13.4.2 Toinen kotimainen kieli

Toinen kotimainen kieli (ruotsi, finska)

Vuosiluokilla 1–2 toisen kotimaisen kielen opetuksen erityisenä tehtävänä on
herättää oppilaiden myönteinen asenne ruotsin tai suomen kielen oppimiseen
sekä vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää
vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Opetus herättelee oppilaiden uteliaisuutta
kieliin ja se tukee oppilaan kykyä havainnoida ja hyödyntää ympäröivässä maailmassa
olevia kielellisiä ja kulttuurisia virikkeitä. Opetuksessa tarjotaan monipuolisia
kokemuksia ruotsin tai suomen kielestä sekä ruotsin tai suomen kieleen
liittyvistä kulttuureista. Äidinkielenomaisessa ruotsin tai suomen kielen opetuksessa
kaksikieliset oppilaat saavat mahdollisuuden pohtia ja syventää ruotsin
tai suomen kielen taitoaan ja ruotsin- tai suomenkielisen kulttuurin erityispiirteiden
tuntemustaan. Toisen kotimaisen kielen opetuksessa korostuu oppimisen
ilo, vaihtelevat työtavat, toiminnallisuus ja suullinen vuorovaikutus arkeen
liittyvissä tilanteissa. Käsiteltävät aihepiirit valitaan yhdessä oppilaiden kanssa
heitä itseään kiinnostavista aiheista ja niitä käsitellään monipuolisesti. Opetuksen
alussa oppilaalta ei edellytetä luku- ja kirjoitustaitoa. Oppilaan kiinnostusta
suullista ja kirjoitettua kieltä kohtaan herätellään ja lisätään. Vähitellen lisätään
myös oppilaan kiinnostusta lukemista ja kirjoittamista kohtaan.

Ruotsin kieli

Ruotsin kielen opiskelu alkaa Lemillä 6. vuosiluokalla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä