4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa


Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa

Oppilaskunta toimii oppilaiden edustajana. Yhteisöllisissä oppilashuoltokokouksissa kuullaan oppilaskunnan edustajien esille tuomia asioita. Koulun toiminnan suunnittelussa, esim. työjärjestyksen tekemisessä, kysytään myös oppilaiden mielipide. Kaikki koulun oppilaat vastaavat vuosittain koulun hyvinvointikyselyyn. Tuloksia tarkastellaan sekä opettajainkokouksissa että yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Kevätlukukauden päättyessä jokaisessa luokassa arvioidaan lukuvuoden sujumista, myös turvallisuuden ja kouluviihtyvyyden kannalta.

Oppilaiden huoltajille järjestetään vanhempainiltoja, joissa käsitellään myös yhteisöllisen oppilashuollon asioita. Tiedottamisessa hyödynnetään Wilmaa.

Yksilökohtaisen oppilashuollon suunniteluun, toteuttamiseen ja arviointiin osallistuvat niin oppilas itse kuin hänen huoltajansakin. Oppilashuoltokertomukset laaditaan yhteistyössä, sekä oppilasta että huoltajaa kuullaan. Oppilashuoltokertomuksesta otetaan kopio huoltajille.


Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille.
Koulu tiedottaa aktiivisesti, että Lemin opetussuunnitelma liitteineen on julkinen Pedanetissä.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä