2 Strategia, kehittämissuunnitelma, opetussuunnitelma

Strategian, kehittämissuunnitelman ja opetussuunnitelman toteuttaminen

Koulu ottaa toiminnan suunnittelussaan huomioon Kuopion kaupungin strategian ja koulutuspoliittisen ohjelman. Lukuvuonna 2023 - 2024 kehittämisen kohteena on oppimisen tuen kehittäminen. Toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan ja niiden toteutumista seurataan.

Koulut voivat halutessaan tehdä CAF-arvioinnin oman toiminnan kehittämiseksi. Arviontikohteen voi päättää itse.
 • 2014 - 2015: 6 Osallisuus (vanha lukuvuosisuunnitelma)
  • osallisuus opetussuunnitelmatyössä
 • 2015 - 2016: 4 Resurssit
  • tieto- ja viestintätekniikka
 • 2016 - 2017: 6 Kasvatus ja oppiminen
  • yhteistoiminta
 • 2017 - 2018: 1 Johtaminen
 • 2018 - 2019: 7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki
 • 2019 - 2020: 2 Strategia, kehittämissuunnitelma, ops
 • 2020 - 2021: 3 Henkilöstö
 • 2021 - 2022: 5 Asiakkuudet ja kumppanuudet
 • 2022 - 2023: 4 Resurssit ja 6 Kasvatus ja oppiminen
  • tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö


Lisätietoja:
opetusjohtaja Silja Silvennoinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018 
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet


Arjen yhteistyö ja pedagogiset ratkaisut

Arjen yhteistyötä tehdään monilla tasoilla. Johto- ja suunnitteluryhmä, kehittämistiimit, luokkatasotiimit ja aineryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja suunnittelevat omaa yhteistä toimintaansa. Pyrimme kehittämään eri yksiköiden ja luokkatasojen välistä yhteistyötä.

Osa oppiaineista on palkitettu. Koko koulu noudattaa samaa päivärytmiä. Nämä pedagogiset ratkaisut helpottavat yhteistyötä ja integrointia. Ryhmät suunnittelevat yhdessä yhteiset teema- ja pajatyöskentelypäivät sekä juhlat. 

Lukuvuoden aikana koululle muodostetaan tuen tiimi. Tuen tiimin toiminnan kehittäminen aloitetaan alakoulun puolelta ja laajennetaan yläkoulun puolelle. Tuen tiimin tavoitteena on kehittää koulun erityisopetuksen resurssien kohdentamista ja poissaolojen seurantaa.

Kieli- ja kulttuuritietoinen koulu

Koulumme on monikulttuurinen ja koulussamme puhutaan useita eri kieliä. Monikulttuurisuus on luonteva osa kouluarkeamme. Kielet ja kulttuurit huomioidaan myös koulun tiedottamisessa ja monikulttuurisuus tiedostetaan pedagogisissa ratkaisuissa ja opetuksessa. 

Oppilasarvioinnin kehittäminen

Arviointi on jatkuvaa ja monipuolista. Oppilas ohjataan itsearviontiin ja vertaisarviointiin. Osaamista voi osoittaa monella eri tavalla kuten portfolioilla, oppimispäiväkirjoilla sekä suullisesti. Arvioinnin apuvälineenä käytetään Wilmaa. 

Oppilasta ja huoltajia tiedotetaan arvioinnin kriteereistä ja arvosanoista. 

Muita teemoja

- MOK1: kieli- ja kulttuuritietoisuus 

- MOK2: Oppilaat ideoivat ja äänestävät aiheen. Tarkempi kuvaus kohdassa 6: Kasvatus ja oppiminen. 

Kouluun kiinnittymiseen ja poissaoloihin kiinnitetään lukuvuoden aikana erityistä huomiota. Kehittämistiimit ovat tehneet suunnitelman kohtaamisen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen, suunnitelmallisen ryhmäytymisen tukemiseen ja tunne- ja vuorovaikutustaotojen vahvistamiseen. Tiimit tarkastelevat suunnitelmansa toteutumista kolme kertaa lukuvuoden aikana sekä suorittavat arvioinnin keväällä suunnitelman toteumisesta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä