Pyörön koulu ja Pitkälahden koulu

Matemaattis-luonnontieteellisen painotuksen valintakokeet


3. luokalle matemaattis- luonnontieteelliseen painotukseen hakeneet
VALINTAKOE Torstaina 24.1.2019 klo 8.00-14.00 Pyörön koululla ( Kulmakatu 7)Valintakoe ja haastattelu kaikille. Valintakokeen välillä on ruokailu. Tarpeen vaatiessa haastattelut jatkuvat oman koulun oppilaille perjantaina 25.1.2019.Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakijat ilman erillistä kutsua.

7. luokalle matemaattis-luonnontieteellisen painotukseen hakeneet

VALINTAKOE Keskiviikkona 23.1.2019 klo 9.00 Pyörön koulun auditoriossa (Blominkatu 2). Sisäänkäynti ovesta A4.Koe kestää klo 12.30 saakka (kokeidenvälillä on tauot ja ruokailu). Ota mukaan lyijykynä, kumi, viivoitin ja harppi. Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakijat ilman erillistä kutsua.

 

Pyörön koulu ja Pitkälahden koulu

 
Pyörön koulu on 1-9 yhtenäiskoulu, joka toimii Petosen kaupunginosassa eteläisessä Kuopiossa.
Pyörön kouluun kuuluu hallinnollisesti Pitkälahden koulu.

Lukuvuonna 2018-19 Pitkälahden koulussa opiskelee 86 1-2 –luokkalaista yhteistyössä koululla toimivien esiopetusryhmien kanssa.
Pyörön koulussa on tänä lukuvuonna luokilla 1-6 440 oppilasta ja luokilla 7-9 594 oppilasta.
Pyörön koulun opetusta on kahdessa rakennuksessa: Ala-Pyörö ja Ylä-Pyörö.

Koulujemme tavoite on hyvän yleis- ja erityisopetuksen antaminen huomioiden oppilaiden yksilölliset tarpeet.
Pyörön koulussa annetaan perusopetukseen valmistavaa opetusta maahanmuuttajille  luokille 6-9.

Painotteista opetusta on lukuvuonna 2018-19
- musiikkipainotus 6. luokalla 
- matemaattisluonnontieteellinen painotus luokilla 3, 4, 5, 7, 8 ja 9
- liikuntapainotus luokat luokilla 7, 8 ja 9

Kouluyhteisössämme toiminta perustuu yhteisiin arvoihin:

Turvallisuus
Turvallinen oppimisympäristö syntyy kannustavasta ilmapiiristä, joka tarkoittaa koko koulun oppilaiden ja henkilökunnan osallisuutta ja sitoutumista sekä kodin ja koulun yhteistyötä. Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on yksilön ja yhteisön turvallisuus.

Suvaitsevaisuus
Koulussamme jokainen hyväksytään omana itsenään. Monikulttuurisuus on rikkautemme.

Hyvät tavat
Toimintaamme ohjaavat toisen kunnioittaminen sekä oman ja toisen työn arvostaminen. Huolehdimme yhteisestä kouluympäristöstämme. Noudatamme yhteisesti sovittuja sääntöjä ja sopimuksia.

Yhteisöllisyys
Koulun yhtenäisen toimintakulttuurin ja yhteisöllisyyden perusta on suunnitella ja toteuttaa toimintaa yhdessä oppilaiden, henkilökunnan, kotien ja sidosryhmien kanssa.

Koulussamme otetaan huomioon toiset eikä kiusaamista sallita. Kiusaamisessa noudatamme varhaisen puuttumisen periaatetta ja kiusaamistapausten välitöntä käsittelyä.

Olemme mukana Liikkuva koulu - toiminnassa ja Fiksusti kouluun - hankkeessa.Pyörön koulun kerhot

Ala-Pyörön puolella:
- maanantaisin Wau-kerho 1. - 3. luokkalaisille klo 14 - 15 (ilmottautumislinkki https://www.wau-ry.fi/tule-liikkumaan/kerhot/)
- tiistaisin musiikkikerho 2. - 3. luokille klo 14.15  -  16.00 luokassa 206. Ilmoittautuminen wilman kautta Marjukka Huttuselle.
- keskiviikkoisin Linkin koriskerho luokat 1. - 6  klo 14 - 15. Ei tarvitse ilmoittautua. Joulutauolla, jatkuu 9.1.2019
- torstaisin Luonto-kerho 1 - 4. luokkalaisille klo 17 - 18.30 (ilmoittautuminen pyoronluontokerho@gmail.com - voi vielä ilmoittautua)
- perjantaisin Lippumäen uimakerho 3. - 6. luokille (uusi haku keväälle; katso wilma)

Ylä-Pyörön kerhot:
-keskiviikkoisin klo 15 - 16 Ylä-Pyörön salissa tyttöjen liikuntakerho, jossa suunnitellaan ja harjoitellaan tanssiesityksiä koulun juhliin, mutta tehdään myös muuta liikuntaa. Aloitus 3.10.