Hubu-resultat

Vad är Hubu?

EHYT har hållit interaktiva Hubu®-rusmedelslektioner för eleverna i åk 7 och 9 där de unga aktivt deltagit genom att diskutera och anonymt rösta kring frågor gällande sin egen rusmedelsanvändning samt sina egna attityder till rusmedel. Med hjälp av klassens röstningsresultat, information kring rusmedel och diskussionerna under lektionerna har vi som mål att påverka ungdomarnas attityder gentemot rusmedel och rusmedelsanvändning.
Läs mera http://www.ehyt.fi/hubu-ylakoulussa