Lukuvuosisuunnitelma ja koulupäivän aikataulu 2023-2024

Koulupäivän aikataulu

AAMUPÄIVÄ

 1. LUOKAT

TUNTI 1 klo 9.00 - 10.15

välitunti klo 10.15-10.25

TUNTI klo 10.25 -11.40

RUOKAILU klo 11.40 – 12.00

välitunti klo 12.00-12.20


 1. LUOKAT

TUNTI 1 klo 9.00 - 10.15

välitunti klo 10.15-10.30

TUNTI 2 klo 10.30 -11.45

RUOKAILU klo 11.45 – 12.05

välitunti klo 12.05-12.20


 1. LUOKAT

TUNTI 1 klo 9.00 - 10.15

välitunti klo 10.15-10.35

TUNTI 2 klo 10.35 – 11.50

RUOKAILU klo 11.50 – 12.20

 

ILTAPÄIVÄ, KAIKKI VUOSILUOKAT

TUNTI 3 klo 12.20 -13.35

välitunti klo 13.35-13.50

TUNTI 4 klo 13.50 –15.05

Koulukuljetukset lähtevät klo 13.45 ja klo 15.15

 

PUISTOKADUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT            8/2023 alkaen

Järjestyssääntöjen tavoitteena on taata turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö sekä työrauha koulumme oppilaille ja henkilökunnalle

Järjestyssäännöillä on tarkoitus edistää

 • koulumme järjestystä
 • kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä

Säännöillä ohjaamme

 • vastuulliseen käyttäytymiseen ja rauhalliseen työskentelyyn
 • onnistuneeseen yhteistyöhön ja myönteiseen opiskeluilmapiiriin
 • sujuvaan opiskeluun
 • turvallisen ja viihtyisän kouluyhteisön edistämiseen

Säännöt ovat voimassa

 • kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja koulun retkillä

Oppilaalla on oikeus

 • maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan
 • turvalliseen opiskeluympäristöön ja muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin
 • tulla suojelluksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
 • tulla kuulluksi, kertoa mielipiteensä ja osallistua

Oppilaalla on velvollisuus

 • suorittaa tehtävänsä tunnollisesti
 • käyttäytyä asiallisesti, muita kiusaamatta ja syrjimättä
 • toimia siten, ettei vaaranna muiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä
 • korvata huolimattomuudellaan tai tahallisesti aiheuttamansa vahingot

TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA SUJUVA KOULUTYÖ

Koulussamme

 • käytän asiallista kieltä ja huomioin toiset
 • en käytä henkistä tai fyysistä väkivaltaa
 • en varasta tai turmele koulun tai muiden oppilaiden omaisuutta
 • en kiusaa
 • en käytä enkä tuo kouluun tupakkatuotteita tai päihteitä
 • en tuo kouluun itselle, muille tai opiskelulle vaaraa tai häiriötä aiheuttavia esineitä tai aineita
 • jätän kulkuneuvot niille varatuille paikoille, enkä käytä niitä koulupäivän aikana
 • en poistu koulupäivän aikana koulualueelta ilman luokanvalvojan, opettajan tai rehtorin lupaa
 • huolehdin omista ja yhteisistä opiskeluvälineistä
 • ilmoitan turvallisuuteen liittyvästä havainnosta, kiusaamisesta, poikkeavasta tilanteesta ja viasta välittömästi lähimmälle aikuiselle
 • energiajuomat eivät kuulu koulupäivään ja niiden käytöstä ilmoitetaan huoltajalle
 • voimakkaiden hajusteiden käyttö koulussa on kielletty
 • henkilön kuvaaminen koulussa ilman kohteen etukäteen antamaa lupaa on kielletty
 • suoritetaan kameravalvontaa

Oppitunneilla

 • saavun ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtynä.
 • jätän päällysvaatteet naulakkoon
 • annan kaikille työrauhan, seuraan opetusta ja noudatan opettajan ja koulunkäynninohjaajan antamia ohjeita
 • en kommentoi epäasiallisesti tai naureskele muiden vastauksille
 • pyydän luvan luokasta poistumiseen tarvittaessa
 • jätän oman paikkani hyvään järjestykseen poistuessani tunnilta
 • kokeessa/näyttötilanteessa en kopioi/lunttaa
 • oppitunneilla ei syödä eikä juoda

Ruokalassa

 • jätän laukun, päähineen ja päällysvaatteet naulakkoon
 • toimin rauhallisesti ja ruokailen hyvien tapojen mukaisesti
 • en käytä kännykkää
 • pyrin välttämään ruokahävikkiä
 • jätän oman paikkani siistinä seuraavalle ruokailijalle ja palautan astiat ohjeiden mukaisesti
 • ruokailun päättyessä menen viivyttelemättä ulos
 • ruokalassa ei käydä lounasajan ulkopuolella eikä ruokaa viedä pois ruokalasta

Välitunnilla

 • siirryn ulos välituntialueelle omatoimisesti ja ripeästi (kartta)
 • jätän vapaaksi kulkuväylät ovien edustoilla
 • lumipallojen, kivien yms. heittely on kielletty
 • palautan pelivälineet sovituille paikoille

Ohjeet puhelimen ja muiden laitteiden käytöstä

 • Oppitunneilla, ruokailussa ja koulun tilaisuuksissa oppilaan omien laitteiden käyttö ilman opettajan lupaa on kielletty
 • Kun tulen luokkaan, laitan omat laitteeni (esim. puhelimen ja kuulokkeet) laukkuun tai opettajan pöydälle.

 Kurinpito

 • Koulu voi käyttää seuraavia rangaistuksia oppilaalle, joka häiritsee opetusta tai rikkoo koulun järjestystä: luokasta poistaminen, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus, koulusta erottaminen
 • Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä jäljellä olevan työpäivän sekä tarvittaessa seuraavan työpäivän ajaksi.
 • Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään läksyparkkiin.
 • Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat ja päällisin puolin hänen vaatteensa.
 • Kiusaamistapaukset ohjataan koulumme KiVa-ryhmän selvitettäväksi.
 • Opetuksen järjestäjän vakuutus ei korvaa oppilaan sääntöjenvastaisesta toiminnasta aiheutunutta vahinkoa.

 

Opetuksen järjestämistä ohjaa perusopetuslaki. Muilta osin noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia, hyviä tapoja sekä viranomaisten antamia ohjeita.

Koulun oppilaat ja henkilöstö perehdytetään järjestyssääntöihin lukuvuoden alkaessa ja kerrataan tarvittaessa. Järjestyssäännöt ovat luettavissa koulun kotisivuilla ja Wilmassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä