Pyörön koulu ja Pitkälahden koulu

Pyörön koulu ja Pitkälahden koulu

 
Pyörön koulu on 1-9 yhtenäiskoulu, joka toimii Petosen kaupunginosassa eteläisessä Kuopiossa.
Pyörön kouluun kuuluu hallinnollisesti Pitkälahden koulu.

Lukuvuonna 2018-19 Pitkälahden koulussa opiskelee 86 1-2 – luokkalaista yhteistyössä koululla toimivien esiopetusryhmien kanssa.
Pyörön koulussa on tänä lukuvuonna luokilla 1-6 440 oppilasta ja luokilla 7-9 594 oppilasta.
Pyörön koulun opetusta on kahdessa rakennuksessa: Ala-Pyörö ja Ylä-Pyörö.

Koulujemme tavoite on hyvän yleis- ja erityisopetuksen antaminen huomioiden oppilaiden yksilölliset tarpeet.
Pyörön koulussa annetaan perusopetukseen valmistavaa opetusta maahanmuuttajille  luokille 6-9.

Painotteista opetusta on lukuvuonna 2018-19
- musiikkipainotus 6. luokalla 
- matemaattisluonnontieteellinen painotus luokilla 3, 4,5, 7, 8 ja 9
- liikuntapainotus luokat luokilla 7, 8 ja 9

Kouluyhteisössämme toiminta perustuu yhteisiin arvoihin:

Turvallisuus
Turvallinen oppimisympäristö syntyy kannustavasta ilmapiiristä, joka tarkoittaa koko koulun oppilaiden ja henkilökunnan osallisuutta ja sitoutumista sekä kodin ja koulun yhteistyötä. Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on yksilön ja yhteisön turvallisuus.

Suvaitsevaisuus
Koulussamme jokainen hyväksytään omana itsenään. Monikulttuurisuus on rikkautemme.

Hyvät tavat
Toimintaamme ohjaavat toisen kunnioittaminen sekä oman ja toisen työn arvostaminen. Huolehdimme yhteisestä kouluympäristöstämme. Noudatamme yhteisesti sovittuja sääntöjä ja sopimuksia.

Yhteisöllisyys
Koulun yhtenäisen toimintakulttuurin ja yhteisöllisyyden perusta on suunnitella ja toteuttaa toimintaa yhdessä oppilaiden, henkilökunnan, kotien ja sidosryhmien kanssa.


Koulussamme otetaan huomioon toiset eikä kiusaamista sallita. Kiusaamisessa noudatamme varhaisen puuttumisen periaatetta ja kiusaamistapausten välitöntä käsittelyä.

Olemme mukana Liikkuva koulu - toiminnassa ja Fiksusti kouluun - hankkeessa.