LUKU 5 Oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen koulutyön järjestämisessä

5.6 Lemin kunnan OPS 2016Yhteinen vastuu koulupäivästä sekä yhteistyö

Keskeinen tavoite on, että koulupäivä on fyysisesti ja henkisesti turvallinen; ketään ei kiusata, eikä syrjitä. Koulun ulko- ja sisätilojen on oltava oppilaille turvallisia sekä pihavälineiden ja rakenteiden vaarattomia. Kaikki koulun aikuiset kasvattavat ja puuttuvat välittömästi havaitsemiinsa ongelmatilanteisiin. Kaikki oppilaat ja koulun henkilökunta noudattavat koulun järjestyssääntöjä. Kiusaamistapaukset selvitetään välittömästi ja opettajat toimivat yhteistyössä niiden selvittelyssä.

Opettajat toimivat yhteistyössä sekä keskenään että tarvittaessa koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö toteutuu oppilastasolla wilman sekä arviointikeskustelujen välityksellä ja koko koulun tasolla vanhempainyhdistyksen kautta. Vanhempainyhdistys koostuu vanhemmista, yhdestä opettajajäsenestä ja luokkakohtaisesta edustajasta. Vanhempainyhdistys kokoontuu muutaman kerran lukuvuodessa.

Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa oppilaskunnan kautta yhteisten asioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

Työrauhan turvaamiseksi ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi käytetään kasvatuskeskustelua ja erilaisia kurinpitokeinoja. Kasvatuskeskusteluaika kirjataan wilmaan huoltajalle tiedoksi. Täten myös huoltajilla on mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun. Keskustelu voidaan pitää joko koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Kasvatuskeskustelun järjestää luokanopettaja ja joku toinen koulun aikuinen alakoulun oppilaan kohdalla. Yläkoulun oppilaan kasvatuskeskustelun pitää luokanvalvoja/rehtori/opettaja, jonka tunnilla rike on tapahtunut. Välitunnilla tapahtuneesta rikkeestä oppilaan puhuttaa välituntivalvoja ja luokanopettaja/luokanvalvoja/rehtori. Keskustelussa on aina mukana kaksi koulun aikuista.

Kasvatuskeskustelua varten on oma lomake Wilmassa, joka täytetään keskustelun aikana. Täytetyt lomakkeet arkistoituvat Wilmaan ja näkyvät sekä huoltajalle että yläkoululaiselle.

Koulun rangaistuskäytäntö on kolmiportainen. Ensimmäinen vaihe on, että oppilasta nuhdellaan rikkeestä. Saman virheen toistuessa seuraa kasvatuskeskustelu. Tämän jälkeen rikkeen toistuessa siitä seuraa jälki-istunto. Tarvittaessa oppilas voidaan erottaa koulusta määräajaksi.

Koulun kurinpidolliset menettelytavat kerrotaan uudelle henkilökunnan jäsenelle perehdyttämisen aikana.

Opetus erityisissä tilanteissa

Sairaalakoulussa oppilas opiskelee Lemin kunnan opetussuunnitelman mukaisesti niiltä osin kuin hänen terveydentilansa antaa siihen mahdollisuuden. Oppilas saa oppikirjat koulultaan sairaalajakson ajaksi. Luokanopettaja/luokanvalvoja/erityisopettaja on yhteistyössä sairaalakoulun opettajan kanssa sairaalajakson aikana ja tarvittaessa sen jälkeenkin oppilaan palattua omaan luokkaansa.

Vuosiluokkiin sitomaton opetus (OPH-866-2017)
Koko koulun tai yksittäisen oppilasryhmän opiskellessa vuosiluokkiin sitomattomasti, opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain sekä vuosiluokkiin sitomatonta opetusta koskevan päätöksenteon periaatteet yksittäisen oppilaan kohdalla sekä oppilaalle laadittavan opinto-ohjelman rakenteen ja sen laatimisen periaatteet.

Yksittäisen oppilaan opiskellessa vuosiluokkiin sitomattomasti oman opinto-ohjelmansa mukaan opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa vuosiluokkiin sitomatonta opetusta koskevan päätöksenteon periaatteet yksittäisen oppilaan kohdalla sekä oppilaalle laadittavan opinto-ohjelman rakenteen ja sen laatimisen periaatteet.
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä