Puistokadun koulu, luokat 7-9

KOULUALUEEN MUUTTUNEET LIIKENNEJÄRJESTELYT

Muutoksin pyritään edistämään alueella liikkuvien turvallisuutta jakamalla liikenne alueen eri puolille sekä ohjaamalla liikenteen kulkusuuntia.

Uudet liikennejärjestelyt on merkitty koulun pihan opastetauluun.

 1. Kaupungin puoleinen liittymä:
 • kulku sallittu vain liikennöitsijöiden takseille ja linja-autoille sekä alueella pysäköiville
 • koulukuljetuksessa olevien oppilaiden jättö- ja noutoalue on B-rakennuksen päädyssä
 • tie on yhdensuuntainen, kaikki liikenne ajaa ulos piha-alueelta alueen toisesta liittymästä
 1. Puistometsän päiväkodin puoleinen liittymä
 • kulku mopo ja mopoautoparkkiin (hiekkaparkki)
 • kulku muulle oppilaiden saattoliikenteelle sekä parkkipaikan käyttäjille
 • saattopaikan liikenne kiertää oikealta vasemmalle
 • paluu Puistokadulle samasta liittymästä

 

Liitteet:

Koulualueen liikenteen opastekartta

Arvopohja sekä kasvatuksen ja opetuksen painopistealueemme

Tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja tuloksekas työympäristö, jossa tasa-arvo on osa toimintakulttuuria
 • Tasa-arvon edistäminen on kaikkien oppilaitoksen jäsenten velvollisuus ja tavoitteena on, että tasa-arvoajatus ja – tavoite saataisiin luontevasti sisällytettyä kaikkeen oppilaitoksen toimintaan. Toimintaa koordinoi koulun tasa-arvotyöryhmä.
Hyvään ja asialliseen käytökseen ohjaaminen sekä kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja työrauhan ylläpitämisen tehostaminen
 • KAKE, samanaikaisopetus, KiVa- VERSO- ja tukioppilastoiminta, ryhmäyttäminen ja oman luokan päivät, oppilashuollon toimintatavat
Oppilaiden ohjaaminen osallisuuteen, vastuullisuuteen ja yritteliäisyyteen
 • Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta, VERSO, digitutor-toiminta, ympäristövastuuvuorot, iltakoulu, pajapäivä, Lupa välittää –toiminta, ruokaraati, 6H-leiri 6.luokkalaisille, kioski-toiminta ja oppilaiden organisoima hyvinvointipäivä läheisille, Liikkuva Koulu-toiminta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä