Puistokadun koulun ja Novida lukion kriisityöryhmä

Kriisityöryhmän toiminta

Puistokadun koulun ja Novida lukion yhteisen kriisityöryhmän tavoitteena on
  • toimia yhteystahona ongelma- ja kriisitilanteen sattuessa
  • suunnitella toimenpiteet ja vastuunjako kriisitilanteissa
  • suunnitella oppilaitosten ongelma - ja kriistilanteiden ehkäisy ja valmistautuminen
  • tilanteiden havaitseminen ja hoitaminen loppuun
Toimintaa määrittävät oppilaitosten seuraavat asiakirjat:
  • Loimaan kaupungin opiskeluhuoltosuunnitelma
  • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kriisisuunnitelma
  • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiseta ja häirinnältä
  • Puistokadun koulun ja Novida lukion yhteinen pelastussuunnitelma
Työryhmä kokoontuu säännöllisesti kesäkuun ja syyskuun 1.viikolla sekä tarvittaessa.