Äidinkieli ja kirjallisuus (Finnish and Literature)

ÄIDINKIELEN ARVIOINTIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT:

Äidinkielen arviointi perustuu jatkuvaan laajaan ja monipuoliseen näyttöön.

Arviointiin vaikuttavat:

• Suullinen ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, esimerkiksi esitelmät, puheet, väittelyt ja keskusteleminen erilaisissa kokoonpanoissa
• Kirjoitustehtävät, esimerkiksi tarinat, mielipidetekstit, runot ja esseet
• Lukutaito, esimerkiksi kokonaisteosten lukeminen, luetun ymmärtäminen (kaunokirjallisuus ja asiatekstit), audio-visuaaliset tekstit ja kuvan lukeminen
• Jatkuva näyttö oppitunneilla
• Pari- ja ryhmätyöt, esimerkiksi näytelmät
• Kokeet (suulliset ja kirjalliset)
• Asenne


Opetussuunnitelma: OPS 2016

Äidinkielen tuntityöskentelyn arviointi

TUNTITYÖSKENTELYN ARVIOIMINEN

Tuntityöskentelyn kriteereistä pitää suurimman osan toteutua. Onnistuminen jossakin kriteerissä voi korvat puutteen jossakin toisessa kriteerissä.

 

Kiitettävä 9-10

 

 

Viittaa aktiivisesti. Tekee yleensä työnsä keskittyneesti. Osallistuu yleensä aktiivisesti keskusteluun myos koko luokan keskusteluissa. Tekee pari- ja ryhmätöissä oman osuutensa ahkerasti. On työskentelijänä erityisen perusteellinen. Haluaa kehittyä itselleen haastavissa asioissa. Käyttää annetun työajan tarkkaan. Tekee mielellään, vähintään asiallisesti, lisätehtäviä ja pyytää jopa niitä. Pyytää apua, kun ei osaa. Tarvittaessa tarttuu vapaaehtoisesti hyllykirjaan. On innostunut lukemisesta. Valmistautuu etukäteen tehtävään, esim. kirjoitelmien kirjoittamiseen. Yleinen asenne innostunut. Läksyt on yleensä tehty.

 

 

Hyvä 8

 

 

Viittaa vaihtelevasti silloin tällöin. Tekee työnsä usein huolellisesti. Osallistuu aktiivisesti keskusteluun pienryhmissä. Rohkaistaessa keskustelee myös koko luokan kanssa. Tekee asiallisesti ylimääräisiäkin tehtäviä. Ei purnaa vaikeista, haastavista tai tylsistä tehtävistä, vaan tekee tehtävänsä asiallisesti. Kysyy, jos ei osaa. Keskittyy yleensä olennaiseen. Yleinen asenne asiallinen. Läksyt on useimmiten tehty, joitakin unohduksia.

 

 

Tyydyttävä 7

 

 

Tekee vain pakolliset tehtävät. Ei innostu lisätehtävistä, esimerkiksi lukemisesta tai sanataidetehtävistä. Tekee tehtävänsä nopeasti mutta ei juurikaan muokkaa tuotostaan. Antaa yleensä työrauhan mutta alkaa höpötellä, jos oma työ on tehty. Tarttuu luvatta kännykkään heti, kun saa tehtävänsä tehtyä. Kännykän luvattomasta käytöstä on huomautettava toistuvasti. Keskittyminen saattaa välillä horjua, mutta saa työnsä tehtyä. Välillä on vaikeuksia saada tehtävä loppuun annetussa ajassa. Läksyt on tehty mutta niissä on aukkoja. Kuuntelee opetuskeskusteluja mutta osallistuu itse niihin harvoin. Ei juurikaan tuo viittaamalla tietojaan ja taitojaan suullisesti esille. Yleinen asenne asiallinen mutta kaipaa ripauksen pitkäjänteisyyttä ja tsemppiä.

 

 

Välttävä 6

 

 

Toistuvasti ohjattava jatkamaan työskentelyään. Keskittyminen vaihtelee. Työrauhaongelmia. Tehtävät jäävät usein keskeneräisiksi ja hutaisten tehdyiksi.

 

 

Heikko 4-5

 

 

Oppilas on paljon poissa tunneilta epämääräisten syiden takia (pinnaaminen). Tehtävät jäävät tekemättä. Tunneilla oppilas ei saa mitään aikaiseksi ja häiritsee muidenkin työrauhaa.

 

KIRJOJA LUKEMAAN!

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Hyvä Pyörön yläkoululainen!

Yläkoulussa kehitämme lukutaitoa lukemalla monenlaisia tekstejä. Opettaja pitää huolen, että sinun tulee luettua sopivassa tahdissa ja yläkoululaiselle sopivia kirjoja mutta sinulla on myös mahdollisuus itse valita, mitä luet. Silloin haaviin saattaa tarttua kirja, joka kiinnostaa juuri sinua. Luetuista kirjoista tehdään tehtäviä pääosin koulussa yksin ja pienissä ryhmissä. Tehtävät arvioidaan numerolla tai arvosanalla (hyvä, kiitettävä jne.) tai asteikolla hyväksytty-hylätty.

Luemme lukuvuoden aikana keskimäärin neljä romaania. Lisäksi luemme oppitunneilla runsaasti novelleja, runoja, uutisia, aikakauslehtiartikkeleita jne.
Tältä verkkosivulta löydät kirjalistoja moneen makuun. Kun luet kirjan listasta, sinun ei tarvitse epäröidä, onko kirja sopiva ja hyväksyttävä. Kirjalistoissa on kirjoja, jotka monet nuoret ovat havainneet kiinnostaviksi. Siksi niihin kannattaa sinunkin tarttua. Satapäinen lukijakunta ei voi olla ihan väärässä, vaikka makuja onkin monia.


LUKUPLUSSAA

Saat pakollisista suorituksista kirjallisuusnumerosi. Voit korottaa arvosanaasi lukemalla kirjoja. Jokainen luettu kirja nostaa kokonaisarvosanaasi plussalla (0,25) ylöspäin. Opettaja voi myös laskea lukunumerosi erikseen, jos pakolliset suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Lue opettajan antamasta listasta haluamasi määrä kirjoja. Tuo luettu kirja kouluun ja täytä siitä kirjanesittelylomake tai lukudiplomilappu. Palauta lomake opettajalle. Plussalukuaikaa sinulla on toukokuun ensimmäiseen viikkoon asti.

ESIMERKKI: Kolmen pakollisen kirjatehtäväsi numerot ovat 7+, 8,5 ja 6. Kirjallisuusarvosanasi on tällöin keskiarvona 7+. Kaksi ylimääräistä kirjaa nostaa kirjallisuusarvosanaksesi 8-, kolme kirjaa 8, neljä 8+ jne..
SÄÄNNÖT, JOTKA ON HYVÄ PAINAA MIELEEN:

• Pakolliset tehtävät pitää suorittaa ajallaan. Myöhästymisestä seuraa läksytys, joka käytännössä tarkoittaa 0,5 numeron alennusta per alkava viikko tehtävästä saatavaan arvosanaan. Tämä koskee myös tilannetta, jossa oppilas ei ole suoriutunut luku-urakastaan annetussa ajassa, joka on yleensä 3-4 viikkoa. Neuvottele muista suoritustavoista opettajan kanssa.

• Opettaja voi tarvittaessa määrätä oppilaan lukemaan kirjaa koulun jälkeen tai muuna sovittuna ajankohtana, mikäli oppilas jättää tehtävänsä suorittamatta.

• Plussatehtävillä ei voi korvata vaativampia pakollisia kirjatehtäviä, joten pidäthän huolen, että teet pakolliset suoritukset huolellisesti, vaikka mielesi tekee ehkä ahmia ylimääräisiä kirjoja.

• Huolellisuus vaikuttaa arvosteluun. Tekstejä pitää pystyä lukemaan ilman tulkkia ja niiden pitää paljastaa, että olet todella lukenut kirjan alusta keskivaiheen kautta loppuun. Myös yksinkertaisemmat lukudiplomilaput täytetään perusteellisesti.

• Toimi reilusti ja rehellisesti. Älä kopioi netistä esimerkiksi valmiita kirja-arvosteluja, koska niistä jää yleensä kiinni (digitaalinen tarkistus).

Moni ysiluokkalainen on toukokuussa kertonut loppujen lopuksi pitäneensä lukemisesta. Ehkäpä sinäkin innostut ja löydät jopa uuden harrastuksen.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä