Lemin kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen

Lemin kunnan OPS 2016

Lemin vaakuna.png

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014.
Näitä perusteita noudattava opetussuunnitelma otetaan käyttöön porrastetusti:

1.-6.lk 1.8.2016 alkaen
7.lk 1.8.2017 alkaen
8.lk 1.8.2018 alkaen
9.lk 1.8.2019 alkaen
.
Koko yhtenäinen perusopetus noudattaa uutta opetussuunnitelmaa ja sen oppiainekohtaisia tavoitteita ja sisältöjä ensimmäisen kerran lukuvuonna 2019 - 2020.

Opetussuunnitelman yleinen valtakunnallinen osa otetaan kuitenkin käyttöön koko perusopetuksessa 1.8.2016.

Lemin sivistyslautakunta on hyväksynyt Lemin perusopetuksen opetussuunnitelman 27.7.2016. Opetussuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan vuosittain.

Ohjeita lukijalle

Lemin vaakuna.png

Valtakunnalliset tekstit

Lemin opetussuunnitelmassa valtakunnalliset otsikot löytyvät sivun vasemmasta reunasta ja avautuvat keskelle.

Paikalliset tekstit
Paikalliset tekstit on kursivoitu ja sijaitsevat keskellä Lemin vaakunan alla. Poikkeuksen tästä muodostavat oppiainekohtaiset luvut, joissa oppiainekohtaiset taulukot avautuvat linkistä.