Pyörön koulu ja Pitkälahden koulu

Pyörön koulu ja Pitkälahden koulu

 
Pyörön koulu on 1-9 yhtenäiskoulu, joka toimii Petosen kaupunginosassa.
Pyörön kouluun kuuluu hallinnollisesti Pitkälahden koulu.

Lukuvuonna 2017-18 Pitkälahden koulussa opiskelee 67 1-2 – luokkalaista yhteistyössä koululla toimivien esiopetusryhmien kanssa.
Pyörön koulussa on tänä lukuvuonna luokilla 1-6 411 oppilasta ja luokilla 7-9 569 oppilasta.
Pyörön koulun opetusta on kahdessa rakennuksessa: Ala-Pyörö ja Ylä-Pyörö.

Koulujemme tavoite on hyvän yleis- ja erityisopetuksen antaminen huomioiden oppilaiden yksilölliset tarpeet.
Pyörön koulussa annetaan perusopetukseen valmistavaa opetusta maahanmuuttajille  luokille 6-9.

Painotteista opetusta on lukuvuonna 2017-18
- musiikkipainotus luokat 5 ja 9
- matemaattisluonnontieteellinen painotus luokat 3, 4, 7, 8 ja 9
- liikuntapainotus luokka 7 ja 8

Lukuvuoden 2016-17 alusta matemaattisluonnontieteellinen painotus laajeni myös alakoulun puolelle 3. luokasta alkaen sekä uutena alkoi liikuntapainotus 7. luokasta alkaen.
Musiikkipainotteisuuteen ei enää valita uusia oppilaita. Nykyiset musiikkipainotteisen ryhmät jatkavat.

Kouluyhteisössämme toiminta perustuu yhteisiin arvoihin:

Turvallisuus
Turvallinen oppimisympäristö syntyy kannustavasta ilmapiiristä, joka tarkoittaa koko koulun oppilaiden ja henkilökunnan osallisuutta ja sitoutumista sekä kodin ja koulun yhteistyötä. Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on yksilön ja yhteisön turvallisuus.

Suvaitsevaisuus
Koulussamme jokainen hyväksytään omana itsenään. Monikulttuurisuus on rikkautemme.

Hyvät tavat
Toimintaamme ohjaavat toisen kunnioittaminen sekä oman ja toisen työn arvostaminen. Huolehdimme yhteisestä kouluympäristöstämme. Noudatamme yhteisesti sovittuja sääntöjä ja sopimuksia.

Yhteisöllisyys
Koulun yhtenäisen toimintakulttuurin ja yhteisöllisyyden perusta on suunnitella ja toteuttaa toimintaa yhdessä oppilaiden, henkilökunnan, kotien ja sidosryhmien kanssa.


Koulumme ovat KiVa – kouluja, joissa otetaan huomioon toiset eikä kiusaamista sallita. KiVa –koulu tarkoittaa Kiusaamisen Vastaista koulua. Kiusaamisessa noudatamme varhaisen puuttumisen periaatetta ja kiusaamistapausten välitöntä käsittelyä.

Olemme mukana Liikkuva koulu - toiminnassa.