Puistokadun koulu, luokat 7-9

Puistokatu 16 32200 LOIMAA

Rehtori
Minna Ruotsala 040 574 6451

Vararehtori
Jarkko Palm 050 434 4962

Palvelusihteeri
Pirjo Kylliäinen 050 311 5019

Opinto-ohjaaja
Laura Paijula 050 434 4963

Opettajat
050 311 4547 (välituntien aikana)

Arvopohja sekä kasvatuksen ja opetuksen painopistealueemme

Hyvinvoiva, tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja tuloksekas työympäristö, jossa yhdenvertaisuus on osa toimintakulttuuria
  • Tasa-arvon edistäminen on kaikkien oppilaitoksen jäsenten velvollisuus. Tavoitteena on, että tasa-arvoajatus ja – tavoite sisältyy luontevasti kaikkeen oppilaitoksen toimintaan. Toimintaa koordinoi koulun tasa-arvotyöryhmä.
  • Hyvinvoinnin vuosikellon mukaiset toiminnat
Hyvään ja asialliseen käytökseen ohjaaminen
  • KAKE, samanaikaisopetus, KiVa-- ja tukioppilastoiminta, ryhmäyttäminen ja oman luokan päivät, oppilashuollon toimintatavat, Huomaa hyvä - ja Hyvän Mielen Koulu -toiminta
Oppilaiden ohjaaminen osallisuuteen, vastuullisuuteen ja yritteliäisyyteen
  • Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta, luokkien ympäristövastuu, ruokaraati, 6H-leiri 6.luokkalaisille, oppilaskioskin toiminta, Liikkuva Koulu-toiminta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä