Arvopohja sekä kasvatuksen ja opetuksen painopistealueemme

Tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja tuloksekas työympäristö, jossa tasa-arvo on osa toimintakulttuuria
  • Tasa-arvon edistäminen on kaikkien oppilaitoksen jäsenten velvollisuus. Tavoitteena on, että tasa-arvoajatus ja – tavoite sisältyy luontevasti kaikkeen oppilaitoksen toimintaan. Toimintaa koordinoi koulun tasa-arvotyöryhmä.
Hyvään ja asialliseen käytökseen ohjaaminen sekä kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja työrauhan ylläpitämisen tehostaminen
  • KAKE, samanaikaisopetus, KiVa- VERSO- ja tukioppilastoiminta, ryhmäyttäminen ja oman luokan päivät, oppilashuollon toimintatavat
Oppilaiden ohjaaminen osallisuuteen, vastuullisuuteen ja yritteliäisyyteen
  • Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta, VERSO, digitutor-toiminta, ympäristövastuuvuorot, iltakoulu, ruokaraati, 6H-leiri 6.luokkalaisille, kioski-toiminta ja oppilaiden organisoima hyvinvointipäivä läheisille, Liikkuva Koulu-toiminta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä