Matemaattis-luonnontieteellinen painotettu opetus vuosiluokilla 3-6 ja 7-9

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEEN PAINOTETTUUN OPETUKSEEN HAKEMINEN LUKUVUODELLE 2024-2025

HAKEMINEN
Hakeminen tehdään sähköisesti Wilma-sovelluksen kautta huoltajan tunnuksilla ajalla 1.12.2023 - 8.1.2024.

Mikäli internetiä ei ole käytettävissä, hakulomakkeen saa alakoulun kansliasta. Paperinen hakulomake on palautettava kouluun 8.1.2024 mennessä.

Vain hakuaikana hakeneet ovat oikeutettuja osallistumaan valintakokeeseen. Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakuaikana hakeneet ilman erillistä kutsua.

VALINTAKOE (ALAKOULU)
Tiistaina 16.1.2024 klo 8.10-14
Pyörön koululla (alakoulu, Kulmakatu 7)
Mikäli hakija ei painavasta syystä (lääkärintodistus) pääse valintakokeeseen, huoltaja on yhteydessä kouluun.VALINTAKOE (YLÄKOULU)
Tiistaina 24.1.2024 klo 9.00
Pyörön koulun auditoriossa (Blominkatu 2).
Sisäänkäynti ovesta A4 (parkkipaikan puolelta).
Koe kestää klo 12.30 saakka.
Kokeiden välillä on ruokatauko.
Ota mukaan lyijykynä, kumi, viivoitin ja harppi.

Pyörön koulun matemaattis-luonnontieteellinen painotettu opetus vuosiluokilla 3 - 6 ja 7 - 9


Matemaattis- luonnontieteellisessä painotuksessa noudatettava opetussuunnitelmaa ja tuntijako
Kuopion perusopetuksen matemaattis-luonnontieteellisen painotuksen opetussuunnitelma

Matemaattis-luonnontieteellisen painotetun opetuksen tuntijako

Matemaattis-luonnontieteellinen painotettuun opetukseen valitaan 3 - 6 luokille 24 oppilasta ja 7-9 luokille 20 oppilasta. Matemaattisluonnontieteellisen painotettuun opetukseen valitut opiskelevat ko. aineissa omana ryhmänä.

Vuosiluokilla 3 - 6 painotettu opetus toteutetaan luokkatason yleisen tuntijaon mukaan. Luokilla 5 ja 6. yksi valinnaisainetunti on science-opetusta.
Vuosiluokilla 7 - 9 neljä painotetun opetuksen valinnaisainetuntia koostuu matematiikan (2 vuosiviikkotuntia), biologian/maantiedon (1vvt) ja kemian/fysiikan (1vvt) opetuksesta.

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia arviointiperusteita ko. aineissa.

Painotetun opetuksen tavoitteena on tukea ja syventää matematiikalle ja luonnontieteille opetussuunnitelmassa määriteltyjä yleisiä tavoitteita. Päätavoitteena on syventää matemaattis-luonnontieteellistä ymmärrystä, innostaa ja kannustaa oppilaita kehittämään matemaattisia taitojaan. Oppilaille tarjotaan matematiikan ja luonnontieteiden opiskelua tukeva ja innostava oppimisympäristö. Oppilaita kannustetaan luovuuteen ja oma-aloitteisuuteen.

Painotetussa opetuksessa opetetaan kaikki samat perusasiat kuin muillakin luokilla, mutta tehtävissä keskitytään enemmän syventäviin ja soveltaviin tehtäviin. Keskitytään mahdollisimman vahvan perustan luomiseen tulevien vuosien opiskelulle ko. aineissa.

Oppilaalle tarjotaan mahdollisuus vahvistaa ja kehittää matemaattista ajattelua, loogista päättelykykyä, ongelmanratkaisutaitoja ja kriittistä ajattelua luonnontieteiden opiskelussa.

Luonnonilmiöitä havainnoidaan ilmiölähtöisesti omien ja yhteisten tutkimusprojektien, pelien ja leikkien kautta tutkimalla ja kokeilemalla. Työskentelymenetelmissä huomioidaan yhteistoiminnallisuus ja toiminnallinen työskentely. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti työvälineenä, sekä tutustutaan myös sen toimintaan koodauksen kautta.

Vahvistetaan oppilaiden monipuolista ajattelua ja taitoa soveltaa opittua esimerkiksi puheen, välineiden, piirtämisen ja kirjallisen työskentelyn avulla. Korostetaan myös oppimaan oppimisen taitojen merkitystä sekä kannustetaan ahkeruuteen ja sinnikkyyteen myös vaativien tehtävien ratkaisemisessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä