LUKU 2 Perusopetus yleissivistyksen perustana

2.4. Paikallisesti päätettävät asiatLemin kunnan paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Kaikki Lemin peruskoululaiset tekivät syyskuussa 2014 runon, kirjoitelman tai piirustuksen aiheesta Unelmien koulu. Lisäksi luokissa pohdittiin yhdessä, mitä arvoja työt kuvastivat. Lokakuussa työt siirrettiin näyttelyyn Lemin kirjastoon.

24.9.2014 järjestettiin avoin Arvot! -ilta. Tilaisuuden alustuksena pitivät puheenvuoron: sivistystoimenjohtaja, sivistyslautakunnan puheenjohtaja, oppilaan äiti, 9.luokan oppilaat, lemiläinen yrittäjä ja Lappeenrannan yliopiston professori. Tämän jälkeen tilaisuuden osallistujat tutustuivat oppilaiden töistä koottuun Unelmien koulu -näyttelyyn ja osallistuivat yhteisölliseen, keskustelevaan arvokyselyyn. Samaan kyselyyn oli huoltajien ja koulun henkilökunnan mahdollista vastata Wilmassa.

Arvokysely rakentui seuraavien neljän kysymyksen ympärille:

  • Mikä sytyttää oppimisen innon?
  • Mikä auttaa oppilasta viihtymään koulussa?
  • Mitkä taidot ovat tärkeitä tulevaisuudessa?
  • Mitkä asiat edistävät yhteisöllisyyttä?

Vastauksien perusteella Lemin perusopetuksessa korostetaan seuraavia arvoja:
  • Oppimisen innon sytyttää aktivoiva oppimisympäristö, kannustus, mielenkiinto ja onnistuminen.
  • Viihtymistä lisää yhteisön hyvä, turvallinen ilmapiiri, kaverit ja yhteisöllisyys.
  • Tärkeitä tulevaisuuden taitoja ovat sosiaaliset taidot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.
  • Yhteisöllisyyttä edistävät yhdessä tekeminen, vuorovaikutus, ystävällisyys ja vastuullisuus.
Arvokeskustelut toteutetaan jatkossa vanhempainiltojen yhteydessä, oppilaskunnan toiminnassa ja lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.

Arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista arvioidaan kutakin lukuvuotta arvioitaessa.

Lemin opetussuunnitelman arvoperustan ja oppimiskäsityksen käytännön toteutuminen opetuksen järjestämisessä ja koulujen työssä kuvataan kunkin luvun kohdalla erikseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä