LUKU 9. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä

9.5. Lemin kunnan OPS 2016


Lemin kunnan OPS-sisältö


Lemillä oppilaiden oman kielen opetusta pyritään järjestämään, jos oppilan huoltaja sitä haluaa ja saman kielen opetuksen osallistuu useampi oppilas. Samassa opetusryhmässä voi olla oppilaita useilta vuosiluokilta ja eri opetusyksiköistä. Opetusta voidaan antaa 2-4 tuntia viikossa ja opetus voidaan toteuttaa joko lähiopetuksena tai tarpeen mukaan myös etäopetuksena. Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta sen alettua oppilaan edellytään osallistuvan siihen säännöllisesti. Mikäli opetus järjestetään oppilaan normaalin koulutyöpäivän ulkopuolella, oppilaan huoltajien voidaan edellyttää vastaavan oppilaan kuljetuksesta tai kuljetuksen järjestämisestä.

Oman kielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta. Oppilaalle laaditaan hänen kielellisiin ja kulttuurisiin valmiuksiinsa perustuva oppimissuunnitelma, jossa määritellään oman kielen opetuksen tavoitteet, pedagogiset menetelmät ja arviointi. Oppisisällöt valitaan niin, että ne tukevat oppilaan selviytymistä arkitilanteissa, edistävät hänen kotoutumistaan ja vahvistavat hänen kulttuuri-identiteettiään. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oppilaan ja hänen vanhempiensa kielen ja kulttuurin tietämystä.

Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä oman kielen opiskelusta osallistumistodistus, johon merkitään opetettava kieli, opetuksen laajuus ja sanallinen arvio opinnoissa edistymisestä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä