LUKU 7 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

7.6 Paikallisesti päätettävät asiat


Lemin kunnassa varhaista tukea annetaan ja ennaltaehkäisevää työtä tehdään kaikissa esi- ja perusopetuksen ryhmissä.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset paikalliset linjaukset
 • ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen toimintamallit
 • toiminta ja yhteistyö nivelvaiheissa

Esiopetuksesta alkuopetukseen

Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyö aloitetaan jo syyslukukaudella. Esiopetuksen opettajat, alkuopetuksen opettajat ja erityisopettaja kokoontuvat syyslukukauden alussa ja tekevät kirjallisen toimintasuunnitelman lukuvuosittain. Yhteistyömuotoina ovat yhteiset juhlat, retket, erilaiset työpajat, esim. Kulttuuripolun pajat.
Kevätlukukaudella tuleva luokanopettaja ja erityisopettaja tutustuvat esiopetuksen ryhmiin. Opetuksen järjestämisen kannalta tarvittavat ryhmää ja oppilasta koskevat tiedot siirretään päivähoidosta kouluun.
Esiopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen järjestetään kouluuntutustumispäivä kevätlukukauden loppupuolella.
Esi- ja alkuopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä, jota erityisopettaja koordinoi. Syksyllä tehtävässä toimintasuunnitelmassa määritellään vastuuhenkilöt ja työnjako.

Siirtymä toiselta kolmannelle vuosiluokalle

Toisella luokalla luokanopettaja, oppilas ja huoltajat pohtivat arviointikeskustelussa kolmannelle luokalle siirtymistä ja samalla tarkistetaan oppilaan tuen tarve.

Erityisen tuen oppilaalle tehdään yhteistyössä luokanopettajan, eriytysopettajan ja huoltajien kanssa pedagoginen selvitys ja sen perustella arvioidaan tuen jatkumisen tarve. Erityisen tuen päättymisestä tai jatkumisesta tehdään aina hallintopäätös.

Siirtymä kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle

Kuudesluokkalaiset otetaan mukaan yläkoulun toimintaan jo kuudennen luokan syyslukukaudella. Teemapäivinä he ovat mahdollisuuksien mukaan mukana yläkoulun toiminnoissa. Opinto-ohjaaja käy esittelemässä kuudesluokkalaisille yläkoulun toimintaa kevätlukukaudella ja toukokuussa heille järjestetään tutustumispäivä yläkoulun puolella. Huoltajille pidetään kuudennen luokan keväällä vanhempainilta yläkouluun siirtymisestä. Seitsemännen luokan alussa uudet luokanvalvojat pitävät luokkakohtaiset vanhempainillat.

Yläkoulun tukioppilaat toimivat tehostetusti siirtymävaiheessa kuudesluokkalaisten tukena. Seitsemännen luokan syyslukukaudella panostetaan ryhmähengen luomiseen, esim. ryhmäytymispäivänä.

Opinto-ohjaaja ja erityisopettaja tapaavat kuudennen luokan luokanopettajat kevätlukukaudella. Opetuksen kannalta välttämättömät tiedot siirretään yläkoulun opettajille.

Erityisen tuen oppilaalle tehdään yhteistyössä luokanopettajan, eriytysopettajan ja huoltajien kanssa pedagoginen selvitys ja sen perustella arvioidaan tuen jatkumisen tarve. Erityisen tuen päättymisestä tai jatkumisesta tehdään aina hallintopäätös.

Lemin kunnassa erityisopettaja vastaa testaamisesta. Testiajankohdat ja testityypit ovat viitteellisiä ja voivat vaihdella tarpeen ja tilanteen mukaan. Seulontatestaukseen osallistuvat kaikki oppilaat, tarpeen mukaan erityisopettaja voi tehdä myös yksilötestauksia.

Erityisopettaja / luokanopettaja tiedottaa huoltajille etukäteen testien pitämisestä syksyn vanhempainillassa.


LuokkaAjankohtaArviointitapaTiedottaminen
Esiopetus
1. elo-syyskuu Alkuvalmiuksien kartoittaminen (esim. LukiMat tai Armi) Luokanopettajalle
joulu-tammikuu Tavu- ja sanasanelu Luokanopettajalle
maalis-huhtikuu Tekninen lukutaito (esim. Allu) Luokanopettajalle ja huoltajille
toukokuu Tavu- ja sanasanelu tarvittaessa Luokanopettajalle
2. elo-syyskuussa Sanasanelu (esim. FinRa) Luokanopettajalle
maalis-huhtikuu Tekninen lukutaito ja luetun ymmärtäminen (esim. Allu) Luokanopettajalle ja huoltajille
huhti-toukokuu Tarinasanelu (esim. FinRa) Luokanopettajalle
Banuca tarvittaessa
3. syys-lokakuu Tekstisanelu Luokanopettajalle ja huoltajille
Sanaketjutesti ja Banuca tarvittaessa
4. maalis-huhtikuu Luetun ymmärtäminen (esim. Allu) Luokanopettajalle ja huoltajille
5. syys-lokakuu Tekstisanelu Luokanopettajalle ja huoltajille
Allu: tekninen lukutaito
maaliskuu
6. maalis-huhtikuu Allu: luetun ymmärtäminen ja tekninen lukutaito Luokanopettajalle ja huoltajille, yläkoulun erityisopettajalle
toukokuu Matematiikan perustaitojen testaus (Makeko tai RMAT)
Luokanopettajalle ja huoltajille, yläkoulun erityisopettajalle
7. elo-syyskuu Sanelu Luokanvalvoja / ryhmänohjaaja, aineenopettajat
9. syyslukukausi Niilo Mäki-instituutin lukiseula Luokanvalvoja / ryhmänohjaaja, aineenopettajat
Huom! Niilo Mäki-instituutin yksilötestaus jätettävä 2.asteelle

 • yhteistyö, vastuut ja työnjako opetustoimessa sekä muiden hallintokuntien kanssa
 • yhteistyö oppilashuollon palveluista vastaavien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa tuen tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa, järjestämisessä sekä käytännön toteuttamisessa
 • kotien kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset toimintaperiaatteet oppimisen ja koulunkäynnin tuen kysymyksissä
 • oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät toimivaltuudet eri hallintopäätöksissä

Eksoten esite:

Lapsen ja nuoren tukeminen esi- ja perusopetuksessa

Yleinen tuki esi- ja perusopetuksessa
 • yleisen tuen käytännön järjestäminen
 • yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken
 • yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa
 • Yleinen tuki.pdf

Tehostettu tuki esi- ja perusopetuksessa
 • tehostetun tuen käytännön järjestäminen
 • pedagogisen arvion laadintaan liittyvät käytänteet
 • toimintatavat oppilaan tehostetun tuen aloittamisessa, toteuttamisessa ja päättämisessä
 • oppimissuunnitelman laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet
 • yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laadinnassa, tehostetun tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
 • menettelytavat ja yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laadinnassa, tehostetun tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
 • Tehostettu tuki.pdf

Erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa
 • erityisen tuen käytännön järjestäminen
 • pedagogisen selvityksen laadintaan liittyvät käytänteet
 • oppilaan ja huoltajan kuulemiseen liittyvä menettely
 • erityisen tuen päätöksen tekeminen
 • erityisen tuen päätöksen tarkistaminen
 • toimintatavat, kun erityinen tuki päätetään lopettaa ja tuki jatkuu tehostettuna tukena
 • HOJKSin laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet
 • yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadinnassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
 • menettelytavat mahdollisten asiantuntijalausuntojen käytössä
 • menettelytavat ja yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadinnassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa​
 • Erityinen tuki.pdf

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä