Pyörön koulu ja Pitkälahden koulu

Pyörön koulu ja Pitkälahden koulu

 
Pyörön koulu on 1-9 yhtenäiskoulu, joka toimii Petosen kaupunginosassa eteläisessä Kuopiossa.
Pyörön koulun opetusta on kahdessa rakennuksessa: Ala-Pyörö ja Ylä-Pyörö. Ala-Pyörössä on luokkien 1-6 opetus ja Ylä-Pyörössä luokkien 6-9 opetus. Luokat 1-6 käyvät Ylä-Pyörössä mm. liikunnan, käsityön, ruotsin ja englannin tunneilla.
1-6- luokkia koskevat tiedot Luokat 1-6
7-9 -luokkia koskevat tiedot Luokat 7-9

Pyörön kouluun kuuluu hallinnollisesti Pitkälahden koulu.
Lukuvuonna 2019-20  Pitkälahden koulussa koulussa on kaksi 1. ja kaksi 2. luokkaa sekä päiväkodin esiopetusryhmiä.
Pitkälahden koulu koskevat tiedot Pitkälahti 1-2

Koulujemme tavoite on hyvän yleis- ja erityisopetuksen antaminen huomioiden oppilaiden yksilölliset tarpeet.

Pyörön koulussa annetaan perusopetukseen valmistavaa opetusta maahanmuuttajille  luokille 6-9.

Painotteista opetusta:
- matemaattis-luonnontieteellinen painotus luokilla 3-9
- liikuntapainotus  luokilla 7-9

Kouluyhteisössämme toiminta perustuu yhteisiin arvoihin:

Turvallisuus
Turvallinen oppimisympäristö syntyy kannustavasta ilmapiiristä, joka tarkoittaa koko koulun oppilaiden ja henkilökunnan osallisuutta ja sitoutumista sekä kodin ja koulun yhteistyötä. Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on yksilön ja yhteisön turvallisuus.

Suvaitsevaisuus
Koulussamme jokainen hyväksytään omana itsenään. Monikulttuurisuus on rikkautemme.

Hyvät tavat
Toimintaamme ohjaavat toisen kunnioittaminen sekä oman ja toisen työn arvostaminen. Huolehdimme yhteisestä kouluympäristöstämme. Noudatamme yhteisesti sovittuja sääntöjä ja sopimuksia.

Yhteisöllisyys
Koulun yhtenäisen toimintakulttuurin ja yhteisöllisyyden perusta on suunnitella ja toteuttaa toimintaa yhdessä oppilaiden, henkilökunnan, kotien ja sidosryhmien kanssa.

Koulussamme otetaan huomioon toiset eikä kiusaamista sallita. Kiusaamisessa noudatamme varhaisen puuttumisen periaatetta ja kiusaamistapausten välitöntä käsittelyä.