LUKU 4 Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

4.5 Lemin kunnan OPS 2016

Lemin perusopetuksen toimintakulttuurin tavoitteena on edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Koulutyössä huomioidaan turvallisuus sekä erilaiset oppimisympäristöt.

Aihekokonaisuudet suunnitellaan lukuvuosisuunnitelman muotoutuessa yhteistyössä oppilaiden kanssa. Tällöin sovitaan oppimiskokonaisuuksien laajuus ja mukana olevat oppiaineet. Jokaisen oppilaan opintoihin sisällytetään vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus vuodessa. Esimerkiksi juhlien järjestelyssä eri luokka-asteet toimivat yhteistyössä sovittujen juhlien toteuttamiseksi.

Oppimisympäristöjen ja työtapojen valintaa ja kehittämistä ohjaavat tavoitteet asetetaan monialaisten aihekokonaisuuksien mukaisesti. Monialaiset aihekokonaisuudet voidaan toteuttaa erilaisina teemapäivinä lukuvuoden aikana. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös toimintakulttuurin jatkuvuuteen esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksen eri vaiheissa.

Suunnitelmat toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, lemiläisiä juuria unohtamatta. Lemin perusopetuksessa huomioidaan ja syvennetään yhteistyötä muun muassa Lemin kunnan vapaa-aikatoimen, seurakuntien, 4H:n, paikallisten yritysten ja seurojen kanssa sekä kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi opetuksessa huomioidaan paikalliset kulttuuri- ja historialliset kohteet. Uusia yhteistyötahoja haetaan aktiivisesti.

Projektien arviointia tehdään monipuolisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa projektien eri vaiheissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä