3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminenYksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisen tuen toteuttamiseksi
EKSOTE:

Yleinen tuki: Määräaikaiset terveystarkastukset vuosittain.Laajat terveystarkastukset vuosiluokilla 1,5 ja 8.
Tehostettu tuki: Psykologin, koulukuraattorin ja koululääkärin palvelut, lisäkäynnit ja kotikäynnit, ryhmätoiminnot, yhteinen työ päivähoidon ja koulujen henkilöstön kanssa.
Erityinen tuki:
Lasten ja nuorten talon palvelut sekä Saimaan koulun palvelut. Palvelutarpeen arviointi monialaisesti. Interventiot kouluun. Tehostettu ohjaus.

Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa
Lemillä oppilaan laajoihin terveystarkastuksiin osallistuvat myös huoltajat. Heidän luvallaan terveydenhoitaja kartoittaa oppilaan tilannetta myös oppilaan luokanopettajalta/-valvojalta.

Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa
Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion ja lääkityksen järjestämisestä sovitaan huoltajien ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa tapauskohtaisesti. Jokainen opettaja on velvollinen antamaan hätäensiavun.

Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä
Oppilashuollon palvelut kuuluvat kaikille oppilaille, niin tehostetun kuin erityisen tuen oppilaillekin. Lemin kunnan perusopetuksen oppilaille sairaalakouluna toimii Saimaan koulu. Saimaan koulun toimintakulttuuriin kuuluu tiivis yhteistoiminta lähettävän koulun kanssa: yhteisneuvottelut, verkostopalaverit ja konsultaatiokäynnit ovat tärkeä osa sairaalaopetuksessa olevan oppilaan kuntoutusta.

Lemin kunnassa ei järjestetä joustavaa perusopetusta.

Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä
Oppilashuollon tukea tehostetaan kurinpitorangaistuksen saaneen oppilaan ja tarpeen mukaan hänen huoltajiensa kohdalla. Opetuksen epääminen ei tarkoita oppilashuollosta epäämistä. Oppilaskohtaisesti sovitaan huoltajan kanssa esim. kouluruokailun järjestelyistä tilanteessa, jossa oppilaalta on evätty opetukseen osallistuminen.

Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menettelytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä
lapsen ja nuoren tukeminen esi- ja perusopetuksessa

Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys

Oppilashuoltokertomukset laaditaan Wilmaan, jossa ne ovat nähtävinä vain niille, joita asia koskee.

Yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten nuorisotoimi, lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi
Nuorisotoimen työntekijällä on säännöllinen vastaanottoaika Lemin koulukeskuksessa. Lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja poliisin kanssa tehdään yhteistyötä tarpeen mukaan.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä