Puistokadun koulu, luokat 7-9

Puistokatu 16 32200 LOIMAA

Rehtorit
Johtava rehtori Minna Ruotsala 040 574 6451
(koulutyön organisointi, henkilöstö- ja oppilasasiat ja niihin liittyvät päätökset)

Rehtori Tapani Ääri 050 311 4556
(kiinteistö ja tilan käyttöanomukset, lukujärjestys)

Palvelusihteeri
Pirjo Kylliäinen 050 311 5019

Opinto-ohjaaja
Satu Niinimäki 050 434 4963

Opettajat
050 311 4547 (välituntien aikana)

Arvopohja sekä kasvatuksen ja opetuksen painopistealueemme

Tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja tuloksekas työympäristö, jossa tasa-arvo on osa toimintakulttuuria
  • Tasa-arvon edistäminen on kaikkien oppilaitoksen jäsenten velvollisuus. Tavoitteena on, että tasa-arvoajatus ja – tavoite sisältyy luontevasti kaikkeen oppilaitoksen toimintaan. Toimintaa koordinoi koulun tasa-arvotyöryhmä.
Hyvään ja asialliseen käytökseen ohjaaminen sekä kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja työrauhan ylläpitämisen tehostaminen
  • KAKE, samanaikaisopetus, KiVa- VERSO- ja tukioppilastoiminta, ryhmäyttäminen ja oman luokan päivät, oppilashuollon toimintatavat
Oppilaiden ohjaaminen osallisuuteen, vastuullisuuteen ja yritteliäisyyteen
  • Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta, VERSO, digitutor-toiminta, ympäristövastuuvuorot, iltakoulu, ruokaraati, 6H-leiri 6.luokkalaisille, kioski-toiminta ja oppilaiden organisoima hyvinvointipäivä läheisille, Liikkuva Koulu-toiminta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä