1.7 Lemin kieliohjelmaLemin kunnan kieliohjelman tavoitteena on tarjota oppilaille laaja ja monipuolinen kielitaito. Tärkeää on myös oppia ymmärtämään vieraita kulttuureja ja näkemään oma maamme osana muuta maailmaa. Perusajatuksena on kieltenopiskelun jatkuvuus.

Ensimmäinen vieras kieli, A1-kieli (pakollinen)
Lemin kunnan perusopetuksessa ensimmäinen vieras kieli (A1-kieli) on englanti. Sen opiskelu aloitetaan 1.1.2020 alkaen 1. luokalla ja se on kaikille yhteinen pakollinen vieras kieli. A1-kieleen tutustumisen voidaan aloitaa kielikerhona tai kielikylpynä jo ennen varsinaisten opintojen alkamista.

Toinen kotimainen kieli, B1-kieli (pakollinen)
B1-kielenä opetetaan ruotsin kieltä. B1-kieli on kaikille pakollinen ja sen opiskelu alkaa 6. luokalla.

Valinnainen kieli. A2-kieli (vapaaehtoinen)
A2-kieltä opiskellaan valinnaisena aineena 4.-9. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia. Valinnaiseksi A2-kieleksi tarjotaan saksan ja venäjän kieltä. 8.-9. luokilla A2-kieli korvaa yhden valinnaisaineista.

Valinnainen kieli, B2-kieli (vapaaehtoinen)
B2-kieltä opiskellaan valinnaisena aineena 8. ja 9. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia kummallakin. Valinnaisena alkavaksi kieleksi tarjotaan saksan ja venäjän kieltä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä