Äidinkieli ja kirjallisuus (Finnish and Literature)

Teksti

ÄIDINKIELEN TUNTITYÖSKENTELYN ARVIOIMINEN

 

Erinomainen 10

 

 

 

· Viittaa huomattavan aktiivisesti.

· Tuo osaamistaan esille monin tavoin.

· Keskustelee mielellään isoissa ja pienissä ryhmissä, tuttujen ja vähän vieraampien luokkakavereiden kanssa. Innostaa muitakin keskusteluun.

· Osaa kuunnella ja antaa muillekin puheenvuoron.

· Uskaltaa kertoa mielipiteensä ja sanoo sen fiksulla ja rakentavalla tavalla.

· Innostaa ja rohkaisee myös muita oppilaita kokeilemaan erilaisia työtapoja, esimerkiksi draamaa.

· Näkee erityistä vaivaa mm. kirjoitustehtävien kanssa.

· Huolehtii tehtävistään myös oltuaan poissa.

· Ottaa aktiivisen roolin pari- ja ryhmätöissä, esimerkiksi työnjohtajan tai ideoijan roolin.

· Innostuu hyvin monenlaisista työtavoista. Saattaa itsekin ehdottaa lisätehtäviä tai vaihtoehtoisia työtapoja. 

· Valmistautuu huolellisesti etukäteen tehtävään, esim. kirjoitelmien kirjoittamiseen. Työstää tehtäväänsä myös projektin aikana omatoimisesti.

· Ottaa palautteen vastaan rakentavasti.

· Haastaa itsensä esimerkiksi luku- tai esiintymistilanteissa.

· Työnjälki on siistiä ja huoliteltua.

· Yleinen asenne on erityisen tunnollinen, reipas ja aidon innostunut.

 

Työssä ei moitittavaa eikä juurikaan korjattavaa. Täydellinen ei silti tarvitse olla.

 

 

Kiitettävä 9

 

 

· Viittaa melko aktiivisesti.

- Innostuu monenlaisista työtavoista, myös esiintymisestä pienimuotoisesti.

· Ottaa osaa keskusteluihin monenlaisissa kokoonpanoissa, myös isossa ryhmässä.

· Tekee yleensä työnsä keskittyneesti. Saa valmista aikaiseksi reippaalla otteella.

· Tekee pari- ja ryhmätöissä osuutensa ahkerasti. 

· Huolehtii tehtävistään myös oltuaan poissa.

· Käyttää annetun työajan tarkkaan. Saa työnsä valmiiksi reippaassa, sujuvassa tahdissa.

· Tekee asiallisesti lisätehtäviä, jos niitä tarjotaan.

· Tarvittaessa tarttuu vapaaehtoisesti hyllykirjaan. 

· Huomioi saadun palautteen ja korjaa työskentelyään sen perusteella.

· Kunnioittaa deadlineja.

· Läksyt on yleensä tehty.

· Työ edistyy aikataulussa myös kotona, esimerkiksi lukutehtävät.

· Valitsee ikätasolleen sopivaa lukemista.

· Työnjälki on siistiä ja käsialasta saa helposti selvää.

· Yleinen asenne on asiallinen ja positiivinen.

 

Yleinen parannusehdotus: ”Muistahan viittailla enemmän ja tuoda rohkeasti osaamistasi esille myös suullisesti.” “Työsi on sisällöltään erinomaista. Kiinnitä siisteyteen ja selkeyteen huomiota.” “Kiva, että vaihdat ajatuksia. Muista kuitenkin antaa työrauha.”

 

 

Hyvä 8

 

 

· Viittaa vaihtelevasti silloin tällöin, esimerkiksi kun on täysin varma vastauksesta. Pientä passiivisuutta saattaa ilmetä.

- Innostuu monenlaisista työtavoista. Saattaa kuitenkin vältellä esiintymistilanteita.

· Kuuntelee tarkasti koko ryhmän keskusteluissa ja seurailee mieluiten sivusta. On kuitenkin ajatuksella hengessä mukana.

· Tekee työnsä usein huolellisesti ja melko omatoimisesti.

· Yrittää parhaansa, vaikka tehtävä tuntuu hankalalta.

· Keskittyy ohjeiden antamiseen tai lukemiseen. Osaa yleensä noudattaa ohjeita itsenäisesti.

· Osallistuu keskusteluun pienryhmissä.

· Tekee asiallisesti ylimääräisiäkin tehtäviä.

· Ei purnaa haastavista, omasta mielestään tylsistä tai aikaa vievistä tehtävistä, vaan tekee tehtävänsä asiallisesti.

· Kysyy, jos ei osaa.

· Keskittyy yleensä olennaiseen.

· Yleinen asenne asiallinen.

· Läksyt on useimmiten tehty, joitakin unohduksia.

· Kunnioittaa yleensä deadlineja.

· Valitsee turvallisia vaihtoehtoja, esimerkiksi helppoa luettavaa.

· Käsialasta saa helposti selvää. Huomioi asemointiohjeet. Työnjälki on pelkistettyä.

 

Yleinen parannusehdotus: ”Muista viittailla ja tuoda osaamistasi esille myös suullisesti. Tee myös kotitehtävät, esimerkiksi lukutehtävät huolellisesti. Kaivataan ripausta rohkeutta ja astumista omalle epämukavuusalueelle, esimerkiksi esiintymistilanteissa."

 

 

Tyydyttävä 7

 

 

· Keskittyminen saattaa välillä horjua, mutta saa tehtyä vähintään minimimäärän tehtäviä. Saa tehtävät tehtyä tyydyttävästi aikuisen vahvan ohjauksen avulla. 

· Kuuntelee melko keskittyneesti opetuskeskusteluja mutta osallistuu itse niihin harvoin.

· Ei juurikaan tuo viittaamalla tietojaan ja taitojaan suullisesti esille opetuskeskusteluissa. Pienryhmissä osallistuu keskusteluun, jos ryhmä on tuttu ja innostava. Innostuu valikoidusti joistakin työtavoista, esimerkiksi piirtämisestä tai draamasta.

· Ei innostu lisätehtävistä, esimerkiksi lukemisesta tai sanataidetehtävistä. Välillä purnausta.

· Tekee tehtävänsä nopeasti mutta ei juurikaan muokkaa tuotostaan. Perusjutut jäävät usein vaille huomiota, esimerkiksi oikeinkirjoitus.

· Antaa yleensä työrauhan mutta alkaa höpötellä, jos oma työ on tehty.

· Kännykän luvattomasta käytöstä on huomautettava toistuvasti.

· Vetää takkia niskaan ja pakkaa reppuaan ennen kuin tunti on tullut päätökseen.

· Läksyt on tehty mutta niissä on aukkoja. Yrityksen puutetta.

· Ei kysy neuvoa. Tuudittautuu helposti osaamattomuuden tilaan.

· Vaikeuksia kuunnella tai lukea ohjeita ja noudattaa niitä itsenäisesti.

· Käsialasta ei aina tahdo saada selvää. Työn jälki on usein aika harmaata.

· Yleinen asenne asiallinen mutta kaipaa ripauksen pitkäjänteisyyttä ja tsemppiä.

· Tyydyttävän arvosanan oppilas voi saada myös silloin, jos hän jättää tehtäviään palauttamatta tai ylittää palautusten takarajat toistuvasti ilman hyvää syytä, vaikka muutoin työskentely olisi tunneilla hyvää.

 

Yleinen parannusehdotus: ”Pitkäjänteisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta. Lue ja kuuntele ohjeet huolellisesti. Noudata niitä. Palauta tehtäväsi ajoissa. Kiinnitä käsialaasi huomiota.”

 

Välttävä 6

 

 

  • Toistuvasti ohjattava jatkamaan työskentelyään.

  • Ei rohkaistu osallistumaan keskusteluun edes pienryhmässä.

  • Keskittyminen vaihtelee. Höpöttelee tunnilla kaverin kanssa.

  • Työrauhaongelmia saattaa ilmetä.

  • Oppilas on todella passiivinen.

  • Tehtävät jäävät usein keskeneräisiksi ja kotona tehtäviksi tai kokonaan tekemättä. 

  • Saa lopulta tehtävänsä tehtyä hyväksytysti aikuisen vahvalla ohjauksella. 


    Yleinen parannusehdotus: "Omatoimisuutta ja itsensä johtamista on vahvistettava."

 

 

 

Heikko 5

 

 

· Tehtävät jäävät tekemättä tai palautuvat puolitekoisina.

· Tunneilla oppilas ei saa mitään itsenäisesti aikaiseksi ja häiritsee muidenkin työrauhaa.

· Oppilas uppoutuu pelkästään kännykän taakse tai on omissa oloissaan.

· Oppilas on kuitenkin kohtuullisesti paikalla oppitunneilla seuraamassa opetusta. Jokin yksittäinen tai satunnainen tehtävänanto tai työskentelymuoto saattaa innostaa toimimaan. Lukukauden minimitehtävät on tehty hyväksytysti aikuisen vahvalla ohjauksella.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄIDINKIELEN ARVIOINTIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT:

Äidinkielen arviointi perustuu jatkuvaan laajaan ja monipuoliseen näyttöön.

Arviointiin vaikuttavat:

• Suullinen ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, esimerkiksi esitelmät, puheet, väittelyt ja keskusteleminen erilaisissa kokoonpanoissa
• Kirjoitustehtävät, esimerkiksi tarinat, mielipidetekstit, runot ja esseet
• Lukutaito, esimerkiksi kokonaisteosten lukeminen, luetun ymmärtäminen (kaunokirjallisuus ja asiatekstit), audio-visuaaliset tekstit ja kuvan lukeminen
• Jatkuva näyttö oppitunneilla
• Pari- ja ryhmätyöt, esimerkiksi näytelmät
• Kokeet (suulliset ja kirjalliset)
• Asenne


Opetussuunnitelma: OPS 2016

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä