Laaja-alainen erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus

Koulussamme osa-aikaista erityisopetusta toteutetaan eriyttävänä pienryhmäopetuksena ja samanaikaisopetuksena oppilaan/oppilaiden omalla tunnilla luokassa. Yleisimmät tuettavat aineet ovat englanti, ruotsi, matematiikka ja äidinkieli. Yleisin syy laaja-alaisen erityisopetuksen piiriin pääsemiseksi on lukivaikeus. Oppilas voi myös päästä erityisopetukseen, jos hän on esim. terveyssyistä pitkään poissa koulusta tai käy koulua kotoa/sairaalasta käsin.

Jos oppilasta on tuettu alkuopetuksesta lähtien/alakoulussa, hän saa tukea vielä yläkoulussakin. Aloite erityisopetukseen pääsemiseksi voi tulla oppilaalta itseltään, huoltajalta tai aineenopettajalta. Erityisopetus on myös yhteistyölinkki moniammatilliseen tukeen.