Opiskeluhuolto

OPISKELUHUOLLON HENKILÖSTÖ

Oppilaanohjaajat

Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea ja ohjata oppilaita opiskeluun, jatkokoulutukseen ja ammatinvalintaan sekä nuoren elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä. Oppilaanohjaaja on tavattavissa koululla koulupäivän aikana.

Opinto-ohjaaja Saara Saariaho puh. 02 7611355 ja tekstiviestit: 050-434 4963
Päävastuu ohjauksesta, sen kehittämisestä, jatkokoulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvästä ohjauksesta ja tiedottamisesta sekä TET-järjestelyt kaikilla luokka-asteilla (7-9).

Rehtori Minna Ruotsala puh. 02 7611350 ja tekstiviestit: 040-574 6451
Vastaa valinnaisuudesta kaikilla luokka-asteilla (7-9).

Laaja-alainen erityisopettaja
Katja Junnila
Laaja-alainen erityisopettaja tekee lukutaidon mittauksia ja tukee oppilasta erilaisissa oppimisen erityisvaikeuksissa. Erityisopettaja voi auttaa oppilasta myös jos ryhmässä oleminen tuottaa jostain syystä vaikeuksia. Laaja-alainen erityisopettaja on helpoimmin tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta katja.junnila@loimaa.fi tai Wilman kautta.

Kouluterveydenhoitaja

Eija Ahonen puh. 02 7612327 ja tekstiviestit: 040 526 7271, tavattavissa pääsääntöisesti:ma, ke, to 8-16 ja pe 8-14
Muutoksista ilmoitetaan koululla terveydenhoitajan vastaanoton ilmoitustaululla. Vapaa vastaanottoaika ja puhelinaika on klo 10.15 -11.15, jolloin oppilaat ja opiskelijat voivat tulla vastaanotolle ilman ajan varaamista. Muina aikoina tehdään sovittuja / varattuja terveystarkastuksia ja muita tapaamisia. Yhteydenotot puhelimitse, Wilman kautta tai käynti vapaana vastaanottoaikana.

Koululääkäri
Elisa Haapasalo, ajanvaraus tehdään kouluterveydenhoitajan kautta.

Kuraattori
Päivi Isotuovola  puh. 050 3314787
Koulukuraattorin toimintaan kuuluu mm.keskustelut/tuokiot oppilaan ja oppilasryhmien kanssa erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa, osallistuminen oppilashuoltotyöskentelyyn sekä yhteistyö oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa. Kuraattoriin voi olla yhteydessä puhelimitse, wilman kautta tai käynti työpisteessä Puistokadun koululla.

Koulupsykologi
Jonna Paalanen-Kryssi puh. 02 7611361 ja tekstiviestit: 050-3114551
Koulupsykologi tukee oppilaan kehitystä, koulunkäyntiä ja hyvinvointia ensisijaisesti tukikeskustelujen ja moniammatillisen yhteistyön kautta. Mikäli oppilaan vaikeuksista tai tuentarpeesta tarvitaan lisätietoa, koulupsykologi voi kartoittaa oppilaan tiedonkäsittelyvalmiuksia. Vanhemmat tai opettaja voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin toivoessaan tukea esimerkiksi lapsen kehitykseen, oppimiseen tai elämäntilanteeseen liittyvistä asioissa. Oppilaat voivat myös itse varata ajan koulupsykologille halutessaan keskustella luottamuksellisesti elämäänsä liittyvistä asioista. Koulupsykologi on tavattavissa Puistokadun koululla perjantaisin.