≡ Navigointi

Puistokadun koulu, luokat 7-9

Puistokatu 16 32200 LOIMAA

Rehtori
Minna Ruotsala 02 761 1350, tekstiviestit 040 574 6451
Palvelusihteerit
Merja Haonperä 02 761 1385, tekstiviestit 050 311 5019
Minna Peltola 02 761 1267, tekstiviestit 050 309 2207
Opinto-ohjaaja
Saara Saariaho 02 761 1356, tekstiviestit 050 434 4963
Opettajat
02 761 1352

Kasvatuksen ja opetuksen painopistealueemme

Uusien oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien käyttöönotto

Pedanet-oppimisympäristö, toiminnallisuutta ja yrittäjyyttä tukevat menetelmät, ulkoisten oppimisympäristöjen monipuolistaminen, sähköiset oppikirjat, Erasmus+ -hanke

Hyvään ja asialliseen käytökseen ohjaaminen sekä kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja työrauhan ylläpitämisen tehostaminen

KAKE, samanaikaisopetus, KiVa- ja VERSO -toiminta, tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta sekä oppilashuollon toimintatavat, pysyvät parit ja ryhmät oppilailla -> lukuvuonna 2016-2017 pääpaino työrauhan edistämisessä

Oppilaiden ohjaaminen osallisuuteen, vastuullisuuteen ja yritteliäisyyteen

Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta,VERSO, ympäristövastuuvuorot, iltakoulu, pajapäivä, Puistokatu BusinessRace, 6h -leiri tuleville 7.luokkalaisille, oppilaskioskin toiminta