Puistokadun koulu, luokat 7-9

Kasvatuksen ja opetuksen painopistealueemme

Uusien oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien käyttöönotto

Pedanet-oppimisympäristö, toiminnallisuutta ja yrittäjyyttä tukevat menetelmät, ulkoisten oppimisympäristöjen monipuolistaminen, sähköiset oppikirjat, Erasmus+ -hanke, oppilaiden DIGITUTOR -toiminta

Hyvään ja asialliseen käytökseen ohjaaminen sekä kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja työrauhan ylläpitämisen tehostaminen

KAKE, samanaikaisopetus, KiVa- ja VERSO -toiminta, tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta sekä oppilashuollon toimintatavat, pysyvät parit ja ryhmät oppilailla, oman luokan päivät

Oppilaiden ohjaaminen osallisuuteen, vastuullisuuteen ja yritteliäisyyteen

Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta,VERSO, ympäristövastuuvuorot, iltakoulu, pajapäivä, Puistokatu BusinessRace, 6h -leiri tuleville 7.luokkalaisille, oppilaskioskin toiminta, ruokaraati, Oma Projekti -valinnainen