Tasa-arvo - ja yhdenvertaisuus

Koulun tasa-arvotyöryhmä

Työryhmän vakituiset jäsenet
Rehtori Minna Ruotsala
Vararehtori Hannele Rouhiainen
Koulupsykologi Riina Luopa
Oppilaskunnan hallituksen edustajat
Huoltajien edustaja

Kokoontuminen lukuvuonna 2019 - 2020
paikka: neuvottelutila
aika: klo 8.10 - 9.00
16.9.2019
18.11.2019

Toiminnan tavoite
Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen sekä tuloksekas työympäristö, jossa tasa-arvo on osa koko toimintakulttuuria. Tasa-arvon edistäminen on kaikkien oppilaitoksen jäsenten velvollisuus ja tavoitteena on, että tasa-arvoajatus ja – tavoite saataisiin luontevasti sisällytettyä kaikkeen oppilaitoksen toimintaan. Oppilaitoksen toiminnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi keskeisiä kehittämisalueita ovat
syrjinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen
toiminnan ja käytäntöjen yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi ja yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden toteuttaminen
osallisuuden lisääminen