisruokavaliolomakkeen ruokapalveluun. Mikäli tässä vaiheessa on vielä allergioita, ne ovat jo melko pysyviä eikä
myöhempiin tarkistuksiin ole rutiininomaisesti tarvetta. Mikäli jonkun oppilaan kohdalla ilmenee ongelmia
erityisruokavalion suhteen, vanhemman tulee ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan, joka selvittelee tilannetta.
Myöhemmin lapselle voi tulla siitepölyallergiaan liittyvää ristiallergiaa, jolloin tietyt hedelmät, vihannekset, juurekset
tai mausteet saattavat aiheuttaa limakalvo-oireita. Useimmiten nämä oireet ovat lieviä ja lapsi sietää niitä kuitenkin
kypsennettynä ja pieniä määriä. Näillä ei ole yleensä käytännön merkitystä, koska niitä tarjotaan koulussa
harvakseltaan ja lapsi yleensä oppii itse niitä välttämään. Niistä ei tule toimittaa ruokapalveluun todistusta, koska
näiden ruoka-aineiden täydellinen välttäminen ei ole tarpeen. Nykytietämyksen mukaan sietokykyä voi lisätä
syömällä ko. ruoka-aineita oireiden sallimissa rajoissa säännöllisesti.
Keliaakikot ja diabeetikot ovat erikoissairaanhoidon potilaita, joten he saavat sieltä erityisruokavalio-ohjeensa ja
lausunnon erityisruokavalion tarpeesta päivähoitoon/kouluun.
Huoltajan tulee ilmoittaa välittömästi ruokavaliossa tapahtuvista muutoksista koulun ruokapalveluun/päiväkotiin,
jotta erityisruokaa ei valmisteta lapselle turhaan. Mikäli valmistettu erityisruokavalion mukainen ruoka jää toistuvasti
koulussa ottamatta yli 1 kk ajan, ko. ruuan valmistus lopetetaan. Huoltajan pitää ilmoittaa ruokapalveluun myös
oppilaan poissaoloista.
Ruokapalvelun puh.: Puistokadun koulu 02-7611363,
Johtava ylilääkäri Sari Koistinen Ruokapalvelupäällikkö Pirjo Kivinen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä