Oppimisen tukitoimena JOPO

Mitä JOPO on?

Se on yksi oppimisen ja koulunkäynnin tehostetun tai erityisen tuen muoto, joustavaa perusopetusta. Tavallisen koulunkäynnin lisäksi oppilaat käyvät työssäoppimisjaksoilla työpaikoilla. Vanhempien kanssa teemme tiivistä yhteistyötä.

Mitä JOPO tarjoaa...
...oppilaalle: tehostaa koulumotivaatiota, edistää sijoittumista toisen asteen opintoihin, perehdyttää työelämään, auttaa elämänhallintataitojen kehittymisessä.
...koululle: kannustaa yksilöllisiin opiskelumuotoihin ja toiminnallisiin työtapoihin, edistää koulun ja työelämän yhteistyötä, edistää erilaisten oppimisympäristöjen käyttöä.
...opettajalle: lisää valmiuksia varhaiseen välittämiseen, kehittää moniammatillisen yhteistyön taitoja, antaa kokemuksia uusista opetusmenetelmistä.
...kunnalle: edistää eri hallinnonalojen yhteistyötä, lisää kouluhyvinvointia, parantaa taloudellisuutta ja vähentää sosiaalihuollon kustannuksia.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä