≡ Navigointi

Puistokadun koulu, luokat 7-9

Lukuvuosi 2017 - 2018

Tervetuloa koulutyön pariin torstaina 10.8.2017
 • 7. luokat klo 9
  • luokanvalvojat vastaanottavat oppilaat koulun etupihalla
  • luokanvalvojan tunnit klo 12.55 saakka
  • tunnit lukujärjestyksen mukaan klo 13.10 alkaen
 • 8. ja 9. luokat lukujärjestyksen mukaisesti
  • lukujärjestyksen mukaisesti tunnit 8.10 - 9.45
  • luokanvalvojan tunnit klo 9.55 / 10.05 - 12.55
  • tunnit lukujärjestyksen mukaan klo 13.10 alkaen
Kasvatuksen ja opetuksen painopistealueemme

Uusien oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien käyttöönotto

Pedanet-oppimisympäristö, toiminnallisuutta ja yrittäjyyttä tukevat menetelmät, ulkoisten oppimisympäristöjen monipuolistaminen, sähköiset oppikirjat, Erasmus+ -hanke, oppilaiden DIGITUTOR -toiminta

Hyvään ja asialliseen käytökseen ohjaaminen sekä kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja työrauhan ylläpitämisen tehostaminen

KAKE, samanaikaisopetus, KiVa- ja VERSO -toiminta, tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta sekä oppilashuollon toimintatavat, pysyvät parit ja ryhmät oppilailla, oman luokan päivät

Oppilaiden ohjaaminen osallisuuteen, vastuullisuuteen ja yritteliäisyyteen

Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta,VERSO, ympäristövastuuvuorot, iltakoulu, pajapäivä, Puistokatu BusinessRace, 6h -leiri tuleville 7.luokkalaisille, oppilaskioskin toiminta, ruokaraati, Oma Projekti -valinnainen