Pyörön koulu ja Pitkälahden koulu

Tiedote Pyörön koulu

Tiedote Pyörön koulu

Kuopiossa Pyörön yläkoulussa on tullut ilmi koronavirustartunta ja tartuntaan liittyviä altistumisia. Altistuneita oppilaita ja henkilöstöä on kymmeniä. Kaikki koulussa altistuneet on tavoitettu ja asetettu karanteeniin. Altistumisketjuja selvitetään ja altistuneisiin ollaan yhteydessä kouluterveydenhuollon ja kaupungin tartuntatautiviranomaisen toimesta.

Pyörön yläkoulussa otetaan käyttöön poikkeukselliset opetusjärjestelyt ja osa oppilaista siirtyy etäopetukseen. Koulun rehtori tiedottaa poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä suoraan Wilman kautta niitä oppilaita ja huoltajia, joita asia koskee. Muut oppilaat jatkavat lähiopetuksessa.

Muilta osin peruskoulut jatkavat työtään normaalisti työjärjestysten mukaisesti ja koulunkäynti on turvallista. Kotona on tarpeen nyt muistaa, että kouluun tullaan vain terveenä ja mikäli infektio-oireita esiintyy, hakeudutaan koronatestiin. Kotona on hyvä toistuvasti keskustella käsihygieniasta ja korostaa käsien pesun tärkeyttä useita kertoja koulupäivän aikana.

Lisätietoja

  • tartuntatilanteesta: tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Savolainen
  • opetusjärjestelyistä: Pyörön koulun rehtori Outi Karikoski
  • opetusjärjestelyistä koko perusopetuksen osalta: perusopetuspäälliköt Mika Kuitunen ja Taina Vainio

Information bulletin Pyörö school

Information bulletin Pyörö school

A coronavirus infection has been diagnosed in the Pyörö school in Kuopio, as well as exposures related to the infection. All those exposed at the school have been reached and they have been quarantined. The chains of exposure are now being investigated, and the school health services and the city infectious disease authority will contact those exposed.

In the Pyörö school, exceptional teaching arrangements will be introduced, and a part of the pupils will switch to distance learning. The school principal will inform the students and guardians concerned directly through the Wilma service about the exceptional teaching arrangements. The other pupils will continue in contact teaching.

In other respects, comprehensive schools will continue their work normally according to their regular schedules, and going to school is safe.
 At home, it is important to remember that pupils can only come to school if they are healthy, and if they have any symptoms of infection, they must get tested for COVID-19. At home, keep talking about hand hygiene and emphasize the importance of washing hands several times during the school day.

Additional information:

  • about the infection situation: Raija Savolainen, doctor responsible for infectious diseases
  • teaching arrangements: the school principal
  • teaching arrangements in basic education: basic education managers Mika Kuitunen and Taina Vainio.

Информационное сообщение Pyörön koulu школа, родители и опекуны, а также средства массовой информации

Информационное сообщение Pyörön koulu школа, родители и опекуны, а также средства массовой информации

В Куопио в Pyörön koulu школе выявлен случай заражения коронавирусом и определен круг лиц, подвергшихся риску возможного заражения. Все подвергшиеся риску заражения в школе были проинформированы и направлены на карантин. Цепочки возможного заражения выясняются, и с лицами, подвергшимися риску заражения, установили связь по инициативе отдела школьного здравоохранения и муниципального органа здравоохранения по инфекционным заболеваниям.

В Pyörön koulu школе вводится экстренная организация учебного процесса и часть учеников переводится на дистанционное обучение. Директор школы проинформирует об экстренной организации учебного процесса через учебную онлайн-среду Wilma тех учеников и их родителей или опекунов, кого это касается. Другие ученики продолжают занятия в режиме контактного обучения.

В остальном школы продолжают работу в нормальном режиме согласно рабочему распорядку и посещение школы безопасно. Дома необходимо помнить о том, что в школу приходят только здоровыми, а если проявились симптомы инфекционного заболевания, необходимо обратиться в медицинское учреждение для прохождения теста на коронавирус. Дома необходимо регулярно проводить беседы о гигиене рук и подчеркивать важность многократного мытья рук во время учебного дня в школе.

Дополнительная информация

  • о ситуации с заражением: врач-инфекционист Райа Саволайнен
  • об организации учебного процесса: директор школы
  • об организации учебного процесса общего среднего образования в целом: руководители отдела общего среднего образования Мика Куйтунен и Тайна Вайнио.

Pyörön koulu ja Pitkälahden koulu

 
Pyörön koulu on 1-9 yhtenäiskoulu, joka toimii Petosen kaupunginosassa eteläisessä Kuopiossa.
Pyörön koulun opetusta on kahdessa rakennuksessa: Ala-Pyörö ja Ylä-Pyörö. Ala-Pyörössä on luokkien 1-6 opetus ja Ylä-Pyörössä luokkien 6-9 opetus. Luokat 1-6 käyvät Ylä-Pyörössä mm. liikunnan, käsityön, ruotsin ja englannin tunneilla.
1-6- luokkia koskevat tiedot Luokat 1-6
7-9 -luokkia koskevat tiedot Luokat 7-9

Pyörön kouluun kuuluu hallinnollisesti Pitkälahden koulu.
Lukuvuonna 2020-2021 Pitkälahden koulussa on yksi 1. ja kaksi 2. luokkaa sekä päiväkodin esiopetusryhmiä.
Pitkälahden koulua koskevat tiedot Pitkälahti 1-2

Koulujemme tavoite on hyvän yleis- ja erityisopetuksen antaminen huomioiden oppilaiden yksilölliset tarpeet.

Pyörön koulussa annetaan perusopetukseen valmistavaa opetusta maahanmuuttajille  luokille 6-9.

Painotteista opetusta:
- matemaattis-luonnontieteellinen painotus luokilla 3-9
- liikuntapainotus  luokilla 7-9

Kouluyhteisössämme toiminta perustuu yhteisiin arvoihin:

Turvallisuus
Turvallinen oppimisympäristö syntyy kannustavasta ilmapiiristä, joka tarkoittaa koko koulun oppilaiden ja henkilökunnan osallisuutta ja sitoutumista sekä kodin ja koulun yhteistyötä. Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on yksilön ja yhteisön turvallisuus.

Suvaitsevaisuus
Koulussamme jokainen hyväksytään omana itsenään. Monikulttuurisuus on rikkautemme.

Hyvät tavat
Toimintaamme ohjaavat toisen kunnioittaminen sekä oman ja toisen työn arvostaminen. Huolehdimme yhteisestä kouluympäristöstämme. Noudatamme yhteisesti sovittuja sääntöjä ja sopimuksia.

Yhteisöllisyys
Koulun yhtenäisen toimintakulttuurin ja yhteisöllisyyden perusta on suunnitella ja toteuttaa toimintaa yhdessä oppilaiden, henkilökunnan, kotien ja sidosryhmien kanssa.

Koulussamme otetaan huomioon toiset eikä kiusaamista sallita. Kiusaamisessa noudatamme varhaisen puuttumisen periaatetta ja kiusaamistapausten välitöntä käsittelyä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä